Home Noutăți CONSILIUL  RAIONAL CAHUL SE CONVOACĂ ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ LA  22  IUNIE  2023

CONSILIUL  RAIONAL CAHUL SE CONVOACĂ ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ LA  22  IUNIE  2023

0
0
400

În temeiul art.45 alin. (1) şi (3), art.53 alin. (1) lit.f), art.54 din Legea privind administraţia publică locală nr.436/2006, Președintele raionului, domnul Nicolae DUNAS, a convocat, în şedinţă ordinară, Consiliul Raional, pentru data de 22 iunie 2023.

Şedinţa va avea loc în incinta Consiliului Raional Cahul, Piața Independenței, nr.2, sala de şedinţe, etajul II,  cu începere de la orele 10:00.

În agenda şedinţei sunt incluse următoarele subiecte:

 1. Cu privire la activitatea Consiliului de administrație, a administratorului și la activitatea economico-financiară a Î.M. „Centrul Stomatologic Raional Cahul” pe anul 2022 (cu repartizarea profitului net).
  Raportor: Elena Daudvicepreşedintele raionului Cahul
 1. Cu privire la activitatea Consiliului de administrație, a administratorului și la activitatea economico-financiară a Î.M. „Biroul de Prospecţiuni şi Proiectare” pe anul 2022 (cu repartizarea profitului net).
  Raportor: Ruslan Nedovvicepreşedintele raionului Cahul
 1. Cu privire  la  modificarea bugetului raional Cahul pentru anul 2023.
  Raportor: Nicolae Dunaspreşedintele raionului Cahul
 1. Despre modificarea  Anexei  3  la  Decizia nr. 02/03-V  din 16 martie 2023 „Cu  privire  la  modificarea bugetului  raional Cahul  pentru  anul  2023”.
  Raportor: Ruslan Nedovvicepreşedintele raionului Cahul
 1. Cu privire  la  alocarea mijloacelor finaciare din fondul de rezervă al Consiliului Raional Cahul.
  Raportor: Nicolae Dunaspreşedintele raionului Cahul
 1. Cu privire la semnarea Declarației de intenție privind restructurareaA. „Fabrica de Brânzeturi din Cahul”.
  Raportor: Nicolae Dunaspreşedintele raionului Cahul
 1. Despre modificarea Anexei nr.1 la Decizia nr.08/01-V din 10 noiembrie 2022 „Cu privire la aprobarea structurii, efectivului-limită și organigramei Aparatului preşedintelui raionului, ale direcţiilor şi ale altor subdiviziuni subordonate Consiliului Raional Cahul pentru anul 2023”.
  Raportor: Nicolae Dunaspreşedintele raionului Cahul
 1. Cu privire la constituirea Comisiei de licitație pentru organizarea și desfășurarea licitațiilor cu strigare și cu reducere de expunere la vânzare și de transmitere în locațiune a patrimoniului public administrat de Consiliul Raional Cahul.
  Raportor: Nicolae Dunaspreşedintele raionului Cahul
 1. Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Raional Cahul în instanţele de judecată.
  Raportor: Nicolae Dunaspreşedintele raionului Cahul
 1. Cu privire la aprobarea Programului teritorial de prevenire și control al bolilor netransmisibile prioritare în raionul Cahul pentru anii 2023-2027.
  Raportor: Elena Daudvicepreşedintele raionului Cahul
 1. Cu privire la aprobarea Programului teritorial de imunizări pentru anii 2023-2027.
  Raportor: Elena Daudvicepreşedintele raionului Cahul
 1. Cu privire la privatizarea unor locuințe.
  Raportor: Ruslan Nedovvicepreşedintele raionului Cahul
 1. Cu privire la extinderea perioadei de gestiune a  unor autospeciale de colectare a deșeurilor.
  Raportor: Ruslan Nedovvicepreşedintele raionului Cahul
 1. Cu privire la transmiterea în comodat a unor bunuri imobile Centrului militar teritorial Cahul.
  Raportor: Ruslan Nedovvicepreşedintele raionului Cahul
 1. Cu privire la transmiterea în comodat a unui automobil.
  Raportor: Ruslan Nedovvicepreşedintele raionului Cahul
 1. Cu privire la transmiterea în comodat a unui bun
  Raportor: Elena Daudvicepreşedintele raionului Cahul
 1. Cu privire la transmiterea în comodat a unor încăperi Î.S. „Poșta Moldovei”.
  Raportor: Elena Daudvicepreşedintele raionului Cahul
 1. . Cu privire la acordul transmiterii, cu titlu gratuit, a unor bunuri.
  Raportor: Tatiana Seredencovicepreşedintele raionului Cahul
 1. Cu privire la transmiterea unor bunuri.
  Raportor: Tatiana Seredencovicepreşedintele raionului Cahul
 1. Cu privire la examinarea notificării nr.1304/OT2 -159 din 10 mai 2023 a Oficiului teritorial Cahul al Cancelariei de Stat.
  Raportor: Elena Daudvicepreşedintele raionului Cahul
 1. Despre modificarea Deciziei nr.02/01-V din 29 noiembrie 2019 „Cu privire la componența nominală a comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului Raional Cahul”.
  Raportor: Cornelia Prepelițăsecretarul Consiliului Raional Cahul
Distribuie articolul pe:
Mai multe din Noutăți

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.