Home Datele de contact ale Serviciului relații funciare, cadastru și patrimoniul public

Datele de contact ale Serviciului relații funciare, cadastru și patrimoniul public

Serviciul  relații  funciare, cadastru și patrimoniu public
mun. Cahul, Piața Independenței, nr.2,

Nr.

d/o

Funcția  deținută

Numele, prenumele

Telefon

Poșta electronică

serviciu

mobil

 

1.

Șef Serviciu

 

4-83-80

 

 

2.

Specialist principal

Basarab Nicolae

4-80-85

079488254

nicolaebasarab24@gmail.com