Home Decizii adoptate Decizii din 17 septembrie 2020

Decizii din 17 septembrie 2020

0
0
2,384
 1. Cu privire la Contractul de locațiune pentru locuințele sociale construite în cadrul „Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile din raionul Cahul”.
 2. Cu privire la aprobarea formulei de calcul a plății pentru închirierea locuințelor sociale construite în cadrul Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile social/economic vulnerabile din raionul Cahul.
 3. Despre modificarea anexelor nr. 1 și nr. 3 la Decizia Consiliului Raional Cahul nr. 02/10-V din 2 iunie 2020.
 4. Cu privire la activitatea Întreprinderii Municipale „Biroul de Prospecţiuni şi Proiectare”.
 5. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de administrator al Întreprinderii Municipale al cărei fondator este Consiliul Raional Cahul.
 6. Cu privire la activitatea Întreprinderii Municipale „Centrul Stomatologic Raional Cahul”.
 7. Cu privire la aprobarea Registrului local al monumentelor de for public de categoria B situate în municipiul şi raionul Cahul.
 8. Cu privire la acordul preluării, cu titlu gratuit, a unor bunuri.
 9. Cu privire la audierea raportului privind executarea bugetului raional Cahul în semestrul I al anului 2020.
 10. Cu privire la  modificarea bugetului raional Cahul pentru anul 2020.
 11. Despre modificarea anexelor 3 și nr. 4 la  Decizia nr.02/26-V din 02.06.2020  „Cu privire la modificarea bugetului raional Cahul pentru anul 2020”.
 12. Despre modificarea Regulamentului privind formarea şi utilizarea fondului de rezervă al raionului Cahul pentru anul 2020.
 13. Despre abrogarea Deciziei 02/45-V din 02 iunie 2020 „Cu privire la transmiterea în comodat a unui bun imobil Centrului Medical „Denledmed” SRL”.
 14. Despre modificarea Deciziei 01/03-V din 24 ianuarie 2020 „Cu privire la instituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere”.
 15. Despre modificarea anexelor la Decizia nr. 03/10-V din 20 decembrie 2019 „Cu privire la crearea grupului de lucru pentru achiziţii”.
 16. Cu privire la transmiterea unui bun imobil.
 17. Cu privire la acordul transmiterii unui bun imobil.
 18. Cu privire la transmiterea unor bunuri.
 19. Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Raional Cahul în instanţele de judecată.
 20. Cu privire la numirea în funcţie a șefului Serviciului tineret și sport.
 21. Cu privire la numirea în funcţie a șefului Direcției construcții și drumuri.
 22. Cu privire la implementarea proiectului „Web-site gratuit pentru fiecare primărie” în colaborare cu compania „HALLEY SOFT” SRL.
 23. Cu privire la încorporarea în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus şi serviciul civil a recruţilor din raionul Cahul în toamna-iarna an. 2020- 2021.
 24. Cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe ale S.A. „Fabrica de Brânzeturi din Cahul”.
 25. Despre modificarea anexei  2  la  Decizia Consiliului  Raional  nr. 01/16-V  din 24.01.2020 „Cu  privire  la  aprobarea  Programului  privind repartizarea  mijloacelor  fondului  rutier  și  limitelor alocațiilor  pentru  întreținerea  periodică  și  reparații  curente  a  drumurilor  de  interes  raional”.
 26. Cu privire la casarea unor bunuri uzate, raportate la mijloacele fixe.
 27. Cu privire la deschiderea unor clase de liceu.
 28. Cu privire la măsuri de sprijinire a persoanei juridice SRL „SIMOS-PRIM” în contextul pandemiei de COVID – 19”.
 29. Сu privire la convertirea datoriilor în aport în capital social.
 30. Cu privire la acordarea scrisorii de garanție pentru contractarea unui împrumut S.A. „Fabrica de Brînzeturi din Cahul”.
Distribuie articolul pe:
 • Decizii din 24 mai 2024

  Cu privire la activitatea Consiliului de administrație, a administratorului și la activita…
 • Decizii din 29 martie 2024

  Cu privire la stabilirea districtelor școlare pentru instituțiile de învățământ general di…
 • Decizii din 16 februarie 2024

  Cu privire la aprobarea raportului privind executarea bugetului raional Cahul pe anul 2023…
Mai multe din Decizii adoptate

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.