Home Achiziții publice În atenția autorităților contractante din raionul Cahul

În atenția autorităților contractante din raionul Cahul

0
0
1,909

Prin prezenta, în conformitate cu scrisoarea  nr. 29 – 259 – 781   din data de 18.09.2018 parvenită de la Agenția Achiziții Publice, Consiliul raional Cahul vă aduce la cunoștință despre modificările operate în Codul Fiscal al republicii Moldova nr. 1163/1997 prin Legea nr. 288 din 15 decembrie 2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 464 – 470 din 29 decembrie 2017.

Astfel, articolul 117 din Codul fiscal a fost completat cu alin. (12) cu următorul cuprins:

,, (12) La efectuarea livrării impozabile în cadrul achizițiilor publice pe teritoriul țării, subiectul impozabil este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea în cauză factura fiscală electronică (e-factura), eliberată în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat”.

   Prevederile menționate se vor aplica pentru livrări impozabile în cadrul achizițiilor publice pe teritoriul țării, efectuate începând cu 1 ianuarie 2019.

Modul de creare, expediere și recepționare a facturilor/facturilor fiscale generate în Sistemul informațional automatizat de creare și circulație a facturilor și facturilor fiscale ”e – Factura” (SIA e – Factura) între participanții la tranzacțiile economice documentate prin acestea este stabilit conform Regulamentului aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.562 din 04.04.2014.

Pentru a obține acces la serviciile fiscale electronice (servicii.fisc.md) ale Serviciului Fiscal de Stat este necesar de încheiat un acord de acces cu Centrul  Tehnologii Informaționale în Finanțe.

De asemenea, pentru utilizarea sistemului ,,e – Factura” utilizatorul trebuie să dețină semnătura digitală eliberată de un centru de certificare acreditat.

Tot odată, rugăm să informați operatorii economici cu care încheiați contracte de achiziții publice.

 

Distribuie articolul pe:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.