Home Noutăți Economic Nivelul de implementare a Proiectului regional de management al deșeurilor -1

Nivelul de implementare a Proiectului regional de management al deșeurilor -1

0
0
1,070

La data de 11 august 2020, în incinta Consiliului raional Cahul s-a desfășurat ședința de lucru a reprezentanților Regiunii de management al deșeurilor 1 – raionale Cahul, Cantemir, Taraclia, Vulcănești și Ceadâr – Lunga. Ședința a fost prezidată de către președintele raionului Cahul, dl Marcel Cenușă, alături de care au participat președinții raioanelor sus menționate, alături de primari și reprezentanți ai serviciilor de gospodărie comunală din regiune. La ședința de lucru, în format de tele-conferință, au participat și reprezentanți ai  Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, și anume dl Maxim Popov, Secretar de Stat, dna Svetlana Bolocan, șef Direcția politici de management al deșeurilor și substanțelor chimice din cadrul MADRM.

Participanții au discutat despre situația actuală la zona de management al deșeurilor 1, care  a fost stabilită drept prioritară pentru finanțare în documentele naționale și regionale de planificare strategică. S-a luat în considerare parcursul de pregătire a acestuia cu suportul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei GIZ în perioada 2014 -2016, și anume: elaborarea Studiului de fezabilitate și de evaluare a impactului asupra mediului privind crearea unui sistem de management integrat al deșeurilor în zona menționată, dacă nu a beneficiat de finanțări consistente,  problema deșeurilor fiind în continuare una sensibilă la nivel de regiune.

Conform proiectului, pentru RMD 1 se preconizează construcția unui depozit regional pentru depozitarea deşeurilor în rn. Cahul (în locul actualului depozit al mun. Cahul), 2 staţii de transfer în s. Cania, rn. Cantemir și, respectiv,  or. Taraclia;  staţii de sortare și compostare în cadrul depozitului regional și a stațiilor de transfer, închiderea depozitelor neconforme existente, toate conform standardelor europene și ecologice, cu un impact major asupra stării mediului în regiune și a sănătății cetățenilor celor 5 raioane vizate.

MADRM a informat participanții despre împrumutul oferit de Banca Europeană de Investiții ce vizează implementarea Strategiei de gestionare a deșeurilor 2013-2027 din Republica Moldova, precum și negocierile în derulare cu BERD privind consolidarea eforturilor de reducere a impactului negativ al deșeurilor asupra mediului, și prin urmare îmbunătățirea stării generale de sănătate a populației Republicii Moldova.

Președintele raionului Cahul a reiterat importanța acestor oportunități de finanțare și disponibilitatea regiunii de a participa activ în demararea proiectului, inclusiv și necesitatea asigurării unei sinergii cu proiectele și inițiativele locale din regiune, mai cu seamă proiectele cu finanțare din Fonduri Naționale (Fondul Ecologic Național) și proiectul aprobat prin Documentul Unic De Program (Hotărârea de Guvern Nr. 203 din 29.03.2017): ”Sistem de management integrat al deșeurilor în raionul Cahul” cu o valoare totală de 43 964 970 lei, prin care urmează a fi procurate  autospeciale pentru transportarea deșeurilor și containere/pubele pentru depozitare/construcția platformelor pentru colectarea deșeurilor în toate localitățile raionului. 

Astfel, membrii Regiunii de Management al Deșeurilor 1 au stabilit pașii ce urmează a fi parcurși de comun acord pentru inițierea negocierilor cu partenerii de dezvoltare, și au reiterat consolidarea eforturilor pentru îmbunătățirea mediului înconjurător și asigurarea unui serviciu public eficient și comod pentru cetățenii din regiune.

Distribuie articolul pe:
Mai multe din Economic

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.