Home Datele de contact ale direcției generale finanțe

Datele de contact ale direcției generale finanțe

adresa: mun. Cahul, Piața Independenței, nr.2
e-mail: directiafinantecahul@inbox.ru

Nr. d/o

   Funcția  deținută

Numele,  prenumele

    Telefon de serviciu

   
   

1.

Șef  Direcție generală

 

2-08-62

31-421

   

2.

Specialist principal

Popazu Petru

2-38-47

   

3.

Secretar — administrativ

Efimenco Valentina

3-20-63

   

4.

Conducător auto

Stancov Vladimir

     

    Direcţia elaborarea şi administrarea bugetului

 

5.

Şef adjunct,
şef Direcţie

Smeşnoi Valentina

2-58-48

   

6.

Specialist principal

Ciobanu Liuba

2-78-88

   

7.

Specialist principal

Costeva Elena

2-24-20

   

8.

Specialist principal

Romanenco Ana-Maria

2-24-20

   

9.

Specialist principal

Cicu Irina

2-07-37

   

10.

Specialist superior

Pancu Ana

2-07-37

   

11.

Specialist superior

Bantuș Elena

2-78-88

   

12.

Specialist superior

Bănică Alina

 

   

Contabilitate bugetară

 

12.

Șef secție, Contabil şef

Creciun-Taucci Elena

2-98-75

   

13.

Specialist principal

Bunghez Ana

2-29-29

   

14.

Specialist principal

Larin Nadejda

2-29-29