Home Decizii adoptate Decizii din 12 iunie 2019

Decizii din 12 iunie 2019

0
0
3,355

Proces-verbal nr.03 din 12.06.2019
1. Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor şi adolescenţilor în sezonul estival 2019. 
2. Cu privire la măsurile de pregătire a economiei raionale şi sferei sociale  pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2019-2020.
3. Cu privire la participarea Consiliului Raional Cahul în cadrul Proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în raionul Cahul (etapa I)”.
4. Cu privire la delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii.
5. Cu  privire  la  modificarea bugetului raional  Cahul  pe  anul  2019.
6. Cu  privire  la  alocarea mijloacelor financiare.
7. Cu privire la aprobarea  programului de dezvoltare, organigramei și statelor de personal ale ÎM „Centrul Stomatologic Raional Cahul”.   
8. Cu privire la aprobarea  planului de dezvoltare, structurii, salariilor de funcţie și tarifelor la prestarea lucrărilor de proiectare a ÎM „Biroul de Prospecţiuni şi Proiectare”.
9. Cu privire la modificarea și completarea Înțelegerii de Cooperare între Județul Tulcea din România și Raionul Cahul din Republica Moldova.
10. Cu privire la aderarea cu statut de membru cu drepturi depline la Asociaţia „Euroregiunea Siret-Prut-Nistru”.
11. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea Programului de Granturi pentru organizațiile de tineret și a concursului local  de proiecte pentru grupurile de inițiativă ale tinerilor.
12. Cu privire la desemnarea membrilor în componenţa Consiliului Societăţii  pe Acțiuni „Fabrica de Brînzeturi din  Cahul”.
13. Cu privire la acordul preluării, cu titlu gratuit, a unor bunuri.
14. Cu privire la preluarea unor unități de transport.
15. Cu privire la transmiterea unor bunuri și cheltuieli. 
16. Cu privire la transmiterea unor bunuri. 
17. Pentru modificarea și completarea anexei nr.3 la Decizia nr. 02/17-IV din 22.03.2018 „Cu privire la transmiterea unor bunuri”.
18. Pentru modificarea Deciziei nr. 02/15-IV din 28.03.2019 „Cu  privire  la  alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al Consiliului Raional Cahul”.
19. Pentru modificarea Deciziei nr. 01/12-IV din 22.03.2016 „Cu privire la reorganizarea unor instituţii de învăţămînt din raion”.
20. Cu privire la casarea unor bunuri uzate raportate la mijloace fixe.
21. Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Raional Cahul.
22. Cu privire la numirea șefului IMSP „Centrul de Sănătate Cahul”.
23. Cu privire la promovarea în funcţia de șef al Direcției generale învățămînt a dlui Valeriu BABAN.
24. Cu privire la numirea în funcție a șefului Direcției agricultură și dezvoltare economică.
25. Cu privire la implementarea proiectului „O bancă nouă pentru fiecare elev”.
26. Cu privire la aprobarea Acordului de Cooperare între districtul municipal Radviliskis (Republica Lituania) și raionul Cahul.

 

Distribuie articolul pe:
  • Decizii din 24 mai 2024

    Cu privire la activitatea Consiliului de administrație, a administratorului și la activita…
  • Decizii din 29 martie 2024

    Cu privire la stabilirea districtelor școlare pentru instituțiile de învățământ general di…
  • Decizii din 16 februarie 2024

    Cu privire la aprobarea raportului privind executarea bugetului raional Cahul pe anul 2023…
Mai multe din Decizii adoptate

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.