Home Decizii adoptate Decizii din 27 iunie 2023

Decizii din 27 iunie 2023

0
0
587
 1. Cu privire la activitatea Consiliului de administrație, a administratorului și la activitatea economico-financiară a Î.M. „Centrul Stomatologic Raional Cahul” pe anul 2022 (cu repartizarea profitului net).
 2. Cu privire la activitatea Consiliului de administrație, a administratorului și la activitatea economico-financiară a Î.M. „Biroul de Prospecţiuni şi Proiectare” pe anul 2022 (cu repartizarea profitului net).
 3. Cu privire la modificarea bugetului raional Cahul pentru anul 2023.
 4. Despre  modificarea  Anexei  nr. 3  la  Decizia nr. 02/03-V  din 16 martie 2023 „Cu  privire  la  modificarea bugetului  raional Cahul  pentru  anul  2023”.
 5. Cu  privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al Consiliului Raional Cahul.
 6. Despre modificarea Anexei nr.1 la Decizia nr.08/01-V din 10 noiembrie 2022 „Cu privire la aprobarea structurii, efectivului-limită și organigramei  Aparatului preşedintelui raionului, ale direcţiilor şi ale altor subdiviziuni subordonate Consiliului Raional Cahul pentru anul 2023”.
 7. Cu privire la constituirea Comisiei de licitație pentru organizarea și desfășurarea licitațiilor cu strigare și cu reducere de expunere la vânzare și de transmitere în locațiune a patrimoniului public administrat de Consiliul Raional Cahul.
 8. Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Raional Cahul în instanţele de judecată.
 9. Cu privire la aprobarea Programului teritorial de prevenire și control al bolilor netransmisibile prioritare în raionul Cahul pentru anii 2023-2027.
 10. Cu privire la aprobarea Programului teritorial de imunizări pentru anii 2023-2027.
 11. Cu privire la privatizarea unor locuințe.
 12. Cu privire la extinderea perioadei de gestiune a  unor autospeciale de colectare a deșeurilor.
 13. Cu privire la transmiterea în comodat a unor bunuri imobile Centrului militar teritorial Cahul.
 14. Cu privire la transmiterea în comodat a unui automobil.
 15. Cu privire la transmiterea în comodat a unui bun imobil.
 16. Cu privire la transmiterea în comodat a unor încăperi  Î.S. „Poșta Moldovei”.
 17. Cu privire la acordul transmiterii, cu  titlu gratuit, a unor bunuri.
 18. Cu privire la transmiterea unor bunuri.
 19. Cu privire la examinarea notificării nr.1304/OT2 -159 din 10 mai 2023 a Oficiului teritorial Cahul al Cancelariei de Stat.
 20. Despre modificarea  Deciziei nr.02/01-V din 29 noiembrie 2019 „Cu privire la componența nominală a comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului Raional Cahul”.
 21. Despre completarea Anexei la Decizia nr.02/05-V din 16 martie 2023  „Cu privire la  aprobarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Cahul  pentru anii 2023-2030 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia”.
 22. Despre modificarea Anexei la Decizia nr. 04/26-IV din 10 decembrie 2015 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind utilizarea autoturismelor de serviciu şi parcursul-limită anual”.
 23. Cu privire la alocarea unor mijloace financiare din soldul disponibil al Consiliului Raional Cahul.
Distribuie articolul pe:
Mai multe din Decizii adoptate

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.