Home Datele de contact ale Aparatului Președintelui

Datele de contact ale Aparatului Președintelui

Nr.
d/o
Funcția deținută Numele, prenumele Tel.
serviciu
 1. Președintele  raionului Cahul

DUNAS Nicolae

31-400
3-49-88
2. Secretar administrativ-superior Luchian Liudmila 2-20-58
3. Vicepreședintele raionului Cahul DAUD Elena 31-403
2-22-55
4. Vicepreședintele raionului Cahul SEREDENCO Tatiana 31-404
2-22-50
5. Vicepreședintele raionului Cahul NEDOV Ruslan 31-402
3-27-01
6. Secretarul Consiliului Raional Cahul PREPELIȚĂ Cornelia 31-405
2-20-48
  Secția administrație publică și comunicare  
7. Șef Secție BOGHIAN Dorina 31-412
2-46-90
8. Specialist principal Roman Maria 31-414
9. Specialist principal Ghețiu Janeta 31-415
10.
11. Specialist superior Perju Inga 31-419
  Secția contabilitate  
12.

Șef Interimar al Secției, specialist principal

OPREA Elena 31-4082-57-55
13. Specialist principal 31-409
14. Contabil  principal Stancov Tatiana 2-99-13
15. Contabil superior Usatenco Veronica 31-409
  Serviciul arhivă  
16. Șef Serviciu PASCAL Valeriu 4-83-34
17. Specialist

Andronic Mariana

4-83-34
  Serviciul juridic și resurse umane  
18. Șef serviciu OLARU Eduard 31-423
19. Specialist principal Tricolici Tatiana 31-410
20. Specialist principal Raileanu Lilia 31-410
Serviciu sănătate
21. Specialist principal Cebotaru Doina 31-431
22. Șef de gospodărie BRAGA Veceaslav 31-413
23. Arhitect – șef al raionului IORGA-ACCIU  Efrosinia 4-81-49
24. Auditor intern RACICOVSCAIA Larisa 2-20-56