Home Datele de contact ale Aparatului Președintelui

Datele de contact ale Aparatului Președintelui

Nr.
d/o
Funcția deținută Numele, prenumele Tel.
serviciu
 1. Președintele raionului Cahul

GROZA Pavel

31-400
3-49-88
2. Secretar administrativ-superior Luchian Liudmila 2-20-58
3. Vicepreședintele raionului Cahul CEBOTARI Elena 31-403
2-22-55
4. Vicepreședintele raionului Cahul SEREDENCO Tatiana 31-404
2-22-50
5. Vicepreședintele raionului Cahul PÎSLARI Nicon 31-402
3-27-01
6. Secretarul Consiliului Raional Cahul PREPELIȚĂ Cornelia 31-405
2-20-48
  Secția administrație publică   
7. Șef Secție BOGHIAN Dorina 31-412
2-46-90
8. Specialist principal Ghețiu Janeta 31-414
9. Specialist principal Roman Maria 31-415
10. Specialist superior Perju Inga 31-419
  Secția contabilitate  
11.

Șef Secție, contabil-șef

OPREA Elena 31-408
12. Specialist principal 31-409
13. Contabil  principal Stancov Tatiana 2-99-13
14. Contabil superior Usatenco Veronica 31-409
  Serviciul relații cu publicul și mass-media  
15. Șef Serviciu GROZA Alexandra 2-20-56
16. Specialist principal Negru Ecaterina 2-20-56
  Serviciul juridic și resurse umane  
17. Șef Serviciu OLARU Eduard 31-421
18. Specialist principal Tricolici Tatiana 31-410
19. Specialist principal Raileanu Lilia 31-410
  Serviciul arhivă  
20. Șef Serviciu PASCAL Valeriu 4-83-34
21. Specialist principal

Andronic Mariana

4-83-34
  Serviciul sănătate  
22. Specialist principal Cebotaru Doina 31-431
23. Auditor intern principal Racicovscaia Larisa
24. Architect-șef IORGA-ACCIU Efrosinia 4-81-49
Secția administrativă
25. Șef Secție BRAGA Veceaslav 31-413