Home Noutăți Ședință extraordinară a Consiliului Raional Cahul din 21 octombrie 2021

Ședință extraordinară a Consiliului Raional Cahul din 21 octombrie 2021

0
1
830

Aleșii locali din cadrul Consiliului Raional Cahul la data de 21 octombrie 2021 s-au convocat în ședință extraordinară. Din cei 35 de consilieri, la ședință au fost prezenți 33, iar ședința a fost prezidată de către  Nicon Pîslari, consilier raional.

În cadrul ședinței au fost examinate 22 chestiuni, care prealabil au fost discutate în cadrul ședințelor comisiilor consultative de specialitate.

La ședință a fost audiată informația prezentată de dl Valeriu Baban, șef Direcția generală învățământ, privind pregătirea instituțiilor de învățământ general pentru activitate în anul de studii 2021-2022. Pentru îmbunătățirea condiţiilor de desfăşurare a procesului educațional la unele instituţii de învăţământ general din raion, s-au efectuat lucrări de reparație curente și capitale, din bugetul raional a fost alocată suma de 16 705,7 mii lei,  inclusiv din componenta raională suma de 2102, 2 mii lei. Toate instituțiile de învățământ sunt pregătite pentru activitate în perioada sezonul rece, instituțiile sunt asigurate cu agent termic.

La fel a fost modificat bugetul raional pentru anul 2021 în urma cărui fapt au fost repartizate mijloacele financiare din Componenta raională și Fondul educației incluzive în sumă de 5257,9 mii lei pentru suplinirea bugetelor instituțiilor de învățământ, achitarea salariilor și a contribuțiilor datorate de angajator pe anul 2021.

Au fost redirecționate mijloacele financiare acordate cu destinație specială din sursele proprii ale bugetului raional pentru APL de nivelul –I, inclusiv:

 • Primăria s.Baurci-Moldoveni –  350,0 mii lei, din care:
 • contribuția pentru proiectul investițional „Proiectarea și construcția sistemului de alimentare cu apă și canalizare în s.Baurci-Moldoveni” – 160,0 mii lei;
 • lucrări de amenajare a unei porțiuni de trotuar și reparația unei porțiuni de drum – 190,0 mii lei.
 • Primăria com.Doina – 456,0 mii lei, din care:
 • reparația rețelei electrice la grădinița de copii din s.Doina – 310,0 mii lei;
 • reparația blocului alimentar și procurarea mobilierului la grădinița de copii din s. Rumeanțev – 146,0 mii lei.
 • Primăria s.Huluboaia – 550,0 mii lei, din care:
 • renovarea rețelei de iluminat stradal – 175,0 mii lei;
 • lucrări de gazificare a grădiniței-creșe din localitate – 103,0 mii lei;
 • reparația unei porțiuni de drum și instalarea pavajului în fața primăriei și a parcului din centrul localității – 271,2 mii lei.
 • Primăria s.Vadul lui Isac – 200,0 mii lei pentru lucrări de gazificare la grădinița de copii.

Din Fondul de Rezervă au fost alocate mijloace financiare în sumă de 350,0 mii lei Primăriei s.Văleni pentru lichidarea consecințelor calamităților naturale.

Un aspect important al domeniului social este aprobarea Planul comunitar de dezvoltare a serviciilor sociale prin dialog public 2021-2023 în raionul Cahul, adoptat în cadrul ședinței. Implementarea proiectului menționat urmează să fie finanțat de către Agenția de Dezvoltare Cehă, în parteneriat cu Asociația Obștească „People in Need Moldova”, și prevede formarea profesională a angajaților Direcției generale asistență socială și protecția familiei Cahul, în scopul prestării serviciilor de calitate persoanelor aflate în situații de risc din raion.

În cadrul ședinței au fost aprobate mai multe chestiuni organizatorice cum ar fi: organigrama și statelor de personal ale Aparatului președintelui raionului, ale direcțiilor și ale altor subdiviziuni subordonate Consiliului Raional Cahul pentru anul 2022, a fost aprobată lista beneficiarelor de locuințe sociale în cadrul blocului locativ de locuințe sociale de pe str.Nouă, nr.1, s.Crihana Veche, rn.Cahul, Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției economie și agricultură, Statutul și Regulamentul de activitate a Î.M. „Centrul Stomatologic Raional Cahul”, etc.

Pentru informații detaliate privind chestiunile aprobate, puteți accesa pagina oficială a Consiliului raional Cahul www.cahul.md, la rubrica Transparență decizională/Decizii aprobate.

Distribuie articolul pe:
Mai multe din Noutăți

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.