Home Stema raionului

Stema raionului

Stema raionului Cahul a fost aprobată în ședința Comisiei Naționale de Heraldică a Republicii Moldova din 19 martie 2004 (proces-verbal nr.44-III) și prin  Decizia Consiliului Raional Cahul nr.04/23-I din 10 iunie 2004.

Stema raionului Cahul reprezintă un scut tăiat crenelat; sus, pe roșu, o barcă de argint; jos, pe aur, un ciorchine de strugure cu două frunze, verde; scutul timbrat de o coroană raională.

Scutul tăiat crenelat simbolizează Valul lui Traian, care a figurat în stemele județului Cahul din 1860, 1928 și 2000, precum și în drapelul județului Cahul din 2001.

Barca de argint din prima partițiune a scutului simbolizează apele raionului –  căci argintul este culoarea heraldică a apei –, lunca Prutului, rîurile Salcia Mare și Salcia Mică, lacurile Manta și Beleu, rezervația naturală „Prutul de Jos” de la Slobozia Mare, după cum și pescuitul – una din principalele ocupații economice ale oamenilor locului –, o culoare de legătură cu stemele districtuale anterioare și o culoare specifică heraldicii moldovenești în general, semnifică gloria militară a acestui pămînt, jertfele aduse pe altarul Patriei pe parcursul secolelor.

Ciorchinele de strugure din a doua partițiune a scutului simbolizează viticultura, ramura economică principală a raionului Cahul, care aduce o contribuție importantă în venitul producției globale anuale, podgoriile cahulene și fabricile vinicole din satele Borceag, Brînza, Burlacu, Găvănoasa, Slobozia Mare ș.a. Culoarea verde a strugurelui este verdele naturii și vegetației, culoarea libertății, frumuseții, fericirii, sănătății și speranței.   Iar aurul cîmpului exprimă bogăția, prestigiul, virtutea, grandoarea și inteligența.

Coroana raională ce timbrează scutul heraldic arată poziția heraldică a raionului Cahul în cadrul diviziunii administrativ-teritoriale a Republicii Moldova.