Home Decizii adoptate Decizii din 23 noiembrie 2017

Decizii din 23 noiembrie 2017

0
0
2,386

1. Cu privire la executarea bugetului raional  Cahul pe 9 luni ale anului 2017.
2. Cu privire la corelarea bugetului raional Cahul cu bugetul de stat pe anul 2017.
3. Cu privire la aprobarea organigramei și statelor de personal ale Aparatului președintelui raionului, ale direcțiilor și ale altor subdiviziuni subordonate Consiliului Raional Cahul pentru anul 2018.
4. Cu privire la aprobarea bugetului raional Cahul pe anul 2018 în prima lectură.
5. Cu privire la transmiterea în folosință, cu titlu gratuit, a unor încăperi.
6. Cu privire la transmiterea unor bunuri.
7. Cu privire la desfăşurarea  activităţilor de trecere  în evidenţa militară a cetăţenilor cu anul naşterii 2002  şi  a cetăţenilor locuitori ai raionului Cahul de vîrstă mai mare care anterior nu au fost luaţi la evidenţa militară.
8. Cu privire la numirea dnei Viorica CASSIR în funcţia de director al Instituției Publice „Azilul raional pentru persoane în vîrstă și cu dizabilități”.
9. Cu privire la demisia dlui Evghenii Gosudariov din funcția de șef al IMSP „Centrul de Sănătate Bucuria”.
10. Cu privire la numirea în funcţie a șefului IMSP „Centrul de Sănătate Bucuria”.
11. Cu privire la casarea bunurilor uzate din gestiunea IMSP CS Giurgiulești.
12. Despre modificarea anexelor la Decizia nr. 03/09-IV din 24.09.2015 „Cu privire la crearea grupului de lucru pentru achiziţii de mărfuri, servicii şi lucrări”.
13. Despre modificarea anexei nr.2 la Decizia nr. 01/10-III din 16.02.2012 „Privind aprobarea Regulamentului pentru conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al raionului Cahul”.
14. Cu privire la rectificarea bugetului raional  Cahul pe anul 2017.
15. Despre modificarea Deciziei nr. 09/17-III din 24.12.2013 „Cu privire la stabilirea indemnizaţiilor pentru consilierii în Consiliul Raional Cahul”.

Distribuie articolul pe:
  • Decizii din 7 aprilie

    Despre modificarea Anexei nr.1 la Decizia nr.08/01-V din 10 noiembrie 2022 „Cu privire la …
  • Decizii din 16 martie 2023

    Cu privire la activitatea Aparatului preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor subordon…
  • Decizii din 26 ianuarie 2023

    Cu privire la corelarea bugetului raional Cahul pentru anul 2023. Cu privire la desemnarea…
Mai multe din Decizii adoptate

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.