Home Noutăți Bugetul raionului Cahul pentru anul 2021 a fost aprobat

Bugetul raionului Cahul pentru anul 2021 a fost aprobat

0
0
1,302

     La 17 decembrie 2020, consilierii raionali au aprobat bugetul raionului Cahul pentru anul 2021.
     Astfel, bugetul raional pentru anul 2021 este de 328 786,2 mii de lei, fără deficit sau excedent bugetar.
     Prin urmare, veniturile totale ale bugetului raional se preconizează a fi atrase din: resurse generale interne (taxele pe mărfuri şi servicii, defalcări de la impozitul pe venit reținut din salariu) – 17142,1 mii lei; transferuri (de la bugetul de stat către bugetul raionului) – 305536,4 mii lei; resursele fondurilor speciale (din resursele totale ale bugetului raional Cahul prognozate pentru anul 2021) – 220,0 mii lei; resursele atrase de instituții (încasările de la prestarea serviciilor cu plată, plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public și arenda terenului cu destinație agricolă) – 5887,7 mii lei.
     Iar, cheltuielile bugetului raional Cahul vor fi repartizate pe domenii, și anume: pentru învățământ – 226093,6 mii lei; pentru protecția socială – 46205,00 mii lei; cultura,  sport,  tineret, culte și  odihnă – 7364,7 mii lei; ocrotirea sănătății – 5175,5 mii lei; protecția mediului – 1221,0 mii lei; servicii în domeniul economiei – 23680,5 mii lei; apărare națională – 1658,0 mii lei și pentru servicii de stat cu destinație generală – 17387,9 mii lei.
     Cu referință la repartizarea resurselor bugetului raional Cahul pe grupe funcţionale, se atestă volumul preponderent pentru învățământ, care constituie 68,7% din totalul cheltuielilor bugetului raional, fiind în creștere cu 4,9%  față de cele aprobate în anul 2020. În valoare nominală, cheltuielile respective vor însuma 226093,6 mii lei. Totodată, transferurile cu destinație specială pentru finanțarea instituțiilor de învățământ preșcolar, primar, secundar general, special şi extrașcolar constituie suma de 209139,9 mii lei, ce reprezintă 92,5 la suta din totalul cheltuielilor prevăzute pentru învățământ.
     Pentru protecția socială sunt repartizate 14,1% din resursele bugetului raional Cahul pe anul 2021, care constituie circa 46205,00 mii lei, cu o creștere față de anul 2020 în valoare nominală de 5800,7 mii lei sau cu 14,4%. În același timp, transferurile cu destinație specială pentru asistența socială acoperă doar 17,8 la sută din cheltuielile totale pentru această grupă.
     Alocațiile prevăzute pentru ocrotirea sănătății constituie 1,6% din cheltuielile bugetului raional. Pentru domeniul cultura,  sport,  tineret, culte și  odihnă în propunerea de buget pentru anul 2021 sunt prevăzute alocaţii în sumă de 7364,7 mii lei, care constituie 2,2% din resursele bugetului raional, cu o descreștere față de anul 2020 în valoare nominală de 7619,0 mii lei sau cu 49,2%. Transferurile cu destinație specială pentru școlile sportive constituie 1287,3 mii lei, ce reprezintă 16,3 % din suma totală.
     Serviciile în domeniul economiei sunt repartizate circa 7,2 % din cheltuielile bugetare pe anul 2021, cu 2633,1 mii lei, mai puțin comparativ cu anul 2020, cu o descreștere de circa 10,0 %. La această grupă este prevăzută finanțarea cheltuielilor din transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru infrastructura drumurilor care constituie 20546,7 mii lei, sau 86,8 din totalul cheltuielilor. Comparativ cu anul precedent, valoarea acestor cheltuieli sa diminuat cu 2504,1 mii lei.

     La aprobarea bugetului respectiv, s-a pus accent deosebit pe corelarea cadrului de cheltuieli cu cadrul de resurse disponibile prin sporirea eficacității și eficienței cheltuielilor publice, prioritizării programelor de cheltuieli și direcționării resurselor disponibile la programe de importanță vitală, onorarea angajamentelor pentru împrumuturile recreditate de stat în cadrul proiectelor investiţionale şi obligațiilor asumate în cadrul garanţiilor acordate întreprinderilor cu capital majoritar al Consiliului raional Cahul.
     Bugetul aprobat, va asigura activitatea economico-financiară a tuturor subdiviziunilor şi instituţiilor subordonate Consiliului Raional Cahul pentru anul 2021.

Mai multă informație găsiți, accesând pagina web. oficială a Consiliului Raional www.cahul.md  la directoriul Transparenţa decizională, secţiunea Decizii adoptate.

Distribuie articolul pe:
Mai multe din Noutăți

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.