Home Noutăți ŞEDINŢA EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI RAIONAL CAHUL VA AVEA LOC LA 19 OCTOMBRIE 2017

ŞEDINŢA EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI RAIONAL CAHUL VA AVEA LOC LA 19 OCTOMBRIE 2017

0
0
2,817

În temeiul art.45 alin. (2) şi (3), art.53 alin. (1) lit.f), art.54 din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, preşedintele raionului, domnul Ion Groza, a convocat, în şedinţă extraordinară,  Consiliul Raional, pentru data de 19 octombrie 2017.

Şedinţa va avea loc  în incinta Consiliului Raional, sala de şedinţe, etajul II,  cu începere de la orele 10:00.

În agenda şedinţei sunt incluse următoarele subiecte:
1.  Cu privire la examinarea Raportului de monitorizare privind implementarea Strategiei  de aprovizionare cu apă și  canalizare a raionului Cahul pentru 2012-2017, parte componentă a programului de dezvoltare socio-economică a raionului Cahul pentru anii 2012 -2015.
Raportor: Vlad Cășuneanuvicepreşedintele raionului Cahul
Coraportor: Sergiu Corneapreşedintele Comisiei consultative urbanism, construcții, gospodărie comunală, drumuri și protecția mediului

2.   Cu privire la stabilirea indemnizaţiei de conducere pentru funcţiile didactice de conducere în instituţiile de învăţămînt general.
Raportor: Vladimir  Calmîcvicepreşedintele raionului Cahul
Coraportor: Tatiana Seredenco, preşedintele Comisiei consultative probleme sociale (învăţămînt, tineret, sport, cultură, sănătate, asistenţă socială, protecţia drepturilor copilului, utilizarea forţei de muncă)

3.  Cu privire la reorganizarea IMSP „Centrul de Sănătate Bucuria”.
Raportor: Vladimir  Calmîcvicepreşedintele raionului Cahul
Coraportor: Tatiana Seredenco, preşedintele Comisiei consultative probleme sociale (învăţămînt, tineret, sport, cultură, sănătate, asistenţă socială, protecţia drepturilor copilului, utilizarea forţei de muncă)

4.  Despre modificarea Deciziei nr. 06/11-III din 17 iulie 2012 Cu privire la conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al raionului Cahul” doamnei Ioana Căpraru”.
Raportor: Ion Groza
preşedintele raionului Cahul
Coraportor: Vladimir Lîsenco, preşedintele Comisiei consultative administraţie publică, respectarea drepturilor şi libertăţilor omului, relaţii interetnice.

5.  Despre modificarea și completarea  Deciziei nr. 03/06-IV din 24.09.2015 „Cu privire la instituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere”.
Raportor: Ion Grozapreşedintele raionului Cahul
Coraportor: Vladimir Lîsenco, preşedintele Comisiei consultative administraţie publică, respectarea drepturilor şi libertăţilor omului, relaţii interetnice.


6.  Cu privire la numirea în funcţie a șefului Direcției construcții, drumuri și dezvoltare teritorială.
Raportor: Ion Grozapreşedintele raionului Cahul
Coraportor: Sergiu Corneapreşedintele Comisiei consultative urbanism, construcții, gospodărie comunală, drumuri și protecția mediului

7.   Cu privire la demisia dlui Anatolii Malcov din funcția de director al IMSP „Spitalul Raional Cahul”.
Raportor: Ion Grozapreşedintele raionului Cahul
Coraportor: Vladimir Lîsenco, preşedintele Comisiei consultative administraţie publică, respectarea drepturilor şi libertăţilor omului, relaţii interetnice.

Distribuie articolul pe:
Mai multe din Noutăți

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.