Home Comisii de specialitate

Comisii de specialitate

Componența comisiilor consultative
de specialitate ale Consiliului Raional Cahul

Comisia economie, reforme, buget,
finanţe și relaţii transfrontaliere

 1. DRANGOI Sergiu – președinte
 2. BELOBROVA Antonina– secretar
 3. GALAJU Andrian
 4. MARACINEANU Sergiu
 5. OSADCENCO Evgheni
 6. TABUNCIC Gheorghe
 7. VALACHI Valeriu

Comisia agricultură, alimentaţie,
industrie și protecţia mediului

 1. TUTOVAN Sergiu – președinte
 2. RENȚA Sergiu –  secretar
 3. BATÎR Dumitru
 4. DERMENJI Veaceslav
 5. IORGA Ion
 6. PASCAL Victor
 7. TATIAN Dumitru

Comisia probleme sociale
(învăţământ, tineret, sport, cultură, sănătate, asistenţă socială,
protecţia drepturilor copilului, utilizarea forţei de muncă)

 1. SEREDENCO Tatiana – președinte
 2. ROTARU Olga –  secretar
 3. BURLACU Petru
 4. DEMCIUCOVA Natalia
 5. DINU Evghenia
 6. MIROȘNICENCO Gheorghe
 7. NIȚA Lidia

Comisia administraţie publică, respectarea drepturilor
şi libertăţilor omului, relaţii interetnice

 1. NEGRU-STOICA Eugenia– președinte
 2. ZARIȘNEAC Natalia – secretar
 3. COTRUȚĂ Constantin
 4. GRIGORIȚĂ Vasile
 5. MINCOVSCAIA Vera
 6. PÎSLARI Nicon
 7. STOEVA Anna

Comisia urbanism, construcţii, gospodărie comunală,
drumuri, relaţii funciare şi cadastru

 1. TARAGAN Alexandru– președinte
 2. SUSARENCO Tamara– secretar
 3. ARMANU Ion
 4. BUNEA Nicolae
 5. LUNGU Valentin
 6. SAVIUC Denis
 7. STOICEV Ivan