Home Achiziții publice În atenția autorităților contractante din raionul Cahul

În atenția autorităților contractante din raionul Cahul

0
0
1,789

Prin prezenta, în conformitate cu Ordinul  nr. 193   din data de 27.11.2018  parvenită de la Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova, Consiliul raional Cahul vă aduce la cunoștință următoarele: În scopul asigurării înregistrării contractelor de achiziții publice (cu excepția achizițiilor de valoare mică) de către trezoreriile regionale în perioada 27 noiembrie – 27 decembrie 2018.

  1. Autoritățile contractante finalizează procesul de atribuire a contractelor de achiziție publică cu adoptarea Deciziei de atribuire a contractului de achiziție publică și transmiterea acesteia în adresa Agenției Achiziții Publice (bap@tender.gov.md) pentru procesarea datelor cu privire la achiziție, nu mai târziu de 3 zile de la adoptarea Deciziei.
  2. Autoritățile contractante întocmesc Darea de seamă cu privire la procedura de achiziție publică și o transmit în adresa Agenției Achiziții publice (bap@tender.gov.md) pentru procesarea datelor cu privire la contractele de achiziții publice, după expirarea termenului de așteptare conform art. 32 al Legii 131/2015 privind achizițiile publice și semnarea contractelor de achiziție publică.
  3. Agenția Achiziții Publice procesează datele cu privire la procedura de achiziție și contractele de achiziții publice încheiate, plasând informația corespunzătoare în directoriul ,,Transparența”, rubrica ,,Contracte atribuite” de pe pagina web a agenției Achiziții Publice (https://tender.gov.md/ro/contracte-atribuite), în termen de 3 zile lucrătoare.
  4. Autoritatea contractantă prezintă contractul de achiziție publică în format de hârtie în adresa trezoreriei regionale pentru înregistrarea acestuia, doar după ce informația cu privire la procedura de achiziție și contractele de achiziție publică atribuite sunt plasate în directoriul ,,Transparența”, rubrica ,,Contracte atribuite” de pe pagina web a Agenției Achiziții Publice(https://tender.gov.md/ro/contracte-atribuite).
  5. Trezoreria regională, la recepționarea contractelor de achiziție publică contrapune datele contractului de achiziție publică cu informația din rubrica ,,Contracte atribuite”, directoriul ,,Transparența”, de pe pagina web a Agenției Achiziții Publice (https://tender.gov.md/ro/contracte-atribuite) și înregistrează contractul doar în cazul în care contractul corespunde cu informația de pe pagina web a agenției Achiziții Publice.
  6. În cazul în care nu există informație pe pagina web a Agenției Achiziții Publice sau informația diferă, Trezoreria restituie contractul de achiziție publică fără înregistrarea acestuia, cu indicarea motivului.
  7. Modelele de Decizie de atribuire a contractului de achiziție publică și a Dării de seamă pot fi descărcate din rubrica ,,Modele de documente”, directoriul ,,Documente”, de pe pagina web a Agenției Achiziții Publice (https://tender.gov.md/ro/documente/modele– de-documente).
Distribuie articolul pe:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.