Home Noutăți Ședința Ordinară a Consiliului Raional Cahul din 19 noiembrie 2020

Ședința Ordinară a Consiliului Raional Cahul din 19 noiembrie 2020

0
0
1,115

Consilierii raionali, la data de 19 noiembrie 2020, s-au întrunit în ședință ordinară, unde au fost examinate 23 de chestiuni.

În cadrul ședinței a fost audiat raportul de activitate al Direcției generale învățământ pentru perioada anului de învățământ 2019-2020. Astfel, ținem să informăm, ca în raionul Cahul activează în total 100 instituții educaționale, din care: 41 creșe-grădiniță, 6 grădinițe pentru copii, 2 școli primare-grădiniță, 9 gimnazii-grădiniță, o școală primară, 27 gimnazii, 10 licee, 2 centre de creație și 2 școli sportive.

Numărul total de elevi fiind de 16186 copii, sau cu 479 copii mai puțini comparativ cu anul de învățământ precedent. În 85% din instituții este înregistrat deficit bugetar.

Pentru buna desfășurare a sistemului de învățământ, Ministerul educației, culturii și cercetării au transmis în gestiunea Direcției generale învățământ mai multe bunuri, materiale de predare, echipament specializat pentru copii cu cerințe educaționale speciale. Astfel, au fost dotate 5 centre de resurse pentru educație incluzivă, și anume: Școala primară-grădiniță ”A. Donici”, L.T. ”Ion Creangă”,  L.T.”Dimitrie Cantemir” din mun. Cahul, L.T. ”M.Eminescu” din s. Slobozia Mare și Gimnaziul ”V.Corolenco” din com. Moscovei.

Bibliotecile din raion, la fel, au primit, cu titlu gratuit, donații de carte de la Biblioteca Națională a RM.

O chestiune nu mai puțin importanță este modificarea bugetului raional Cahul pe anul 2020,  și anume la capitolul venituri A.O. ”Lunca Prutului de Jos”  acordă o donație în sumă de 50 mii lei pentru L.T. ” M. Sadoveanu” din s. Giurgiulești, din care 30 mii lei pentru amenajarea unui complex sportiv pe teritoriul Liceului și 20 mii lei pentru dotarea vestiarelor școlare cu dulapuri individuale.

Conform aceleiași decizii, au fost redirecționate mijloace financiare în sumă de 1870,8 mii lei aprobate în bugetul raional pentru procurarea mobilierului școlar, inclusiv 211 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor de personal și 1106,9 mii lei pentru dotarea unui clase de calculatoare.   Au fost alocate din contul mijloacelor bugetare ale soldului disponibil 150 mii lei pentru achitarea datoriilor formate în urma efectuării lucrărilor de reparație a acoperișului clădirii s. Taraclia de Salcie, 150 mii lei pentru amenajarea teritoriului adiacent clădirii primăriei com. Burlăceni  și 350 mii lei pentru construcția cazangeriei la Grădinița – creșă din com. Doina.

De asemenea, la ședința din 19 noiembrie a fost aprobată decizia cu privire la corelarea bugetului raional Cahul drept urmare a modificărilor sumelor transferurilor de la bugetul de stat către bugetul raional Cahul și anume se rezumă majorarea acestora cu 1808,1 mii lei , care reprezintă transferuri cu destinație specială pentru învățământul general.

La fel, consilierii raionali au aprobat participarea Consiliului Raional Cahul, în calitate de partener, în cadrul proiectului ”EthnicCult-promovarea culturii etnografice și tradițiilor din România și Republica Moldove”, finanțat în cadrul programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020, prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate. Bugetul proiectului este de  1644 910 euro, din care 3,5 % sau 58 534 euro este contribuția Consiliului raional. În urma implementării acestui proiect mai multe localități din raion vor beneficia de suport financiar pentru promovarea patrimoniului cultural, din ele fac parte mun. Cahul, Moscovei, Colibași, Văleni, Pelinei.

La aceeași ședință s-a acceptat transmiterea în locațiune a mai multor spații ce aparțin Consiliului raional Cahul și nu sunt utilizate, precum și acceptarea privatizării unor bunuri imobile din s. Pelinei.   

O chestiune extrem de importantă examinată de către consilierii raionali a fost aprobarea persoanelor ce vor beneficia de locuințe sociale în blocul locativ de pe fosta stradă Dunării, nr. 34. Astfel, din numărul total de 32 apartamente sociale existente, au fost distribuite 13 locuințe, apartamentele rămase urmează să fie distribuite în baza cererilor depuse în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul și condițiile de selectare a beneficiarilor, aprobat de către Consiliul raional Cahul prin decizia nr. 02/10-V din 2 iunie 2020.

Distribuie articolul pe:
Mai multe din Noutăți

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.