Home Datele de contact ale secției cultură

Datele de contact ale secției cultură

mun.Cahul, Piața Independenței, nr.2
e-mail: sectia_cultura_cahul@yahoo.com

Nr. d/o    Funcția  deținută Numele,  prenumele  Telefon de serviciu
1. Șef  Secție BULAT Svetlana 31-4-22
2. Specialist superior Ponomariov Natalia 31-4-22
3. Metodist Caraman Ana 2-38-56