Home Decizii adoptate Decizii din 17 decembrie 2020

Decizii din 17 decembrie 2020

0
0
1,961
 1. Cu privire la aprobarea bugetului raional Cahul pentru anul 2021 în prima  lectură.
 2. Cu privire la aprobarea bugetului raional Cahul pentru anul 2021 (în lectura a doua).
 3. Cu privire la aprobarea organigramei și statelor de personal ale Aparatului președintelui raionului, ale direcțiilor și ale altor subdiviziuni subordonate Consiliului Raional Cahul pentru anul 2021.
 4. Cu privire  la  aprobarea  Programului  privind repartizarea  mijloacelor  fondului  rutier  și  limitelor alocațiilor  pentru  întreținerea  periodică  și  reparații  curente  a  drumurilor  de  interes raional.
 5. Despre modificarea  Deciziei nr. 03/10-V din 17.09.2020  „Cu privire la modificarea bugetului raional Cahul pentru anul 2020”.
 6. Cu privire la activitatea Secției cultură Cahul în anul 2020.
 7. Cu privire la numirea în funcție a administratorului  Î.M. „Biroul de Prospecțiuni și Proiectare”.
 8. Cu privire la instituirea Comisiei raionale de monitorizare a respectării drepturilor omului în instituțiile care asigură detenția persoanelor.
 9. Despre modificarea Deciziei nr. 02/17-V din 2 iunie 2020 „Cu privire la desemnarea membrilor în componența Consiliului Societății pe Acțiuni „Fabrica de Brînzeturi din Cahul”.
 10. Cu privire la modificarea  Actului  de  inventariere a  clădirilor  proprietate  a  Consiliului  Raional  Cahul conform  situației  de  la  01.2004  aprobat  prin  Decizia Consiliului  Raional  Cahul  nr.04/11-I  din  10.06.2004.
 11. Despre modificarea anexei nr.2 la Decizia nr. 01/10-III din 16.02.2012 „Privind aprobarea Regulamentului pentru conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al raionului Cahul”.
 12. Despre modificarea anexei nr.2 la Decizia nr. 05/07-IV din 11.10.2018 „Cu privire la instituirea Serviciului social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate”.
 13. Despre modificarea punctului 1 al Deciziei nr.03/24-IV din 24 septembrie 2015 ,,Cu privire la delegarea atribuţiilor suplimentare preşedintelui raionului Cahul”.
 14. Cu privire la casarea unor bunuri uzate, raportate la mijloacele fixe.
 15. Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului Raional Cahul pentru anul 2021.
 16. Cu privire la programul concediilor de odihnă pe anul 2021.
 17. Cu privire la redistribuirea unor alocații aprobate/precizate în bugetul raional Cahul  pe  anul 2020.
 18. Cu privire la transmiterea utilajului în calitate de aport la majorarea capitalului social al A. „Fabrica de Brînzeturi Cahul”.
 19. Cu privire la acordul preluării, cu titlu gratuit, a unor bunuri.
 20. Cu privire la conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al raionului Cahul”.
 21. Cu privire la modificarea bugetului raional Cahul pentru anul 2020.
 22. Despre modificarea Deciziei nr.02/01-V din 29 noiembrie 2019 „Cu privire la componența nominală a comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului Raional Cahul”.
 23. Cu privire la aprobarea listei beneficiarilor de locuințe sociale în locațiune în cadrul blocului locativ de locuințe sociale din str. Nouă, nr. 1.
 24. Cu privire la transferul prestării serviciilor de asistență medicală primară populației din satul Baurci-Moldoveni de la SRL „Denlenmed” la IMSP „Centrul de Sănătate Zîrnești”.
 25. Cu privire la transferul prestării serviciilor de asistență medicală primară populației înregistrate pe lista medicilor de familie de la SRL „Denlenmed” la SRL „Farmcomplex Prim”.
 26. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Secției agricultură.
 27. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului relații funciare, cadastru și patrimoniu public.
Distribuie articolul pe:
Mai multe din Decizii adoptate

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.