Home Decizii adoptate Decizii din 11 octombrie 2018

Decizii din 11 octombrie 2018

0
2
3,023

Proces-verbal nr.5 din 11.10.2018
1. Despre modificarea Deciziei  nr. 02/01-IV din 10 iulie 2015 „Cu privire la componența nominală a comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului Raional Cahul”.
2. Cu privire la executarea bugetului raional Cahul pe semestrul  I al  anului  2018.
3. Cu  privire la mersul valorificării investițiilor capitale alocate din bugetul de stat și bugetul raional  în  anul  2018.
4. Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni în domeniul aprovizionării cu apă și servicii de canalizare (AAC) a raionului Cahul pentru perioada 2018-2023 (parte componentă a  Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Cahul 2017-2020).
5. Cu privire la activitatea Întreprinderii Municipale „Centrul Stomatologic Raional Cahul” în perioada anului 2017 și semestru I al anului 2018.
6. Cu privire la activitatea Întreprinderii Municipale „Biroul de prospecțiuni și proiectare” în perioada anului 2017 și semestrul I al anului 2018.
7. Cu privire la instituirea Serviciului social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate.
8. Despre modificarea Deciziei nr. 06/15-III din 27 septembrie 2013 „Cu privire la instituirea Serviciului de sprijin familial pentru familii cu copii şi aprobarea Regulamentului de funcţionare”.
9. Cu privire la deschiderea unor clase de liceu.
10. Cu privire la acordarea indemnizaţiei de conducere pentru funcţiile didactice de conducere în instituţiile de învăţământ general.
11. Cu privire la încorporarea în serviciul militar  în termen, serviciul militar cu termen redus şi serviciul civil  a recruţilor din raionul Cahul în toamna anului 2018.
12. Cu privire la aprobarea deciziei Comisiei de privatizare a fondului de locuinţe a Consiliului Raional Cahul.
13. Cu privire la examinarea rezultatelor verificării activităţii Serviciului raional de arhivă Cahul pentru perioada anilor 2012-aprilie 2018, efectuată de Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova.
14. Cu privire la executarea deciziilor adoptate de Consiliul Raional Cahul în semestrul I al anului 2018.
15. Cu privire la luarea la evidență contabilă și transmiterea masei lemnoase.
16. Cu privire la casarea unor bunuri imobile, aflate la balanța Consiliului Raional Cahul.
17. Cu privire la casarea unor bunuri uzate raportate la mijloacele fixe gestionate de Întreprinderea Municipală „Centrul Stomatologic Raional Cahul”.
18. Cu privire la casrea unor bunuri uzate, raportate la mijloacele fixe gestionate de instituţiile publice din subordinea Consiliului Raional Cahul.
19. Cu privire la acceptarea transmiterii cu titlu gratuit a unui teren de către Consiliul Municipal Cahul.
20. Despre modificarea și completarea anexei nr.3 la Decizia nr. 02/17-IV din 22.03.2018 „Cu privire la transmiterea unor bunuri”.
21. Cu privire la transmiterea unor bunuri.
22. Cu privire la modificarea bugetului raional Cahul pe anul  2018.
23. Cu privire la aprobarea organigramei şi statelor de personal ale Aparatului preşedintelui raionului, ale direcţiilor şi ale altor subdiviziuni subordonate Consiliului Raional Cahul pentru anul 2019.
24. Cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a premiilor cu prilejul jubileelor, al sărbătorilor profesionale şi al zilelor de sărbătoare nelucrătoare pentru persoanele care dețin funcții de demnitate publică din cadrul Consiliului Raional Cahul.
25. Cu privire la conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al raionului Cahul” domnului Dimitrie PARMACLI.
26. Cu privire la  primirea setului de documente care atestă costul investițional al unor bunuri.
27. Cu privire la reorganizarea unor instituții de învățămînt din raion.
28. Despre modificarea Deciziei nr. 02/05-IV din 22 martie 2018 „Cu privire la modificarea bugetului raional Cahul pe anul 2018”.

Distribuie articolul pe:
Mai multe din Decizii adoptate

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.