Home Decizii adoptate Decizii din 06 decembrie 2018

Decizii din 06 decembrie 2018

0
0
2,916

Proces-verbal nr. 06 din 06.12.2018
1. Cu privire la aprobarea măsurilor în vederea implementării Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II.
2. Privind modificarea Deciziei nr. 03/12-IV din 28.06.2018 „Cu privire lacontractarea managerului local de proiect selectat în cadrul Memorandumului de Înțelegere la implementarea măsurilor de modernizare a serviciilor publice locale în sectorul de aprovizionare cu apă și canalizare în raionul Cahul”.
3. Privind modificarea Regulamentului cu privire la funcţionarea Instituției Publice „Azilul raional pentru persoane în vîrstă şi persoane cu dizabilităţi”, aprobat prin Decizia nr. 04/16-IV din 18 mai 2017.
4. Cu privire la aprobarea bugetului raional Cahul pentru anul 2019 (în prima lectură).
5. Cu privire la aprobarea bugetului raional Cahul pentru anul 2019 (în lectura a doua).
6. Cu privire la aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2019.
7. Cu privire la desemnarea candidaturilor în Consiliul electoral al circumscripţiei uninominale nr.43 Cahul.
8. Cu privire la acordarea indemnizației unice.
9. Cu privire la transmiterea unor bunuri.
10. Cu privire la acceptarea transmiterii în comodat a unor bunuri imobile, proprietate a unităților admistrativ-teritoriale de nivelul întîi.
11. Cu privire la transmiterea în comodat a unor bunuri imobile în folosința instituțiilor medico-sanitare publice din raionul Cahul.
12. Cu privire la desfăşurarea activităţilor de trecere în evidenţa militară a cetăţenilor cu anul naşterii 2003 şi a cetăţenilor locuitori ai raionului Cahul de vîrstă mai mare care anterior nu au fost luaţi la evidenţa militară.

Distribuie articolul pe:
  • Decizii din 24 mai 2024

    Cu privire la activitatea Consiliului de administrație, a administratorului și la activita…
  • Decizii din 29 martie 2024

    Cu privire la stabilirea districtelor școlare pentru instituțiile de învățământ general di…
  • Decizii din 16 februarie 2024

    Cu privire la aprobarea raportului privind executarea bugetului raional Cahul pe anul 2023…
Mai multe din Decizii adoptate

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.