Home Decizii adoptate Decizii din 24 ianuarie 2020

Decizii din 24 ianuarie 2020

0
0
2,365

1. Despre modificarea Deciziei nr.02/01-V din 29 noiembrie 2019 „Cu privire la componența nominală a comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului Raional Cahul”.
2. Cu privire la corelarea bugetului raional Cahul pentru anul 2020.
3. Cu privire la instituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere.
4. Cu privire la instituirea Comisiei de administrare și deetatizare a proprietății publice a Consiliului Raional Cahul.
5. Cu privire la constituirea Comisiei pentru petrecerea licitațiilor cu strigare și cu reducere de transmitere în locațiune și de vînzare a patrimoniului public ce aparține Consiliului Raional Cahul.
6. Cu privire la constituirea Comisiei pentru privatizarea fondului de locuințe în raionul Cahul.
7. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de acordare a ajutorului financiar unic din Fondul de rezervă al Consiliului Raional Cahul.
8. Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Raional Cahul în   Societatea pe Acţiuni „Fabrica de Brînzeturi din Cahul”.
9. Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Raional Cahul în instanțele de judecată.
10. Cu privire la participarea Consiliului Raional Cahul în structurile Euroregiunii „Dunărea de Jos”.
11. Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate al Consiliului Consultativ al Direcției generale învățămînt Cahul și a componenței  lui nominale.
12. Cu privire la Acordul de Colaborare între Asociația Obștească ,,Concordia. Proiecte sociale” și Consiliul Raional Cahul.
13. Despre modificarea anexei nr.2 la Decizia nr.04/02-V din 27 decembrie 2019 “Cu privire la aprobarea organigramei şi statelor de personal ale Aparatului preşedintelui raionului, ale direcţiilor şi ale altor subdiviziuni subordonate Consiliului Raional Cahul pentru anul 2020”.
14. Cu privire la casarea unor bunuri uzate raportate la mijloacele fixe gestionate de Direcția generală finanțe.
15. Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului Raional Cahul pe anul 2020.
16. Cu privire la  aprobarea  Programului  privind repartizarea  mijloacelor  fondului  rutier  și  limitelor alocațiilor  pentru  întreținerea  periodică  și  reparații  curente  a  drumurilor  de  interes  rational.
17. Cu privire la transmiterea unor bunuri.

Distribuie articolul pe:
  • Decizii din 24 mai 2024

    Cu privire la activitatea Consiliului de administrație, a administratorului și la activita…
  • Decizii din 29 martie 2024

    Cu privire la stabilirea districtelor școlare pentru instituțiile de învățământ general di…
  • Decizii din 16 februarie 2024

    Cu privire la aprobarea raportului privind executarea bugetului raional Cahul pe anul 2023…
Mai multe din Decizii adoptate

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.