Home Datele de contact ale Secției agricultură

Datele de contact ale Secției agricultură

adresa: mun.Cahul, Piața Independenței, nr.2
e-mail agricultura.cahul@gmail.com

Nr.
d/o

Denumirea funcţiei

Numele, prenumele

Tel. de serviciu

1.

Șef  Secție

 RARU Vasile

31-406

2.

Specialist superior

Moldovanu Vladimir

31-416

3.

Specialist superior

Donea Petru

2-14-28, 31-416

4.

Specialist 

Topală Rodica

31-424