Home Decizii adoptate Decizii din 19 noiembrie 2020

Decizii din 19 noiembrie 2020

0
0
2,792

1. Cu privire la activitatea Direcției generale învățământ Cahul în anul de studii 2019-2020.
2. Cu privire la aprobarea Statutului Î.M.  „Biroul de Prospecţiuni şi Proiectare” în redacție nouă.
3. Cu privire la participarea Consiliului Raional Cahul în cadrul proiectului „EthnicCult – promovarea culturii etnografice și tradițiilor din România și Republica Moldova”.
4. Despre completarea anexei nr.1 la Decizia Consiliului Raional Cahul nr. 09/07-II din 21.12.2007 „Cu privire la realizarea Legii privind administrarea și deetatizarea proprietății publice nr.121-XVI din 04.05.2007”.
5. Cu privire la transmiterea în locațiune a unor spații neutilizate.
6. Cu privire la transmiterea unui bun imobil.
7. Cu privire la privatizarea bunurilor proprietate publică a  raionului Cahul, incluse în lista bunurilor proprietate de stat supuse privatizării, conform Deciziei nr.04/02-IV din 23.07.2018.
8. Cu privire la desfăşurarea activităţilor de trecere în evidenţa militară a cetăţenilor cu anul naşterii 2005 şi  a cetăţenilor locuitori ai raionului Cahul de vîrstă mai mare care anterior nu au fost luaţi la evidenţa militară.
9. Cu privire la casarea unor bunuri uzate, raportate la mijloacele fixe.
10. Cu privire la acordul preluării, cu titlu gratuit, a unor bunuri.
11. Cu privire la transmiterea unor bunuri.
12. Cu privire la executarea deciziilor adoptate de Consiliului Raional Cahul în  semestrul I al anului 2020.
13. Cu privire la corelarea bugetului raional Cahul pentru anul 2020.
14. Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din fondul pentru educație incluzivă.
15. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă.
16. Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din componenta raională.
17. Cu privire la  modificarea bugetului raional Cahul pentru anul 2020.
18. Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Raional Cahul în Societatea pe Acţiuni „Fabrica de Brânzeturi din Cahul”.
19. Despre modificarea Anexei nr. 4 la Decizia nr. 02/26-V din 02.06.2020 „Cu privire la modificarea bugetului raional Cahul pentru anul 2020”.
20. Cu privire la aprobarea listei beneficiarilor de locuințe sociale în locațiune în cadrul blocului locativ de locuințe sociale din str. Nouă, nr.1.
21. Cu privire la transmiterea unei unități de transport.
22. Cu privier la transmiterea unei porțiuni de teren în superficie cu dreptul de construcție.
23. Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitare a terenului proprietate publică.

Distribuie articolul pe:
  • Decizii din 25 august 2023

    Cu privire la modificarea bugetului raional Cahul pentru anul 2023. Cu privire la casarea …
  • Decizii din 10 august 2023

    Cu privire la audierea raportului privind executarea bugetului raional Cahul în semestrul …
  • Decizii din 27 iunie 2023

    Cu privire la activitatea Consiliului de administrație, a administratorului și la activita…
Mai multe din Decizii adoptate

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.