Home Comisii de specialitate

Comisii de specialitate

Componența comisiilor consultative
de specialitate ale Consiliului Raional Cahul

Comisia economie, reforme, buget,
finanţe și relaţii transfrontaliere

 1. DRANGOI Sergiu – președinte
 2. BELOBROVA Antonina– secretar
 3. GALAJU Andrian
 4. MARACINEANU Sergiu
 5. OSADCENCO Evgheni
 6. TABUNCIC Gheorghe
 7. VALACHI Valeriu

Comisia agricultură, alimentaţie,
industrie și protecţia mediului

 1. TUTOVAN Sergiu – președinte
 2. RENȚA Sergiu –  secretar
 3. BATÎR Dumitru
 4. DERMENJI Veaceslav
 5. IORGA Ion
 6. PASCAL Victor
 7. TATIAN Dumitru

Comisia probleme sociale
(învăţământ, tineret, sport, cultură, sănătate, asistenţă socială,
protecţia drepturilor copilului, utilizarea forţei de muncă)

 1. GRIGORIȚĂ Vasile – președinte
 2. DINU Evghenia – secretar
 3. BURLACU Petru
 4. DEMCIUCOVA Natalia
 5. MIROȘNICENCO Gheorghe
 6. NIȚA Lidia
 7. ROTARU Olga

Comisia administraţie publică, respectarea drepturilor
şi libertăţilor omului, relaţii interetnice

 1. NEGRU-STOICA Eugenia – președinte
 2. ZARIȘNEAC Natalia – secretar
 3. CIOBANU Andrei
 4. COTRUȚĂ Constantin
 5. MINCOVSCAIA Vera
 6. PÎSLARI Nicon
 7. STOEVA Anna

Comisia urbanism, construcţii, gospodărie comunală,
drumuri, relaţii funciare şi cadastru

 1. TARAGAN Alexandru– președinte
 2. SUSARENCO Tamara– secretar
 3. ARMANU Ion
 4. BUNEA Nicolae
 5. LUNGU Valentin
 6. SAVIUC Denis
 7. _______________