Home Decizii adoptate Decizii din 16 februarie 2024

Decizii din 16 februarie 2024

0
0
661
 1. Cu privire la aprobarea raportului privind executarea bugetului raional Cahul pe anul 2023.
 2. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al Consiliului Raional Cahul.
 3. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de acordare a ajutorului financiar unic din fondul de rezervă al Consiliului Raional Cahul.
 4. Cu privire  la  aprobarea  repartizării  mijloacelor  fondului  rutier pentru  întreținerea  periodică,  reparații  curente,  capitale a drumurilor de interes  raional  pentru  anul 2024.
 5. Cu privire la mersul realizării Planului de acțiuni pentru anul 2023 întru implementarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Cahul pentru anii 2023-2030.
 6. Cu privire la crearea grupului de lucru pentru achiziții.
 7. Cu privire la constituirea Comisiei pentru privatizarea fondului de locuințe în raionul Cahul.
 8. Despre modificarea anexelor nr. 5 și nr.6 la Decizia nr. 04/02-V din 19 noiembrie 2020 „Cu privire la aprobarea Statutului Î.M. „Biroul de Prospecţiuni şi Proiectare” în redacție nouă.
 9. Despre modificarea anexelor nr. 4 și nr.5 la Decizia nr. 06/13-V din 21 octombrie 2021 „Cu privire la aprobarea Statutului Întreprinderii Municipale „Centrul Stomatologic Raional Cahul” în redacție nouă.
 10. Cu privire la încorporarea în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus şi serviciul civil a recruţilor din raionul Cahul în perioada martie-iulie 2024.
 11. Cu privire la acordarea în comodat a încăperilor necesare pentru amplasarea și activitatea Structurii teritoriale de asistență socială Cahul.
 12. Despre modificarea Deciziei nr. 02/14 din 8 decembrie 2023 „Cu privire la transmiterea Instituției Publice „Azilul raional pentru persoane în vârstă și persoane cu dizabilități”.
 13. Cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului Raional Cahul în organele de urmărire penală și în instanțele judiciare ale Republicii Moldova.
 14. Despre modificarea Anexei nr.2 la Decizia nr. 01/10-III din 16.02.2012 „Privind aprobarea Regulamentului pentru conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al raionului Cahul”.
 15. Despre modificarea Deciziei nr.02/01  din  8 decembrie 2023 „Cu privire la componența nominală a comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului Raional Cahul”.
 16. Cu privire la casarea unor bunuri uzate raportate la mijloacele fixe.
 17. Cu privire la casarea unor bunuri uzate, administrate de IP  Biblioteca Raională „Andrei Ciurunga”.
 18. Cu privire la acordul transmiterii, cu titlu gratuit, a unor bunuri.
 19. Cu privire la transmiterea unor bunuri către IMSP „Centrul de Sănătate Larga Nouă”.
 20. Cu privire la constituirea Consiliului Administrativ al IMSP „Centrul de Sănătate Cahul”.
 21. Cu privire la constituirea Consiliului Administrativ al IMSP „Centrul de Sănătate Bucuria”.
 22. Cu privire la constituirea Consiliului Administrativ al IMSP „Centrul de Sănătate Colibași”.
 23. Cu privire la constituirea Consiliului Administrativ al IMSP „Centrul de Sănătate Crihana Veche”.
 24. Cu privire la constituirea Consiliului Administrativ al IMSP „Centrul de Sănătate Găvănoasa”.
 25. Cu privire la constituirea Consiliului Administrativ al IMSP „Centrul de Sănătate Giurgiulești”.
 26. Cu privire la constituirea Consiliului Administrativ al IMSP „Centrul de Sănătate Larga Nouă”.
 27. Cu privire la constituirea Consiliului Administrativ al IMSP „Centrul de Sănătate Slobozia Mare”.
 28. Cu privire la constituirea Consiliului Administrativ al IMSP „Centrul de Sănătate Zîrnești”.
 29. Cu privire la concedierea din funcția de șef al IMSP „Centrul de Sănătate Colibași”.
 30. Cu privire la numirea șefului IMSP ,,Centrul de Sănătate Colibași”.
 31. Cu privire la concedierea din funcția de șef al IMSP „Centrul de Sănătate Slobozia Mare”.
 32. Cu privire la numirea șefului IMSP ,,Centrul de Sănătate Slobozia Mare”.
 33. Cu privire la executarea deciziilor adoptate de Consiliului Raional Cahul în semestrul II al anului 2023.
 34. Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitare în mod selectiv a unui bun imobil din raionul Cahul.
 35. Cu privire la delegarea atribuțiilor suplimentare președintelui raionului Cahul.
 36. Cu privire la lichidarea Serviciului de Asistență Psihopedagogică din cadrul Direcției generale învățământ Cahul conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1042/2023.
 37. Cu privire la transmiterea unor bunuri din gestiunea Direcției generale finanțe.
 38. Cu privire la acordul transmiterii și preluării unor bunuri.
 39. Despre modificarea Deciziei 03/09 din 22 decembrie 2023 „Cu privire la transmiterea în comodat a unor bunuri imobile”.
 40. Cu privire la stabilirea districtelor școlare pentru instituțiile de învățământ general din raionul Cahul, anul de studii 2024-2025.
 41. Cu privire la transmiterea, cu titlu gratuit, a unor bunuri.
 42. Cu privire la numirea în funcţie.
 43. Cu privire la transmiterea bunurilor proprietate publică.
 44. Cu privire la constituirea Comisiei de transmitere a bunurilor proprietate publică.
 45. Cu privire la transmiterea unor bunuri.
 46. Cu privire la modificarea bugetului raional Cahul pentru anul 2024.
 47. Cu privire la conferirea titlului de „Cetățean de Onoare al raionului Cahul”.
 48. Cu privire la aprobarea organigramei și statelor de personal ale IMSP „Centrul de Sănătate Cahul”.
 49. Cu privire la aprobarea organigramei și statelor de personal ale IMSP „Centrul de Sănătate Bucuria”.
 50. Cu privire la aprobarea organigramei și statelor de personal ale IMSP „Centrul de Sănătate Colibași”.
 51. Cu privire la aprobarea organigramei și statelor de personal ale IMSP „Centrul de Sănătate Crihana Veche”.
 52. Cu privire la aprobarea organigramei și statelor de personal ale IMSP „Centrul de Sănătate Găvănoasa”.
 53. Cu privire la aprobarea organigramei și statelor de personal ale IMSP „Centrul de Sănătate Giurgiulești”.
 54. Cu privire la aprobarea organigramei și statelor de personal ale IMSP „Centrul de Sănătate Larga Nouă”.
 55. Cu privire la aprobarea organigramei și statelor de personal ale IMSP „Centrul de Sănătate Slobozia Mare”.
 56. Cu privire la aprobarea organigramei și statelor de personal ale IMSP „Centrul de Sănătate Zîrnești”.

  Proces-verbal nr.1 din 16.02.2024
Distribuie articolul pe:
 • Decizii din 24 mai 2024

  Cu privire la activitatea Consiliului de administrație, a administratorului și la activita…
 • Decizii din 29 martie 2024

  Cu privire la stabilirea districtelor școlare pentru instituțiile de învățământ general di…
 • Decizii din 22 decembrie 2023

  Cu privire la aprobarea organigramei, structurii și efectivului-limită ale Aparatului preș…
Mai multe din Decizii adoptate

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.