Home Decizii adoptate  Decizii din 28 iunie 2018

 Decizii din 28 iunie 2018

0
1
3,690

Procesul-verbal nr.3 din 28.06.2018
1. Cu privire la numirea directorului IMSP „Spitalul Raional Cahul”.
2. Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor și adolescenților în sezonul estival 2018.
3. Cu privire la măsurile de pregătire a economiei raionale și sferei sociale pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2018-2019.
4. Cu privire la aprobarea Acordului de Cooperare între Județul Galați din România și Raionul Cahul din Republica Moldova.
5. Cu privire la examinarea rezultatelor auditului Curții de Conturi a Republicii Moldova privind confirmarea evidenței, înregistrării și gestionării patrimoniului public.
6. Cu privire la transmiterea în locațiune a unor spații neutilizate.
7. Cu privire la transmiterea în folosință, cu titlu gratuit, a unui spațiu.
8. Cu privire la aprobarea deciziilor Comisiei de privatizare a fondului de locuințe a Consiliului Raional Cahul.
9. Cu privire la aprovizionarea cu apă a instituțiilor publice din comuna Pelinei, r.Cahul.
10. Cu privire la transmiterea unor bunuri.
11. Cu privire la acceptarea primirii în comodat a unor bunuri imobile.
12. Cu privire la contractarea managerului local de proiect selectat în cadrul Memorandumului de Înțelegere la implementarea măsurilor de modernizare a serviciilor publice locale în sectorul de aprovizionare cu apă și canalizare în raionul Cahul.
13. Cu privire la crearea Consiliului Raional pentru Participare.
14. Despre modificarea deciziilor nr. 02/11-IV din 22.03.2018, nr. 02/12-IV din 22.03.2018 și nr. 02/24-IV din 22.03.2018.
15. Cu privire la evaluarea activelor SA ”Centrul de Instruire Continuă Cahul”.
16. Despre modificarea Deciziei nr. 05/08-III din 18.09.2014 ”Cu privire la instituirea Comisiei raionale speciale pentru realizarea procedurii de selectare a persoanelor care solicită indemnizații pentru construcția sau procurarea spațiului locativ, sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetățeni”.
17. Cu privire la participarea Consiliului Raional Cahul în cadrul proiectului ”Poarta de Sud a Moldovei deschisă pentru afaceri și investiții”.
18. Cu privire la conferirea numelui Grigore Racoviță Gimnaziului din s.Andrușul de Sus.
19. Cu privire la redistribuirea alocațiilor bugetare aprobate în bugetul raional Cahul pe anul 2018.
20. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al Consiliului Raional Cahul.
21. Cu privire la aprobarea Programului teritorial de control al cancerului în raionul Cahul pentru anii 2018-2025.
22. Cu privire la corelarea bugetului raional Cahul cu bugetul de stat pe anul 2018.
23. Despre modificarea și completarea Deciziei nr.02/05-IV din 22 martie 2018 ”Cu privire la modificarea bugetului raional Cahul pe anul 2018”.
24. Cu privire la modificarea bugetului raional Cahul pe anul 2018.

Distribuie articolul pe:
  • Decizii din 24 mai 2024

    Cu privire la activitatea Consiliului de administrație, a administratorului și la activita…
  • Decizii din 29 martie 2024

    Cu privire la stabilirea districtelor școlare pentru instituțiile de învățământ general di…
  • Decizii din 16 februarie 2024

    Cu privire la aprobarea raportului privind executarea bugetului raional Cahul pe anul 2023…
Mai multe din Decizii adoptate

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.