Home Noutăți ŞEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI RAIONAL CAHUL VA AVEA LOC LA 19 SEPTEMBRIE 2017

ŞEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI RAIONAL CAHUL VA AVEA LOC LA 19 SEPTEMBRIE 2017

0
1
1,996

În temeiul art.45 alin. (1) şi (3), art.53 alin. (1) lit.f), art.54 din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, preşedintele raionului, domnul Ion Groza, a convocat, în şedinţă ordinară,  Consiliul Raional, pentru data de 19 septembrie 2017.

Şedinţa va avea loc  în incinta Consiliului Raional, sala de şedinţe, etajul II,  cu începere de la orele 10:00.

În agenda şedinţei sunt incluse următoarele subiecte:
1.     Cu privire la executarea bugetului raional Cahul pe 6 luni ale anului 2017.
Raportor: Ion Groza,  preşedintele raionului Cahul
Coraportor: Ștefan Bratupreşedintele Comisiei consultative economie,  reforme,  buget,  finanţe  şi  relaţii  transfrontaliere

2.  Cu privire la activitatea A.„Combinatul de Instruire Continuă Cahul” în perioada anului 2016 și I semestru al anului 2017.
Raportor: Vlad Cășuneanu,  vicepreşedintele raionului Cahul
Coraportor: Ștefan Bratu,  preşedintele Comisiei consultative economie,  reforme,  buget,  finanţe  şi  relaţii  transfrontaliere

3.  Cu privire  la  primirea  drumurilor  publice  (de  interes  raional)  în  gestiunea  Consiliului  Raional Cahul.
Raportor: Vlad Cășuneanu,  vicepreşedintele raionului Cahul
Coraportor: Sergiu Cornea,  preşedintele Comisiei consultative urbanism, construcții, gospodărie comunală, drumuri și protecția mediului

4.  Despre modificarea anexei la Decizia nr. 04/14-IV din 18.05.2017 „Cu privire la aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2017”.
Raportor: Vlad Cășuneanu,  vicepreşedintele raionului Cahul
Coraportor: Sergiu Cornea,  preşedintele Comisiei consultative urbanism, construcții, gospodărie comunală, drumuri și protecția mediului

5.  Cu privire la Acordul de Colaborare între Asociația Obștească ,,Co Proiecte sociale” și Consiliul Raional Cahul.
Raportor: Vladimir  Calmîc,  vicepreşedintele raionului Cahul
Coraportor: Tatiana Seredenco, preşedintele Comisiei consultative probleme sociale (învăţămînt, tineret, sport, cultură, sănătate, asistenţă socială, protecţia drepturilor copilului, utilizarea forţei de muncă)

6.  Cu privire la reorganizarea unor instituţii de învăţămînt.
Raportor: Vladimir  Calmîc,  vicepreşedintele raionului Cahul
Coraportor: Tatiana Seredenco, preşedintele Comisiei consultative probleme sociale (învăţămînt, tineret, sport, cultură, sănătate, asistenţă socială, protecţia drepturilor copilului, utilizarea forţei de muncă)

7.  Cu privire la deschiderea unor clase de liceu.
Raportor: Vladimir  Calmîc,  vicepreşedintele raionului Cahul
Coraportor: Tatiana Seredenco, preşedintele Comisiei consultative probleme sociale (învăţămînt, tineret, sport, cultură, sănătate, asistenţă socială, protecţia drepturilor copilului, utilizarea forţei de muncă)

8. Despre modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la decizia nr. 08/01-III din 18 octombrie 2012 „Cu privire la particularităţile privind activitatea instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar-general finanţate din bugetele satelor (comunelor) şi oraşelor începînd cu 01 ianuarie 2013”.
Raportor: Vladimir  Calmîc,  vicepreşedintele raionului Cahul
Coraportor: Ștefan Bratupreşedintele Comisiei consultative economie,  reforme,  buget,  finanţe  şi  relaţii  transfrontaliere

9.  Cu privire la transmiterea unor unități de transport.
Raportor: Vladimir  Calmîc,  vicepreşedintele raionului Cahul
Coraportor: Ștefan Bratu,  preşedintele Comisiei consultative economie,  reforme,  buget,  finanţe  şi  relaţii  transfrontaliere

10.  Cu privire la transmiterea unor bunuri.
Raportor: Vladimir  Calmîc,  vicepreşedintele raionului Cahul
Coraportor: Ștefan Bratupreşedintele Comisiei consultative economie,  reforme,  buget,  finanţe  şi  relaţii  transfrontaliere

11.  Cu privire la casarea unor bunuri uzate raportate la mijloace fixe ale instituţiilor publice din subordinea Consiliului Raional Cahul.
Raportor: Vladimir  Calmîc,  vicepreşedintele raionului Cahul
Coraportor: Ștefan Bratu,  preşedintele Comisiei consultative economie,  reforme,  buget,  finanţe  şi  relaţii  transfrontaliere

12.  Cu privire la aprobarea deciziilor Comisiei de privatizare a fondului de locuinţe a Consiliului Raional Cahul.
Raportor: Ion Groza,  preşedintele raionului Cahul
Coraportor: Ștefan Bratupreşedintele Comisiei consultative economie,  reforme,  buget,  finanţe  şi  relaţii  transfrontaliere

13.  Cu privire la încorporarea în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus şi serviciul civil  a recruţilor din raionul Cahul în toamna anului 2017.
Raportor: Vladimir  Calmîc,  vicepreşedintele raionului Cahul
Coraportor: Vladimir Lîsenco, preşedintele Comisiei consultative administraţie publică, respectarea drepturilor şi libertăţilor omului, relaţii interetnice.

14.  Cu privire la executarea deciziilor adoptate de Consiliul Raional Cahul în semestrul I al anului 2017.
Raportor: Cornelia Prepeliță,  secretarul Consiliului Raional Cahul
Coraportor: Vladimir Lîsenco, preşedintele Comisiei consultative administraţie publică, respectarea drepturilor şi libertăţilor omului, relaţii interetnice.

15.  Cu privire la modificarea bugetului raional Cahul pe anul 2017.
Raportor: Ion Groza,  preşedintele raionului Cahul
Coraportor: Ștefan Bratu,  preşedintele Comisiei consultative economie,  reforme,  buget,  finanţe  şi  relaţii  transfrontaliere

16.  Cu privire la aderarea Consiliului Raional Cahul la Asociația „Uniunea Consiliilor Raionale”.
Raportor: Ion Groza,  preşedintele raionului Cahul
Coraportor: Vladimir Lîsenco, preşedintele Comisiei consultative administraţie publică, respectarea drepturilor şi libertăţilor omului, relaţii interetnice.

17.  Despre modificarea Deciziei nr. 04/15-IV din 18 mai 2017 „Cu privire la Statutul și Regulamentul de activitate ale Întreprinderii Municipale „Centrul Stomatologic Raional Cahul”.
Raportor: Ion Grozapreşedintele raionului Cahul
Coraportor: Vladimir Lîsenco, preşedintele Comisiei consultative administraţie publică, respectarea drepturilor şi libertăţilor omului, relaţii interetnice

18.  Cu privire la numirea domnului Sergiu RADU în funcţia de director al Întreprinderii Municipale „Centrul Stomatologic Raional Cahul”.
Raportor: Ion Groza,  preşedintele raionului Cahul
Coraportor: Vladimir Lîsenco, preşedintele Comisiei consultative administraţie publică, respectarea drepturilor şi libertăţilor omului, relaţii interetnice.

Notă: Proiectele de decizii sunt plasate pe pagina web la compartimentul Transparență decizională/proiecte de decizii. 

 

               Cornelia Prepeliţă,

      secretarul Consiliului Raional  Cahul

Distribuie articolul pe:
Mai multe din Noutăți

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.