Home Proiecte de decizii Proiecte de decizii pentru ședința extraordinară a CR Cahul din 03.10.2019
  • 1. Cu privire la aprobareaAcordului de asocierepentruCooperareaEconomicăTeritorialăInterco…
  • 1. Cu privire la desemnarea candidaturilor în Consiliul electoral al circumscripţiei elect…
  • Cu privire la activitatea Aparatului preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor subordon…
Mai multe din Proiecte de decizii

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *