Home Noutăți Anunțuri CONSILIUL RAIONAL CAHUL SE CONVOACĂ ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ LA 16  MARTIE  2023

CONSILIUL RAIONAL CAHUL SE CONVOACĂ ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ LA 16  MARTIE  2023

0
2
454

În temeiul art.45 alin. (1) şi (3), art.53 alin. (1) lit.f), art.54 din Legea privind administraţia publică locală nr.436/2006, Președintele raionului, domnul Nicolae DUNAS, a convocat, în şedinţă ordinară,  Consiliul Raional, pentru data de 16 martie 2023.

Şedinţa va avea loc în incinta Consiliului Raional Cahul, Piața Independenței, nr.2, sala de şedinţe, etajul II,  cu începere de la orele 10:00.

 

În agenda şedinţei sunt incluse următoarele subiecte:

 1. Cu privire la activitatea Aparatului preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor subordonate Consiliului Raional Cahul în anul 2022.
  Raportor: Nicolae Dunaspreşedintele raionului Cahul
 1. Cu privire la aprobarea raportului privind executarea bugetului raional Cahul pe anul 2022.
  Raportor: Nicolae Dunaspreşedintele raionului Cahul
 1. Cu privire  la  modificarea bugetului raional Cahul pe anul 2023.
  Raportor: Nicolae Dunaspreşedintele raionului Cahul
 1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al Consiliului Raional Cahul.
  Raportor: Nicolae Dunas,  preşedintele raionului Cahul
 1. Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare socio-economică  a raionului Cahul  pentru anii 2023-2030 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia”.
  Raportor: Nicolae Dunaspreşedintele raionului Cahul
 1. Cu privire la instituirea Comisiei teritoriale Cahul pentru recensământul populaţiei şi al locuinţelor din Republica Moldova în anul 2024.
  Raportor: Nicolae Dunas,  preşedintele raionului Cahul
 1. Cu privire la încorporarea în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus şi serviciul civil  a recruţilor din raionul Cahul în perioada martie – iulie 2023.
  Raportor: Tatiana Seredencovicepreşedintele raionului Cahul
 1. Cu privire la schimbarea denumirii instituţiei de învăţământ.
  Raportor: Tatiana Seredencovicepreşedintele raionului Cahul
 1. Cu privire la acordul transmiterii, cu titlul gratuit, a unor bunuri.
  Raportor: Tatiana Seredencovicepreşedintele raionului Cahul
 1. Cu privire la transmiterea unor bunuri.
  Raportor: Tatiana Seredencovicepreşedintele raionului Cahul
 1. Cu privire la casarea unor bunuri uzate, raportate la mijloacele fixe, gestionate de instituțiile publice din subordinea Consiliului Raional Cahul.
  Raportor: Tatiana Seredencovicepreşedintele raionului Cahul
 1. Privind examinarea Prescripției сu privire la lichidarea iregularităților constatate în rеzultatul inspectării financiare complexe efectuate la Direcția gеnеrală asistență socială și рrоtесțiе а familiei Cahul.
  Raportor: Elena Daudvicepreşedintele raionului Cahul
 1. Despre modificarea Anexei nr.1 la Decizia nr.06/11-IV din 6 decembrie 2018 „Cu privire la transmiterea în comodat a unor bunuri imobile instituțiilor medico-sanitare publice din raionul Cahul”.
  Raportor: Elena Daudvicepreşedintele raionului Cahul
 1. Cu privire la transmiterea, cu titlu gratuit, a unui mijloc de transport.
  Raportor: Elena Daud,  vicepreşedintele raionului Cahul
 1. Cu privire la transmiterea în locațiune a unor spații neutilizate.
  Raportor: Ruslan Nedov,  vicepreşedintele raionului Cahul
 1. Cu privire la vânzarea unor bunuri imobile.
  Raportor: Ruslan Nedov,  vicepreşedintele raionului Cahul
 1. Despre modificarea Deciziei nr. 02/21-V din 26 mai 2022 „Cu privire la modificarea Actului de inventariere a clădirilor proprietate a Consiliul Raional Cahul conform situației de la 01.01.2004 aprobat prin Decizia Consiliului Raional Cahul nr. 04/11-I din 10 iunie 2004”.
  Raportor: Ruslan Nedov,  vicepreşedintele raionului Cahul
 1. Despre abrogarea Deciziei nr. 01/04-V din 24 ianuarie 2020 „Cu privire la instituirea Comisiei de administrare și deetatizare a proprietății publice a Consiliului Raional Cahul”.
  Raportor: Ruslan Nedov,  vicepreşedintele raionului Cahul
 1. Cu privire la Notificarea Oficiului teritorial Cahul al Cancelariei de Stat 1304/OT2 – 4 din 5 ianuarie 2023.
  Raportor: Nicolae Dunas,  preşedintele raionului Cahul
 1. Cu privire la Notificarea Oficiului teritorial Cahul al Cancelariei de Stat 1304/OT2 – 66 din 23 februarie 2023.
  Raportor: Nicolae Dunas,  preşedintele raionului Cahul
 1. Cu privire la executarea deciziilor adoptate de Consiliul Raional Cahul în semestrul II al anului 2022.
  Raportor: Cornelia Prepelițăsecretarul Consiliului Raional Cahul
 1. Cu privire la aprobarea Planului de acțiune privind gestionarea crizei refugugiaților în raionul Cahul pentru anul 2023
  Raportor: Elena Daud,  vicepreşedintele raionului Cahul 
 1. Despre modificarea anexei nr.1 la Decizia nr.08/01-V din 10 noiembrie 2022 „Cu privire la aprobarea structurii, efectivului-limită și organigramei Aparatului preşedintelui raionului, ale direcţiilor şi ale altor subdiviziuni subordonate Consiliului Raional Cahul pentru anul 2023”.
  Raportor: Nicolae Dunas, preşedintele raionului Cahul.

 

Distribuie articolul pe:
Mai multe din Anunțuri

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.