Home Drapelul raionului

Drapelul raionului

Drapelul raionului Cahul a fost aprobat în ședința Comisiei Naționale de Heraldică a Republicii Moldova din 19 martie 2004 (proces-verbal nr.44-III) și prin  Decizia Consiliului Raional Cahul nr.04/23-I din 10 iunie 2004.

Drapelul raionului Cahul reprezintă o pînză dreptunghiulară (2 x 3), tăiată crenelat, roșu și galben,  a fost elaborat în baza stemei raionului Cahul și păstrează semnificațiile acesteia.