Home Proiecte de decizii Proiecte de decizii pentru ședința ordinară a CR Cahul din 15 decembrie 2022

Proiecte de decizii pentru ședința ordinară a CR Cahul din 15 decembrie 2022

0
0
832

1. Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sectorului de tineret din raionul Cahul pentru anii 2023-2028 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia.
2. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Secției economie și atragerea investițiilor.
3. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Secției agricultură.
4. Cu privire la participarea Consiliului Raional Cahul în cadrul proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova” și condițiile ce urmează a fi realizate.
5. Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Regulamentului Serviciului de îngrijire socială la domiciliu.
6. Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului social „Asistență personală”.
7. Privind modificarea Regulamentului cu privire la funcţionarea Instituției Publice „Azilul raional pentru persoane în vârstă şi persoane cu dizabilităţi”, aprobat prin Decizia nr. 04/16-IV din 18 mai 2017.
8. Cu privire la modificarea Deciziei nr. 06/02-V din 30 septembrie 2022 „Cu privire la corelarea bugetului raional Cahul pe anul 2022 cu prevederile Legii bugetului de stat pentru anul 2022”.
9. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind premierea și stimularea sportivilor din raionul Cahul.
10. Cu privire la modificarea statutului juridic al unor instituţii de învăţământ.
11. Cu privire la aprobarea bugetului raional Cahul pentru anul 2023 în prima lectură.
12. Cu privire la aprobarea bugetului raional Cahul pentru anul 2023.
13. Cu privire la alocarea mijloacelor finaciare din fondul de rezervă al Consiliului Raional Cahul.
14. Cu privire la aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier și limitelor alocațiilor pentru întreținerea periodică, reparații capitale și curente a drumurilor de interes raional.
15. Cu privire la aprobarea deciziei Comisiei de privatizare a fondului de locuințe a Consiliului Raional Cahul.
16. Cu privire la acordul transmiterii, cu titlu gratuit, a unor bunuri.
17. Cu privire la transmiterea unor bunuri.
18. Cu privire la casarea unor bunuri uzate, raportate la mijloacele fixe, administrate de Centrul militar teritorial Cahul.
19. Cu privire la casarea unor bunuri uzate, raportate la mijloacele fixe, administrate de Direcția generală asistență socială și protecție a familiei și gestionate de instituțiile subordonate.
20. Cu privire la recunoașterea prejudiciului pe cauza penală nr. 2022970043.
21. Cu privire la examinarea demersului Direcției Generale Teritoriale SUD a Centrului Național Anticorupție al Republicii Moldova nr. 11/10/1553 din 17 noiembrie 2022.
22. Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului Raional Cahul pentru anul 2023.
23. Despre modificarea Deciziei nr.02/01-V din 29 noiembrie 2019 „Cu privire la componența nominală a comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului Raional Cahul”.
24. Cu privire la aprobarea programului concediilor de odihnă pe anul 2023.
25. Cu  privire  la   constituirea  Comisiei  raionale de  concurs  privind  acordarea  dreptului  de deservire  a  rutelor  de  pasageri, reglementarea  activității  transportului  auto  de  călători  și  bagaje și  securitatea circulației  rutiere.
26. Cu privire  la extinderea perioadei de gestiune a  unor autospeciale de colectare a deșeurilor.
27. Cu privire la casarea unor bunuri uzate raportate la mijloacele fixe.
28. Despre modificarea anexei nr.1 la Decizia nr.08/01-V din 10 noiembrie 2022 „Cu privire la aprobarea structurii, efectivului-limită și organigramei  Aparatului preşedintelui raionului, ale direcţiilor şi ale altor subdiviziuni subordonate Consiliului Raional Cahul pentru anul 2023”.
29. Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Raional Cahul în instanţele de judecată
30. Cu privire la transmiterea în comodat a unui bunimobil.
31. Despre abrogarea Deciziei nr. 02/14-V din 26 mai 2022„Cu privire la desemnareareprezentanților Consiliului Raional Cahul în organele de urmărire penalăși în instanțele de judecată”.

Distribuie articolul pe:
Mai multe din Proiecte de decizii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.