Home Comisii de specialitate

Comisii de specialitate

Componența comisiilor consultative
de specialitate ale Consiliului Raional Cahul

Comisia economie, reforme, buget,
finanţe și relaţii transfrontaliere

 1. TABUNCIC Gheorghe – președinte
 2. GRIGORIȚĂ Vasile – secretar
 3. FULEA Tatiana
 4. PASCAL Cătălina
 5. ȘEVCENCO Valentina
 6. VALACHI Valeriu
 7. ZAPOROJAN Dumitru

Comisia agricultură, alimentaţie,
industrie și protecţia mediului

 1. TUTOVAN Sergiu – președinte
 2. RENȚA Sergiu –  secretar
 3. BURLACU Petru
 4. DRANGOI Sergiu
 5. GALAJU Andrian
 6. ROMAN Sergiu
 7. VERȘINA Vasile

Comisia probleme sociale
(învăţământ, tineret, sport, cultură, sănătate, asistenţă socială,
protecţia drepturilor copilului, utilizarea forţei de muncă)

 1. CENUȘA Marcel – președinte
 2. NEGRU-STOICA Eugenia – secretar
 3. GOȚA Aliona
 4. MIROȘNICENCO Gheorghe
 5. NETEDU Elena
 6. ROTARU Olga
 7. SERT Liliana

Comisia administraţie publică, respectarea drepturilor
şi libertăţilor omului, relaţii interetnice

 1. GONCEAROV Tatiana – președinte
 2. OLTEANU Nicolae – secretar
 3. CAMINSCHI Vadim
 4. DAUD Elena
 5. DINU Evghenia
 6. DUNAS Nicolae
 7. SOROCEAN Natalia

Comisia urbanism, construcţii, gospodărie comunală,
drumuri, relaţii funciare şi cadastru

 1. LUNGU Valentin – președinte
 2. MARACINEANU Teodor – secretar
 3. BOGOS Constantin
 4. GRIGORIȚĂ Maria
 5. NEDOV Ruslan
 6. SAVIUC Denis
 7. TARAGAN Alexandru