Home Decizii adoptate Decizii din 15 decembrie 2022

Decizii din 15 decembrie 2022

0
0
705

1. Cu privire la aprobarea bugetului raional Cahul pentru anul 2023 (în prima lectură).
2. Cu privire la aprobarea bugetului raional Cahul pentru anul 2023.
3. Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sectorului de tineret din raionul Cahul pentru anii 2023-2028 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia.
4. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Secției economie și atragerea investițiilor.
5. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Secției agricultură.
6. Cu privire la participarea Consiliului Raional Cahul în cadrul proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova” și condițiile ce urmează a fi realizate.
7. Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Regulamentului Serviciului de îngrijire socială la domiciliu.
8. Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului social „Asistență personală”.
9. Privind modificarea Regulamentului cu privire la funcţionarea Instituției Publice „Azilul raional pentru persoane în vârstă şi persoane cu dizabilităţi”, aprobat prin Decizia nr. 04/16-IV din 18 mai 2017.
10. Cu privire la modificarea Deciziei nr. 06/02-V din 30 septembrie 2022 „Cu privire la corelarea bugetului raional Cahul pe anul 2022 cu prevederile Legii bugetului de stat pentru anul 2022”.
11. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind premierea și stimularea sportivilor din raionul Cahul.
12. Cu privire la alocarea mijloacelor finaciare din fondul de rezervă al Consiliului Raional Cahul.
13. Cu privire la aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier și limitelor alocațiilor pentru întreținerea periodică, reparații capitale și curente a drumurilor de interes raional.
14. Cu privire la aprobarea deciziei Comisiei de privatizare a fondului de locuințe a Consiliului Raional Cahul.
15. Cu privire la acordul transmiterii, cu titlu gratuit, a unor bunuri.
16. Cu privire la transmiterea unor bunuri.
17. Cu privire la casarea unor bunuri uzate raportate la mijloacele fixe administrateate de Centrul militar teritorial Cahul.
18. Cu privire la casarea unor bunuri uzate raportate la mijloacele fixe administrateate de Direcția generală asistență socială și protecție a familiei și de instituțiile subordinate acesteia.
19. Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului Raional Cahul pentru anul 2023.
20. Cu privire la aprobarea programului concediilor de odihnă pe anul 2023.
21. Cu privire la constituirea Comisiei raionale de concurs privind acordarea dreptului de deservire a rutelor de pasageri, reglementarea activității transportului auto de călători și bagaje și securitatea circulației rutiere.
22. Cu privire la extinderea perioadei de gestiune a unor autospeciale de colectare a deșeurilor.
23. Cu privire la casarea unor bunuri uzate raportate la mijloacele fixe.
24. Despre modificarea anexei nr.1 la Decizia nr.08/01-V din 10 noiembrie 2022 „Cu privire la aprobarea structurii, efectivului-limită și organigramei Aparatului preşedintelui raionului, ale direcţiilor şi ale altor subdiviziuni subordonate Consiliului Raional Cahul pentru anul 2023”.
25. Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Raional Cahul în instanţele de judecată.
26. Cu privire la transmiterea în comodat a unui bun imobil.
27.  Despre abrogarea Deciziei nr. 02/14-V din 26 mai 2022 „Cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului Raional Cahul în organele de urmărire penală și în instanțele de judecată”.
28. Cu privire la stabilirea indemnizațiilor pentru consilierii în Consiliul Raional Cahul.

 

Distribuie articolul pe:
  • Decizii din 7 aprilie

    Despre modificarea Anexei nr.1 la Decizia nr.08/01-V din 10 noiembrie 2022 „Cu privire la …
  • Decizii din 16 martie 2023

    Cu privire la activitatea Aparatului preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor subordon…
  • Decizii din 26 ianuarie 2023

    Cu privire la corelarea bugetului raional Cahul pentru anul 2023. Cu privire la desemnarea…
Mai multe din Decizii adoptate

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.