Home Achiziții publice În atenția autorităților contractante din raionul Cahul

În atenția autorităților contractante din raionul Cahul

0
0
2,119

Prin prezenta în conformitate cu scrisoarea nr. 29/74-376 din 19.04.2018 parvenită de la Agenția Achiziții Publice, Consiliul raional Cahul vă aduce la cunoștință că caietul de sarcini reprezintă descrierea obiectivă a produselor, serviciilor sau lucrărilor necesare autorității contractante și este punctul de pornire al elaborării documentaţiei standard.

Caietul de sarcini se întocmește de către autoritatea contractantă prin intermediul grupului de lucru desemnat, în cadrul căruia pot fi atrași specialiști (consultanți) din domeniul în care se efectuează achiziția. Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice.

Potrivit art. 1 al Legii privind achizițiile publice nr.131 din 3 iulie 2015, specificațiile tehnice reprezintă ansamblul indicațiilor tehnice cuprinse, în special, în caietele de sarcini, care definesc caracteristicile solicitate pentru un material, pentru un produs sau pentru un bun și care permit caracterizarea acestora astfel încât să corespundă utilizării urmărite de autoritatea contractantă.

Altfel spus, specificațiile tehnice sunt, în general, acele cerințe, prescripții, caracteristici tehnice cu ajutorul cărora sunt descrise bunurile, serviciile sau lucrările. Regulile privind descrierea bunurilor, lucrărilor și serviciilor sunt prevăzute la art. 37 al Legii privind achizițiile publice.

Specificațiile tehnice trebuie descrise astfel, încât să permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire și să nu limiteze concurența.

Specificațiile tehnice ale obiectului achiziției trebuie să corespundă cerințelor autorității contractante privind calitatea, eficienţa, testarea, securitatea, dimensiunile, simbolurile, terminologia, ambalajul, modul de transportare, marcarea, etichetarea, procesele şi metodele de producere, precum şi procedeele de determinare a conformităţii lui cu cerinţele din documentația de atribuire.

Specificațiile tehnice nu vor face referinţă la:

–  o anumită marcă comercială,

–  un brevet,

–  o schiţă,

–  un tip de bunuri, de lucrări şi de servicii,

–  nu vor indica o origine concretă, un producător sau un operator economic concret.

În cazul în care nu există un mod suficient de exact de expunere a cerinţelor faţă de achiziţie, iar o astfel de referinţă este inevitabilă, caracteristicile vor include cuvintele „sau echivalentul”.

Suplimentar, informăm că, specialiștii care întâlnesc dificultăți la elaborarea caietului de sarcini pot consulta ghidul de specificații tehnice care poate fi accesat pe pagina oficiala a Agenției Achiziții Publice la rubrica „Documente”/ „Modele de documente”/ „Ghid de specificații tehnice”:  https://tender.gov.md/ro/content/ghid-de-specifica%C8%9Bii-tehnice

Totodată, aducem la cunoștință că, Agenția Achiziții Publice organizează periodic seminare de instruire privind prevederile generale ale etapelor procesului de achiziții publice. Pentru informaţii suplimentare şi înregistrarea în lista participanților apelaţi numărul de telefon: 022738703 – Emilia Ristic, șef adjunct, Direcția Consultanță și Instruiri sau la adresa de e–mail: emilia.ristic@tender.gov.md

Distribuie articolul pe:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.