Home Noutăți Anunțuri Se anunță prelungirea concursului pentru ocuparea funcției vacante de Administrator al Întreprinderii Municipale ”Biroul de Prospecțiuni și Proiectări”

Se anunță prelungirea concursului pentru ocuparea funcției vacante de Administrator al Întreprinderii Municipale ”Biroul de Prospecțiuni și Proiectări”

0
0
894

A V I Z

Consiliul Raional Cahul, în calitate de fondator al Întreprinderii Municipale ”Biroul de Prospecțiuni și Proiectare”, anunță organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea  funcţiei vacante de administrator al ÎM ”Biroul de Prospecțiuni și Proiectare”.  

 1. Scopul general al funcţiei:

           Conducerea activității şi asigurarea funcţionării eficiente a Întreprinderii în domeniile: proiectare, urbanism, inginerie și alte servicii tehnice legate de construcțiile civile, efectuarea lucrărilor de prospecțiuni, acordarea serviciilor cu plată în domeniul proiectării, înfăptuirea supravegherii de autor la obiectele proiectate de birou, controlul asupra folosirii raționale a loturilor de pământ repartizate pentru construcții, repartizarea în natură a loturilor pentru toate categoriile de construcții; aliniamentarea construcțiilor, trasarea clădirilor și rețelelor inginerești, efectuarea documentației de deviz, elaborarea planurilor urbanistice în detaliu;

 1. Sarcinile de bază:
 • reprezentarea intereselor Întreprinderii în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice, cu autorităţile publice, cu organele de drept şi acordarea astfel de împuterniciri altor reprezentanţi ai Întreprinderii;
 • asigurarea executării deciziilor fondatorului şi ale consiliului de administraţie al Întreprinderii și a legislației în vigoare în domeniul de activitate al Întreprinderii
 • asigurarea acreditării întreprinderii, în termenii stabiliţi de actele normative în vigoare;
 • elaborarea programelor de perspectivă şi a planurilor anuale de activitate și dezvoltare a întreprinderii.

III. Condiţiile de participare la concurs:

Candidatul la funcţia de administrator al întreprinderii municipale poate fi orice persoană fizică care:

 • a activat în funcţie de conducere cel puţin 4 ani.
 • cunoaște limba română; cunoașterea altor limbi de circulație internațională va constitui un avantaj;
 • deţine studii superioare sau echivalentul lor, specialitatea arhitect;
 • a activat în funcţii de conducere cel puțin 4 ani;
 • nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 • nu este condamnată, prin hotărîre definitivă şi irevocabilă a instanţei de judecată, pentru infracţiuni de corupţie, care cade sub incompatibilităţile şi restricţiile prevăzute la art.16-21 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale.
 • Nu poate candida la funcţia de administrator al întreprinderii municipale persoana care are antecedente penale nestinse, săvîrşite cu intenţie.
 • Cunoştinţe
  1. Cunoaşterea legislaţiei în domeniul arhitecturii, urbanismului și ingineriei.
  2. Cunoaşterea la perfecţie a limbii de stat
  3. Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.
 • Abilităţi: abilităţi de analiză, de sinteză şi planificare, de elaborare a documentelor, de monitorizare şi evaluare, capacitate de organizare şi coordonare, consultare, instruire, prezentare, soluţionarea problemelor, comunicare eficientă.

III. Pentru participare la concurs se depun următoarele documente:

 • scrisoarea de motivare și viziunea privind eficientizarea activității economico-financiare a Întreprinderii;
 • curriculum vitae (CV);
 • copia buletinului de identitate;
 • copia diplomei de studii;
 • referințe profesionale (nu mai puțin de două);
 • cazierul judiciar;
 • declaraţia privind evaluarea competenței și adecvării persoanei înaintate în funcția de administrator al Întreprinderii, conform anexei;
 • copiile certificatelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare/specialitate.

Dosarele de participare la concurs pot fi prezentate  pe adresa: or. Cahul, Piaţa Independenţei, nr.2, biroul 407, pînă la  16 noiembrie 2020 inclusiv.

Persoana responsabilă de primirea dosarelor – Golub Victoria. Relaţii la telefon: 029931431, sau la adresa de email: sectiaproiecte@gmail.com

Declarație aplicant

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Distribuie articolul pe:
Mai multe din Anunțuri

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.