Home Noutăți Anunțuri Informații importante pentru unii operatori economici și pentru populație în contextul pandemiei provocate de COVID-19

Informații importante pentru unii operatori economici și pentru populație în contextul pandemiei provocate de COVID-19

0
0
1,266

În urma stabilirii stării de urgență în legătură cu pandemia provocată de COVID-19, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) prezintă unele recomandări sporite pentru unitățile ce comercializează produse alimentare, alimentație publică, inclusiv servicii catering, precum și pentru întreaga populație a Republcii Moldova.

Unitățile de manipulare a alimentelor și cele de comerț, urmând instrucțiunile autorităților de stat, trebuie să evalueze situația la unități (starea de sănătate a personalului, scăderea în număr de personal, stocuri de materii prime, gama de produse fabricate, volume, tehnologii, ambalaje etc.) și să aplice măsuri mai stricte decât în ​​mod normal de igienă la toate etapele producției, procesării, depozitării, distribuției, transportului și livrării de produse. Unitățile trebuie să efectueze o pregătire adecvată pentru personalul angajat, să se asigure că cunosc toate cerințele de igienă și siguranță alimentară și le urmează în mod corespunzător. ANSA subliniază că pot fi comercializate numai produsele alimentare care respectă cerințele obligatorii de calitate și siguranță – cerințe asigurate obligatoriu de producătorii autorizați în domeniul alimentar.

Operatorii economici din domeniul alimentar care comercializează produse alimentare sunt obligați să:

 • amenajeze spații de comerț în vederea respectării distanței sociale, în scopul evitării contactului persoanelor cu statut de sănătate necunoscut;
 • admită strict spre comerț doar produsele conforme reglementărilor din domeniul alimentar;
 • echilibreze volumul de produse alimentare recepționate pentru comercializarea zilnică și asigurarea cu spații de depozitare suficiente, în scopul evitării păstrării produselor pe o perioadă mai îndelungată, dar și în locuri nedestinate pentru aceasta;
 • aprovizioneze personalul vînzător și auxiliar cu echipament de protecție (mănuși, șorțuri, halate, măști etc.);
 • expună panourilor informative la loc vizibil, cu informații utile pentru vînzători și cumpărători. Totodată, să realizeze informarea cetățenilor prin intermediul mijloacelor locale de informare (radio, tv, portaluri de știri, rețele de socializare ș.a.);
 • igienizeze și dezinfecteze cu regulatitate încăperile, utilajul, inventarul, instrumentarul de lucru, echipamentul de protecție, coșurile și cărucioarele pentru cumpărături, după fiecare manipulare, cu dezinfectanți autorizați și înregistrați conform legislației naționale;
 • depoziteze, păstreze și manipuleze substanțele destinate igienizării și dezinfectării în recipiente nealimentare, marcate corespunzător, în zone special amenajate în acest sens. Orice reziduri de detergenți sau substanțe dezinfectante de pe suprafață care pot veni în contact cu produsele alimentare sunt îndepărtate prin spălare minuţioasă cu apă potabilă curgătoare înainte de folosirea suprafeţei sau a instalaţiei pentru manipularea produselor alimentare;
 • numească responsabili de realizarea măsurilor sanitare și de monitorizarea stării de sănătate a personalului angajat (vînzătorilor), prin controlul zilnic al stării de sănătate, inclusiv semnarea zilnică în registrul de sănătate pe propria răspundere;
 • limiteze interacționarea directă a cumpărătorilor cu produsele alimentare neambalate, prin restricționarea comercializării acestora și asigurarea cumpărătorilor cu mănuși de unică folosință;
 • asigure comerțul cu produse alimentare numai în ambalaj original și să excludă comercializarea acestora în vrac.

Operatorii economici din domeniul alimentar care oferă servicii de catering sunt obligați să respecte cerințele de igienă pentru manipularea alimentelor prin:

 • asigurarea curățeniei și igienei spațiilor, suprafețelor de lucru, echipamentelor și instrumentelor. Suprafețele, echipamentele și obiectele trebuie curățate cu apă caldă și detergent și, după evaluarea riscurilor, trebuie efectuată o dezinfectare cu substanțe chimice autorizate;
 • evitarea contaminării încrucișate între materiile prime, produsele netratate termic și produsele deja fabricate sau gata de consum;
 • manipularea deșeurilor în mod corespunzător, colectarea deșeurilor trebuie efectuată doar în containere acoperite;
 • asigurarea siguranței și calității bucatelor destinate livrării;
 • plasarea bucatelor gata în ambalaje (recipiente) curate, aprobate pentru a fi utilizate în industria alimentară;
 • alegerea corespunzătoare a ambalajului pentru bucatele gata, prin evaluarea consistenței alimentelor care urmează să fie produse/ambalate, după caz se pot utiliza ambalaje secundare (sticlă, plastic, pungi de hârtie etc.);
 • respectarea regimului termic, impermeabilității și siguranței bucatelor gata în procesul de transportare;
 • realizarea transportării bucatelor gata doar cu mijloace de transport destinate transportării bucatelor autorizate sanitar veterinar, menținute în stare sanitară corespunzătoare și dezinfectate în conformitate cu planurile de autocontrol ale unității sau ori de câte ori este necesar.

Operatorii economici din domeniul alimentar care comercializează produse alimentare în regim online sunt obligați să:

 • fie autorizați de către subdiviziunile ANSA pentru domeniul dat;
 • transporte produsele alimentare doar cu transport specializat/autorizat sanitar veterinar;
 • mențină mijloacele de transport destinate transportării produselor alimentare în stare sanitară corespunzătoare și să fie supuse dezinfecției ori de câte ori este necesar;
 • asigure respectarea regimului termic, vecinătatea păstrării, impermeabilitatea și siguranța alimentară la transportarea produselor alimentare;
 • asigure procesul de trasabilitate a produselor;
 • păstreze distanța socială și să evite contactul direct cu clientul;
 • utilizeze echipamentul de protecție complet la livrarea produselor (mănuși, mască etc.);
 • aplice măsurile necesare de dezinfecție;
 • informeze și să recomande clienților efectuarea plăților electronice, prin a evita circulația fizică a banilor.

Operatorii economici care prestează servicii veterinare – farmacii veterinare, clinici veterinare, aziluri de animale – sunt obligați să:

 • respecte recomandările generale stabilite pentru operatorii economici în general;
 • se asigure că animalele domestice aflate la tratament în clinica veterinară nu sunt vizitate de către stăpâni, precum și să restricționeze accesul străinilor;
 • se asigure că tot personalul poartă haine de lucru curate și este asigurat cu echipament de protecție corespunzător;
 • informeze și să ceară ca personalul să spele mâinile cu apă și săpun înainte de, în timpul și după examinarea fiecărui animal; colectarea și evacuarea gunoiului/deșeurilor etc.;
 • realizeze înregistrarea pentru proceduri/manipulări doar prin telefon sau online. Se va acorda prioritate consultărilor prin telefon, fără a presta servicii suplimentare;
 • organizeze lucrul personalului în grupuri separate și la distanța, în măsura posibilităților;
 • se asigure că în sălile de așteptare nu sunt obiecte de prisos (reviste, jucării etc).

Asigurarea condițiilor de igienă personală pentru personalul lucrător

Operatorii economici sunt obligați să:

 • aplice măsuri de igienă, care sunt mai stricte decât în ​​mod normal, la toate etapele de procesare, depozitare, transportare și comercializare a produselor alimentare;
 • se asigure că personalul este instruit în mod corespunzător în ceea ce privește cerințele de igienă a alimentelor, să supravegheze efectiv dacă cerințele de igienă sunt respectate de către personalul din subordine, inclusiv prezența și dotarea punctelor sanitare (instalații de spălare a mâinilor, de dezinfecție);
 • asigure curățarea și dezinfectarea adecvată a suprafețelor comerciale;
 • asigure informarea personalului despre obligația respectării cerințelor de igienă personală. Asigurarea accesului personalului lucrător sănătos – declarație pe propria răspundere dar și monitorizarea individuală a lucrătorilor de șeful sectorului respectiv cu mențiunile necesare în registrul corespunzător;
 • aplice măsuri maxime pentru a proteja personalul magazinelor (instalarea ecranelor între angajați și clienți, dotarea personalului cu mijloace de protecție personală).

În raport cu vizitatorii:

 • să creeze posibilitatea de a-și dezinfecta mâinile la intrarea în supermarketuri, magazine alimentare și alte unități care activează conform legislației;
 • să organizeze fluxuri de vizitatori în vederea evitării supraaglomerării spațiilor de comerț;
 • să încurajeze clienții / vizitatorii să păstreze distanță socială de cel puțin 1 metru la casele de marcat sau casele de marcat cu autoservire, vitrine asistate etc.;
 • să aplice măsuri maxime pentru a proteja personalul magazinelor (instalați ecrane între angajați și clienți, dotarea personalului cu mijloace de protecție personală).
Distribuie articolul pe:
Mai multe din Anunțuri

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.