Home Datele de contact ale Direcției economie și atragerea investițiilor

Datele de contact ale Direcției economie și atragerea investițiilor

adresa: mun.Cahul, Piața Independenței, nr.2
e-mail: sectiaproiecte@gmail.com

Nr. d/o

Denumirea funcţiei

Numele, prenumele

Tel. de serviciu

1.

Şef secție

  31-425

2.

Specialist principal

Mîțîblîndă Violina

31-431

3.

Specialist principal

 

2-84-41

4.

Specialist superior

Ghindă Cristina

31-431