Home Noutăți Anunțuri CONSILIUL RAIONAL CAHUL SE CONVOACĂ ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ LA 15 DECEMBRIE 2022

CONSILIUL RAIONAL CAHUL SE CONVOACĂ ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ LA 15 DECEMBRIE 2022

0
0
598

În temeiul art.45 alin. (1) şi (3), art.53 alin. (1) lit.f), art.54 din Legea privind administraţia publică locală nr.436/2006, Președintele raionului, domnul Nicolae DUNAS, a convocat, în şedinţă ordinară, Consiliul Raional, pentru data de 15 decembrie 2022.

Şedinţa va avea loc în incinta Consiliului Raional Cahul, Piața Independenței, nr.2, sala de şedinţe, etajul II, cu începere de la orele 10:00.

În agenda şedinţei sunt incluse următoarele subiecte:

 1. Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sectorului de tineret din raionul Cahul pentru anii 2023-2028 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia.

Raportor: Tatiana Seredenco, vicepreşedintele raionului Cahul

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Secției economie și atragerea investițiilor.

Raportor: Ruslan Nedov, vicepreşedintele raionului Cahul

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Secției agricultură.

Raportor: Ruslan Nedov, vicepreşedintele raionului Cahul

 1. Cu privire la participarea Consiliului Raional Cahul în cadrul proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova” și condițiile ce urmează a fi realizate.

Raportor: Ruslan Nedov, vicepreşedintele raionului Cahul

 1. Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Regulamentului Serviciului de îngrijire socială la domiciliu.

Raportor: Elena Daud, vicepreşedintele raionului Cahul

 1. Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului social „Asistență personală”.

Raportor: Elena Daud, vicepreşedintele raionului Cahul

 1. Privind modificarea Regulamentului cu privire la funcţionarea Instituției Publice „Azilul raional pentru persoane în vârstă şi persoane cu dizabilităţi”, aprobat prin Decizia nr. 04/16-IV din 18 mai 2017.

Raportor: Elena Daud, vicepreşedintele raionului Cahul

 1. Cu privire la modificarea Deciziei nr. 06/02-V din 30 septembrie 2022Cu privire la corelarea bugetului raional Cahul pe anul 2022 cu prevederile Legii bugetului de stat pentru anul 2022”.
  Raportor: Elena Daud, vicepreşedintele raionului Cahul

 2. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind premierea și stimularea sportivilor din raionul Cahul.

Raportor: Tatiana Seredenco, vicepreşedintele raionului Cahul

 1. Cu privire la modificarea statutului juridic al unor instituţii de învăţământ.

Raportor: Tatiana Seredenco, vicepreşedintele raionului Cahul

 1. Cu privire la aprobarea bugetului raional Cahul pentru anul 2023 în prima lectură.

Raportor: Nicolae Dunas, preşedintele raionului Cahul

 1. Cu privire la aprobarea bugetului raional Cahul pentru anul 2023.

Raportor: Nicolae Dunas, preşedintele raionului Cahul

 1. Cu privire la alocarea mijloacelor finaciare din fondul de rezervă al Consiliului Raional Cahul.

Raportor: Nicolae Dunas, preşedintele raionului Cahul

 1. Cu privire la aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier și limitelor alocațiilor pentru întreținerea periodică, reparații capitale și curente a drumurilor de interes raional.

Raportor: Ruslan Nedov, vicepreşedintele raionului Cahul

 1. Cu privire la aprobarea deciziei Comisiei de privatizare a fondului de locuințe a Consiliului Raional Cahul.

Raportor: Ruslan Nedov, vicepreşedintele raionului Cahul

 1. Cu privire la acordul transmiterii, cu titlu gratuit, a unor bunuri.

Raportor: Tatiana Seredenco, vicepreşedintele raionului Cahul

 1. Cu privire la transmiterea unor bunuri.

Raportor: Tatiana Seredenco, vicepreşedintele raionului Cahul

 1. Cu privire la casarea unor bunuri uzate, raportate la mijloacele fixe, administrate de Centrul militar teritorial Cahul.

Raportor: Tatiana Seredenco, vicepreşedintele raionului Cahul

 1. Cu privire la casarea unor bunuri uzate, raportate la mijloacele fixe, administrate de Direcția generală asistență socială și protecție a familiei și gestionate de instituțiile subordonate.

Raportor: Elena Daud, vicepreşedintele raionului Cahul

 1. Cu privire la recunoașterea prejudiciului pe cauza penală nr. 2022970043.

Raportor: Nicolae Dunas, preşedintele raionului Cahul

 1. Cu privire la examinarea demersului Direcției Generale Teritoriale SUD a Centrului Național Anticorupție al Republicii Moldova nr. 11/10/1553 din 17 noiembrie 2022.

Raportor: Nicolae Dunas, preşedintele raionului Cahul

 1. Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului Raional Cahul pentru anul 2023.

Raportor: Cornelia Prepeliță, secretar al Consiliului Raional Cahul

 1. Despre modificarea Deciziei nr.02/01-V din 29 noiembrie 2019 „Cu privire la componența nominală a comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului Raional Cahul”.

Raportor: Cornelia Prepeliță, secretarul Consiliului Raional Cahul

 1. Cu privire la aprobarea programului concediilor de odihnă pe anul 2023.

Raportor: Nicolae Dunas, preşedintele raionului Cahul.

Distribuie articolul pe:
Mai multe din Anunțuri

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.