Home Comisii de specialitate

Comisii de specialitate

Componența comisiilor consultative
de specialitate ale Consiliului Raional Cahul

Comisiaeconomie, reforme, buget,
finanţesirelaţii  transfrontaliere

 1. DRANGOI Sergiu – președinte
 2. VALACHI Valeriu– secretar
 3. BELOBROVA Antonina
 4. GALAJU Andrian
 5. MARACINEANU Sergiu
 6. OSADCENCO Evgheni
 7. TABUNCIC Gheorghe

Comisiaagricultură, alimentaţie,
industrieșiprotecţiamediului

 1. TUTOVAN Sergiu – președinte
 2. RENȚA Sergiu –  secretar
 3. BATÎR Dumitru
 4. DERMENJI Veaceslav
 5. GRIGORIȚĂ Vasile
 6. IORGA Ion
 7. PASCAL Victor

Comisiaproblemesociale
(învăţămînt, tineret, sport,cultură, sănătate, asistenţăsocială,
protecţiadrepturilorcopilului, utilizareaforţei de muncă)

 1. MIROȘNICENCO Gheorghe– președinte
 2. ROTARU Olga – secretar
 3. BURLACU Petru
 4. DEMCIUCOVA Natalia
 5. NIȚA Lidia
 6. SARSAMAN Evghenia
 7. SEREDENCO Tatiana

Comisiaadministraţiepublică, respectarea drepturilor
şilibertăţiloromului, relaţiiinteretnice

 1. PÎSLARI Nicon – președinte
 2. ZARIȘNEAC Natalia– secretar
 3. COTRUȚĂ Constantin
 4. DUNAS Nicolae
 5. MINCOVSCAIA Vera
 6. NEGRU-STOICA Eugenia
 7. STOEVA Anna

Comisia urbanism, construcţii, gospodăriecomunală,
drumuri, relaţiifunciareşicadastru

 1. TARAGAN Alexandru– președinte
 2. SUSARENCO Tamara– secretar
 3. ARMANU Ion
 4. BUNEA Nicolae
 5. LUNGU Valentin
 6. SAVIUC Denis
 7. STOICEV Ivan