Home Noutăți Anunțuri CONSILIUL  RAIONAL CAHUL SE CONVOACĂ ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA 16 FEBRUARIE 2024

CONSILIUL  RAIONAL CAHUL SE CONVOACĂ ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA 16 FEBRUARIE 2024

0
0
477

În temeiul art.45 alin. (1) şi (3), art.53 alin. (1) lit.f), art.54 din Legea privind administraţia publică locală nr.436/2006, Președintele raionului, domnul Pavel GROZA, a convocat, în şedinţă ordinară, Consiliul Raional, pentru data de 16 februarie 2024.

Şedinţa va avea loc în incinta Consiliului Raional Cahul, Piața Independenței, nr.2, sala de şedinţe, etajul II,  cu începere de la orele 10:00.

În agenda şedinţei sunt incluse următoarele subiecte:

 1. Cu privire la aprobarea raportului privind executarea bugetului raional Cahul pe anul 2023.
  Raportor: Valentina Smeșnoi șef adjunct Direcția generală finanțe
 1. Cu privire la modificarea bugetului raional Cahul pentru anul 2024.
  Raportor: Valentina Smeșnoi șef adjunct Direcția generală finanțe
 2. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al Consiliului Raional Cahul.
  Raportor: Valentina Smeșnoi șef adjunct Direcția generală finanțe
 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de acordare a ajutorului financiar unic din fondul de rezervă al Consiliului Raional Cahul.
  Raportor: Valentina Smeșnoi șef adjunct Direcția generală finanțe
 1. Cu privire  la  aprobarea  repartizării  mijloacelor  fondului  rutier pentru  întreținerea  periodică,  reparații  curente,  capitale  a drumurilor  de  interes  raional  pentru  anul
  Raportor: Dumitru Crețu șef Direcția construcții și drumuri
 1. Cu privire la mersul realizării Planului de acțiuni pentru anul 2023 întru implementarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Cahul pentru anii 2023-2030.
  Raportor: Violina Mîțăblîndășef interimar Secția economie și atragerea investițiilor
 1. Cu privire la crearea grupului de lucru pentru achiziții.

Raportor: Violina Mîțăblîndășef interimar Secția economie și atragerea investițiilor

 1. Cu privire la constituirea Comisiei pentru privatizarea fondului de locuințe în raionul Cahul.

Raportor: Violina Mîțăblîndășef interimar Secția economie și atragerea investițiilor

 1. Cu privire la preluarea costurilor investiționale la balanța Consiliului Raional și transmiterea costurilor investiționale formate în urma implementării proiectului „Dezvoltarea durabilă a Parcului Industrial ca structură de sprijinire a afacerilor de importanță regională” către Compania administratoare SRL Sud-Invest Company.
  Raportor: Violina Mîțăblîndășef interimar Secția economie și atragerea investițiilor
 1. Despre modificarea anexelor nr. 5 și nr.6 la Decizia nr. 04/02-V din 19 noiembrie 2020 „Cu privire la aprobarea Statutului Î.M. „Biroul de Prospecţiuni şi Proiectare” în redacție nouă.
  Raportor: Violina Mîțăblîndășef interimar Secția economie și atragerea investițiilor
 1. Despre modificarea anexelor nr. 4 și nr.5 la Decizia nr. 06/13-V din 21 octombrie 2021 „Cu privire la aprobarea Statutului Întreprinderii Municipale „Centrul Stomatologic Raional Cahul” în redacție nouă.
  Raportor: Violina Mîțăblîndășef interimar Secția economie și atragerea investițiilor
 1. Despre modificarea anexelor la Decizia nr. 02/05-V din 1 aprilie 2021 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statelor de personal ale Şcolii Sportive Raionale Cahul”. Raportor: Tatiana Seredenco, vicepreşedintele raionului Cahul
 2. Cu privire la încorporarea în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus şi serviciul civil a recruţilor din raionul Cahul în primăvara anului 2024.
  Raportor: Elena Cebotarivicepreşedintele raionului Cahul
 1. Cu privire la acordarea în comodat a încăperilor necesare pentru amplasarea și activitatea Structurii teritoriale de asistență socială Cahul.
  Raportor: Eduard Olaru, șef Serviciul juridic și resurse umane
 1. Despre modificarea Deciziei nr. 02/14 din 8 decembrie 2023 „Cu privire la transmiterea Instituției Publice „Azilul raional pentru persoane în vârstă și persoane cu dizabilități”.
  Raportor: Eduard Olaru, șef Serviciul juridic și resurse umane
 1. Cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului Raional Cahul în organele de urmărire penală și în instanțele judiciare ale Republicii Moldova.
  Raportor: Eduard Olaru, șef Serviciul juridic și resurse umane
 1. Despre modificarea Anexei nr.2 la Decizia nr. 01/10-III din 16.02.2012 „Privind aprobarea Regulamentului pentru conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al raionului Cahul”.
  Raportor: Cornelia Prepeliță,  secretar al Consiliului Raional Cahul
 1. Despre modificarea Deciziei nr.02/01 din  8 decembrie 2023 „Cu privire la componența nominală a comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului Raional Cahul”.
  Raportor: Cornelia Prepeliță,  secretar al Consiliului Raional Cahul
 1. Cu privire la casarea unor bunuri uzate raportate la mijloacele fixe.
  Raportor: Valentina Smeșnoi, șef adjunct Direcția generală finanțe
 2. Cu privire la casarea unor bunuri uzate, administrate de IP Biblioteca Raională „Andrei Ciurunga”.
  Raportor: Ecaterina Cozmașef Secția cultură
 1. Cu privire la acordul transmiterii, cu titlu gratuit, a unor bunuri.
  Raportor: Tatiana Seredencovicepreşedintele raionului Cahul
 1. Cu privire la transmiterea unor bunuri către IMSP „Centrul de Sănătate Larga Nouă”.
  Raportor: Elena Cebotarivicepreşedintele raionului Cahul
 1. Cu privire la constituirea Consiliului Administrativ al IMSP „Centrul de Sănătate Cahul”.
  Raportor: Elena Cebotarivicepreşedintele raionului Cahul
 1. Cu privire la constituirea Consiliului Administrativ al IMSP „Centrul de Sănătate Bucuria”.
  Raportor: Elena Cebotarivicepreşedintele raionului Cahul
 1. Cu privire la constituirea Consiliului Administrativ al IMSP „Centrul de Sănătate Colibași”.
  Raportor: Elena Cebotarivicepreşedintele raionului Cahul
 1. Cu privire la constituirea Consiliului Administrativ al IMSP „Centrul de Sănătate Crihana Veche”.
  Raportor: Elena Cebotarivicepreşedintele raionului Cahul
 1. Cu privire la constituirea Consiliului Administrativ al IMSP „Centrul de Sănătate Găvănoasa”.
  Raportor: Elena Cebotarivicepreşedintele raionului Cahul
 1. Cu privire la constituirea Consiliului Administrativ al IMSP „Centrul de Sănătate Giurgiulești”.
  Raportor: Elena Cebotarivicepreşedintele raionului Cahul
 1. Cu privire la constituirea Consiliului Administrativ al IMSP „Centrul de Sănătate Larga Nouă”.
  Raportor: Elena Cebotarivicepreşedintele raionului Cahul
 1. Cu privire la constituirea Consiliului Administrativ al IMSP „Centrul de Sănătate Slobozia Mare”.
  Raportor: Elena Cebotarivicepreşedintele raionului Cahul
 1. Cu privire la constituirea Consiliului Administrativ al IMSP „Centrul de Sănătate Zîrnești”.
  Raportor: Elena Cebotarivicepreşedintele raionului Cahul
 1. Cu privire la concedierea din funcția de șef al IMSP „Centrul de Sănătate Colibași”.
  Raportor: Elena Cebotarivicepreşedintele raionului Cahul
 1. Cu privire la numirea șefului IMSP ,,Centrul de Sănătate Colibași”.
  Raportor: Elena Cebotarivicepreşedintele raionului Cahul
 1. Cu privire la concedierea din funcția de șef al IMSP „Centrul de Sănătate Slobozia Mare”.
  Raportor: Elena Cebotarivicepreşedintele raionului Cahul
 1. Cu privire la numirea șefului IMSP ,,Centrul de Sănătate Slobozia Mare”.
  Raportor: Elena Cebotarivicepreşedintele raionului Cahul
 1. Cu privire la executarea deciziilor adoptate de Consiliului Raional Cahul în semestrul II al anului 2023.
  Raportor: Cornelia Prepeliță,  secretar al Consiliului Raional Cahul

 

Distribuie articolul pe:
Mai multe din Anunțuri

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.