Home Proiecte de decizii Proiecte de decizii pentru ședința ordinară a CR Cahul din martie 2023

Proiecte de decizii pentru ședința ordinară a CR Cahul din martie 2023

0
0
1,024
 1. Cu privire la activitatea Aparatului preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor subordonate Consiliului Raional Cahul în anul 2022.
 2. Cu privire la aprobarea raportului privind executarea bugetului raional Cahul pe anul 2022.
 3. Cu  privire  la  modificarea bugetului raional Cahul pe anul 2023.
 4. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al Consiliului Raional Cahul.
 5. Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare socio-economică  a raionului Cahul  pentru anii 2023-2030 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia”.
 6. Cu privire la instituirea Comisiei teritoriale Cahul pentru recensământul populaţiei şi al locuinţelor din Republica Moldova în anul 2024.
 7. Cu privire la încorporarea în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus şi serviciul civil  a recruţilor din raionul Cahul în perioada martie – iulie 2023.
 8. Cu privire la schimbarea denumirii instituţiei de învăţământ.
 9. Cu privire la acordul transmiterii, cu titlul gratuit, a unor bunuri.
 10. Cu privire la transmiterea unor bunuri.
 11. Cu privire la casarea unor bunuri uzate, raportate la mijloacele fixe, gestionate de instituțiile publice din subordinea Consiliului Raional Cahul.
 12. Privind examinarea Prescripției сu privire la lichidarea iregularităților constatate în rеzultatul inspectării financiare complexe efectuate la Direcția gеnеrală asistență socială și рrоtесțiе а familiei Cahul.
 13. Despre modificarea Anexei nr.1 la Decizia nr.06/11-IV din 6 decembrie 2018 „Cu privire la transmiterea în comodat a unor bunuri imobile instituțiilor medico-sanitare publice din raionul Cahul”.
 14. Cu privire la transmiterea, cu titlu gratuit, a unui mijloc de transport.
 15. Cu privire la transmiterea în locațiune a unor spații neutilizate.
 16. Cu privire la vânzarea unor bunuri imobile.
 17. Despre modificarea Deciziei nr. 02/21-V din 26 mai 2022 „Cu privire la modificarea Actului de inventariere a clădirilor proprietate a Consiliul Raional Cahul conform situației de la 01.01.2004 aprobat prin Decizia Consiliului Raional Cahul nr. 04/11-I din 10 iunie 2004”.
 18. Despre abrogarea Deciziei nr. 01/04-V din 24 ianuarie 2020 „Cu privire la instituirea Comisiei de administrare și deetatizare a proprietății publice a Consiliului Raional Cahul”.
 19. Cu privire la Notificarea Oficiului teritorial Cahul al Cancelariei de Stat 1304/OT2 – 4 din 5 ianuarie 2023.
 20. Cu privire la Notificarea Oficiului teritorial Cahul al Cancelariei de Stat 1304/OT2 – 66 din 23 februarie 2023.
 21. Cu privire la executarea deciziilor adoptate de Consiliul Raional Cahul în semestrul II al anului 2022.
 22. Cu privire la aprobarea Planului de acțiune privind gestionarea crizei refugugiaților în raionul Cahul pentru anul 2023.
 23. Despre modificarea anexei nr.1 la Decizia nr.08/01-V din 10 noiembrie 2022 „Cu privire la aprobarea structurii, efectivului-limită și organigramei Aparatului preşedintelui raionului, ale direcţiilor şi ale altor subdiviziuni subordonate Consiliului Raional Cahul pentru anul 2023”.
 24. Despre modificarea Anexei nr. 2 la Decizia nr. 10/13-V din 15 decembrie 2022 „Cu privire la aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier și limitelor alocațiilor pentru întreținerea periodică și reparații curente a drumurilor de interes raional pentru anul 2023”.
 25. Cu privire la aceptarea și transmiterea unor bunuri.
 26. Cu privire la numirea în funcţie a șefului Secției cultură.
 27. Cu privire la stabilirea priorităților de finanțare a proiectelor asociațiilor necomerciale de către Consiliul Raional Cahul.
 28. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind finanțarea proiectelor organizațiilor necomerciale din raionul Cahul.
Distribuie articolul pe:
Mai multe din Proiecte de decizii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.