Home Decizii adoptate Decizii din 20 decembrie 2018

Decizii din 20 decembrie 2018

0
0
1,768

pr verb nr.07 din 20.12.2018
1. Cu privire la corelarea bugetului raional Cahul cu bugetul de stat pentru anul 2019.
2. Cu privire la modul de transmitere a cheltuielilor capitale efectuate din contul mijloacelor financiare alocate din bugetul raional Cahul pentru reparații capitale la instituţiile publice din raion. 
3. Cu privire la crearea comisiei raionale pentru asigurarea schimbării și eliberării legitimației victimelor reabilitate ale represiunilor politice. 
4. Cu privire la aprobarea organigramei şi statelor de personal ale IMSP SR Cahul pentru anul 2019.
5. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale IMSP Spitalul Raional Cahul pentru anii 2017-2018.
6. Cu privire la casarea unor bunuri uzate raportate la mijloacele fixe gestionate de Centrul militar teritorial Cahul.
7. Cu privire la transmiterea unor bunuri. 
8. Cu privire la trecerea bunurilor materiale din proprietatea publică a statului în proprietatea raionului Cahul și gestiunea instituțiilor de învățământ general.
9. Despre modificarea anexei la Decizia nr.04/26-IV din 10.12.2015 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind utilizarea autoturismelor de serviciu, numărului-limită al autoturismelor de serviciu și parcursul-limită anual”.
10. Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului Raional Cahul pe anul 2019.
11. Cu privire la programul concediilor de odihnă pe anul 2019.
12. Cu privire la acceptarea transmiterii în comodat a unor bunuri imobile, proprietate a unităților administrativ-teritoriale de nivelul întâi.
13. Cu privire la cofinanțarea proiectului ”Construcția apeductului magistral Cahul-Lebedenco-Pelinei-Găvănoasa-Vulcănești-A.I.Cuza și rețele interioare ale satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca, Etapa II”.
14. Cu privire la contractarea managerului local de proiect selectat în cadrul Memorandumului de Înțelegere la implementarea măsurilor de modernizare a serviciilor publice locale în sectorul de aprovizionare cu apă și canalizare în raionul Cahul.
15. Cu privire la casarea unor bunuri uzate raportate la mijloace fixe ale instituțiilor publice din subordinea Consiliului Raional Cahul.
16. Cu privire la modificarea Deciziei nr.02/09-III din 15 martie 2012.
17. Cu privire la aprobarea deciziei Comisiei de privatizare a fondului de locuințe a Consiliului Raional Cahul.
18. Cu privire la casarea unui mijloc de transport.
19. Cu privire la acordul preluării, cu titlu gratuit, a unui mijloc de transport.
20. Cu privire la acordarea ajutorului material unor sportivi de performanță.

Distribuie articolul pe:
  • Cu privire la acțiunile de pregătire a instituțiilor de învățământ general pentru activita…
  • Cu privire la audierea raportului privind executarea bugetului raional Cahul în semestrulI…
  • 1. Cu privire la aprobarea Acordului de asociere pentru Cooperarea Economică Teritorială I…
Mai multe din Decizii adoptate

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *