Home Datele de contact ale Secției agricultură, relații funciare și cadastru

Datele de contact ale Secției agricultură, relații funciare și cadastru

adresa: mun.Cahul, Piața Independenței, nr.2
e-mail agricultura.cahul@gmail.com

Nr.
d/o
Denumirea funcţiei Numele, prenumele Tel. de serviciu
1. Șef  Secție  RARU Vasile 31-406
2. Specialist principal Basarab Nicolae 4-83-80
3. Specialist superior Donea Petru 31-416
4. Specialist superior Mecineanu Gheorghe 31-416