Home Proiecte de decizii Proiecte de decizii pentru ședința ordinară a CR Cahul din 2 iunie 2020

Proiecte de decizii pentru ședința ordinară a CR Cahul din 2 iunie 2020

0
0
2,232

1. Despre modificarea  Deciziei nr.02/01-V din 29 noiembrie 2019 „Cu privire la componența nominală a comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului Raional Cahul”.
2. Cu privire la aprobarea raportului privind executarea bugetului raional Cahul pe anul 2019.
Anexa
Raport
…… Anexa 1
…… Anexa 2
…… Anexa 3
…… Anexa 4
…… Anexa 5
…… Anexa 6
3. Cu privire la mersul realizării Programului de dezvoltare  socio-economică a raionului Cahul pe anii 2017-2020.
… Anexa 1
Anexa 2
4. Cu privire la executarea deciziilor adoptate de Consiliului Raional Cahul în  semestrul II al anului 2019.
5. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea şi funcţionarea Consiliului Raional Cahul.
6. Cu privire la asigurarea transparenţei în procesul decizional în cadrul Consiliului Raional Cahul.
7. Cu  privire  la  aprobarea Regulamentului de  organizare  și  funcționare  a  Direcției construcții  și  drumuri.
8. Cu privire la aprobarea Regulamentului  de organizare și funcționare a Direcției economie și dezvoltare teritorială.
9. Cu privire la aprobarea Regulamentului  de organizare și funcționare a Secției agricultură, relații funciare și cadastru.
10. Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul și condițiile de selectare a beneficiarilor și distribuirea locuințelor pentru păturile sociale/economic vulnerabile din raionul Cahul.
… Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
11. Cu privire la examinarea Raportului de monitorizare privind implementarea  planului de acțiuni în domeniul aprovizionării cu apă și servicii de canalizare (AAC) a raionului Cahul pentru perioada 2018-2023 (din cadrul Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Cahul 2017-2020).
Anexa
12. Cu privire la organizarea şi desfăşurarea acţiunilor consacrate celei de-a 75-a aniversare a Zilei Victoriei şi a comemorării eroilor căzuţi pentru independenţa Patriei.
13. Cu privire la încorporarea în serviciul militar  în termen, serviciul militar cu termen redus şi serviciul civil  a recruţilor din raionul Cahul în primăvara anului 2020.
14. Cu privire la transmiterea în comodat a unor bunuri imobile Centrului militar teritorial Cahul.
15. Despre modificarea anexei nr.1 la Decizia nr.10/01-IV din 21 decembrie 2017 „Cu privire la instituirea Instituției Publice “Centrul de Tineret Cahul”.
16. Cu privire la participarea Consiliului Raional Cahul în cadrul proiectului „Dezvoltarea și promovarea turismului verde în sectorul Dunărean al Bazinului Mării Negre (Raionul Cahul, Republica Moldova; Raionul Reni, Ucraina; Județul Galați, România)”.
17. Cu privire la participarea Consiliului Raional Cahul în Comitetul sub-bazinului hidrografic Frumoasa-Crihana.
18. Cu privire la desemnarea membrilor în componenţa Consiliului Societăţii  pe Acțiuni „Fabrica de Brînzeturi din  Cahul”.
19. Despre modificarea Anexei nr.2 la Decizia nr.04/02-V din 27.12.2019 „Cu privire la aprobarea organigramei și statelor de personal ale Aparatului președintelui raionului, ale direcțiilor și ale altor subdiviziuni subordonate Consiliului Raional Cahul pentru anul 2020”.
20. Despre modificarea și completarea Deciziei  nr. 01/03-V din 24 ianuarie 2020 „Cu privire la instituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere”.
21. Despre modificarea Deciziei nr. 04/15-I din 10.06.2004 „Cu privire la constituirea Consiliului Raional pentru Protecția Drepturilor Copilului”. Raportor: Vladimir Calmîc,  vicepreşedintele raionului Cahul.
22. Cu privire la transmiterea unor bunuri.
23. Cu privire la acceptarea transmiterii în comodat a unor spații din bunl imobil proprietate publică a comunei Moscovei.
24. Cu  privire la preluarea unor bunuri în proprietatea publică a raionului Cahul.
25. Cu  privire la preluarea unor bunuri în proprietatea publică a raionului Cahul.
26. Cu privire la casarea unor bunuri uzate  raportate la mijloacele fixe gestionate de instituțiile  publice din subordinea Consiliului Raional Cahul.
… Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5
Anexa 6
Anexa 7
Anexa 8
Anexa 9
27. Cu privire la modificarea bugetului raional Cahul pentru anul 2020. 
… Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
28. Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din componenta raională.
… Anexa
29. Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al Consiliului Raional Cahul. 
30. Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Raional Cahul în instanţele de judecată.
31. Cu privire la numirea în funcţie.
32. Cu privire la numirea șefului IMSP ,,Centrul de sănătate Colibași”.
33. Cu privire la numirea șefului IMSP ,,Centrul de Sănătate Crihana Veche”.
34. Cu privire la numirea șefului IMSP ,,Centrul de Sănătate Găvănoasa”.
35. Cu privire la numirea șefului IMSP ,,Centrul de Sănătate Giurgiulești”.
36. Cu privire la numirea șefului IMSP ,,Centrul de Sănătate Larga Nouă”.
37. Cu privire la numirea șefului IMSP ,,Centrul de Sănătate Moscovei”.
38. Cu privire la numirea șefului IMSP ,,Centrul de Sănătate Slobozia Mare”.
39. Cu privire la numirea șefului IMSP ,,Centrul de Sănătate Zîrnești”.
40. Cu privire la modificarea Actului de inventariere a clădirilor proprietate a Consiliului Raional Cahul conform situației de la 01.01.2004 aprobat prin  Decizia Consiliului Raional Cahul nr.04/11-I din 10.06.2004.
41. Cu privire la transmiterea în comodat a unor încăperi Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească.
42. Cu privire la transmiterea unor bunuri.
43. Cu privire la corelarea bugetului raional Cahul pentru anul 2020.
… Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
44. Cu privire la acordarea indemnizației unice.

Distribuie articolul pe:
Mai multe din Proiecte de decizii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.