Home Noutăți În atenția autorităților contractante din raionul Cahul

În atenția autorităților contractante din raionul Cahul

0
1
2,798

 

Prin prezenta în conformitate cu scrisoarea nr. ASR 02/152-1628 din 11.07.2017 parvenită de  la  Consiliul Concurenței, Consiliul raiional Cahul comunică următoarele:

  1. Întru asigurarea prestării serviciilor de interes economic general (alimentarea cu apă și canalizare, salubrizare, alimentarea cu energie termică, asigurarea cu transport public local, administrarea fondului locativ public și privat) în conformitate cu prevederile Regulamentului privind ajutorul de stat acordat beneficiarilor ce prestează servicii de interes economic general, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței nr.11 din 30.08.2013 (M.O. nr.243-247 din 01.11.2013) este necesar ca autoritățile publice să asigure:
  • Definirea și atribuirea serviciilor de interes economic general (SIEG);
  • Notificarea SIEG;
  • Raportarea SIEG.

Informația detaliată poate fi accesată pe pagina web a Consiliului Concurenței www.competition.md, compartimentul „Transparență”/”Transparență decisională“/”Apel către autoritățile publice locale“.

  1. Ajutorul de stat care depășește pragul de minim, adică 2 mln. lei  acordat aceluiași beneficiar într–o perioadă de 3 ni, indiferent de sursă, trebuie notificat  de către furnizor în baza formularului general de notificare și după caz, a formularelor speciale de notificare pe categorii de ajutor de stat.
  2. Compensațiile acordate beneficiarilor pentru prestarea SIEG – urilor nu constituie ajutor de stat, dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile pct. 7 din Regulamentul privind ajutorul de stat acordat prin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței nr.11 din 30.08.2013 (anexa 1).

   În acest context, în vederea eficientizării serviciului public, Consiliul Concurenței solicită prezentarea până la data de 25.08.2017  a  următoarelor  informații (pentru fiecare SIEG în parte):

  • Lista întreprinderilor (denumirea, IDNO) care prestează  SIEG (inclusiv, SIEG prestate) în raza unității administrativ – teritoriale;
  • Atribuirea SIEG a fost realizată în cadrul unei proceduri de achiziție publică (licitație deschisă) sau prin delegare directă?
  • Înainte de atribuirea SIEG a fost realizată o analiză a costurilor pe care o întreprindere bine administrată le – ar fi suportat pentru a presta serviciul, ținând cont de veniturile rezultate din această activitate, precum și un profit rezonabil;
  • Copiile actelor de atribuire a SIEG, inclusiv parametri de calcul a compensației și contractului de delegare a serviciilor (în sensul prevederilor pct.11 și 12 din Regulamentul privind ajutorul de stat acordat beneficiarilor ce prestează servicii de interes economic general, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței nr.11 din 30.08.2013.

 

Pentru informații suplimentare puteți contacta următoarele numere de telefon: 0299/2-09-06 – persoana de contact Alexandru Ghencea; 022/27-45-65, 022/27-34-43, persoana de contact: Mihaiela Teleman, Valeriu Burlea.

Distribuie articolul pe:
Mai multe din Noutăți

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.