Aviz

0
2
3,433

ŞEDINŢA ORDINARĂ
A CONSILIULUI  RAIONAL CAHUL
VA AVEA LOC LA 22 MARTIE 2018

În temeiul art.45 alin. (1) şi (3), art.53 alin. (1) lit.f), art.54 din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, preşedintele raionului, domnul Ion Groza, a convocat, în şedinţă ordinară,  Consiliul Raional, pentru data de 22 martie 2018.

Şedinţa va avea loc  în incinta Consiliului Raional, sala de şedinţe, etajul II,  cu începere de la orele 10:00.

În agenda şedinţei sunt incluse următoarele subiecte:

 1. Cu privire la activitatea Aparatului preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor din subordinea Consiliului Raional Cahul în anul 2017.
 2. Cu privire la mersul îndeplinirii Planului de acţiuni pentru anul 2017 întru implementarea Programului de dezvoltare socio-economică a raionului Cahul pe anii 2017-2020.
 3. Cu privire la executarea deciziilor adoptate de Consiliului Raional Cahul în semestrul II al anului 2017.
 4. Cu privire la aprobarea raportului privind executarea bugetului raional Cahul pe anul 2017.
 5. Cu privire la modificarea bugetului raional Cahul pe anul 2018.
 6. Despre modificarea şi completarea Anexei nr.4 la Decizia nr.10/04-IV din 21 decembrie 2017 „Cu privire la aprobarea bugetului raional Cahul pe anul 2018 (în lectura a doua)”.
 7. Despre modificarea anexei nr.2 la Decizia nr.09/03-IV din 23.11.2017 „Cu privire la aprobarea organigramei şi statelor de personal ale Aparatului preşedintelui raionului, ale direcţiilor şi ale altor subdiviziuni subordonate Consiliului Raional Cahul pentru anul 2018”.
 8. Cu privire la acceptarea preluării, cu titlu gratuit, a unor bunuri imobile.
 9. Cu privire la acceptarea primirii în comodat a unor bunuri imobile.
 10. Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Raional Cahul în Societatea pe Acţiuni „Fabrica de brînzeturi din Cahul”.
 11. Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Raional Cahul în Societatea pe Acţiuni „Combinatul de Instruire Continuă Cahul”.
 12. Cu privire la transmiterea costurilor lucrărilor efectuate în calitate de aport la majorarea capitalului social al SA „Combinatul de Instruire Continuă Cahul”.
 13. Cu privire la aprobarea Înțelegerii de Cooperare dintre Județul Tulcea, România, și Raionul Cahul, Republica Moldova.
 14. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea Programului de Granturi pentru organizațiile de tineret și a concursului național/local de proiecte pentru grupurile de inițiativă ale tinerilor.
 15. Cu privire la aprobarea Logoului și sloganului turistic al raionului Cahul.
 16. Cu privire la încorporarea în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus şi serviciul civil  a recruţilor din raionul Cahul în primăvara anului 2018.
 17. Cu privire la transmiterea unor bunuri.
 18. Cu privire la casarea unor mijloace fixe.
 19. Despre abrogarea Deciziei nr. 02/05-III din 27 februarie 2014 „Cu privire la instituirea Biroului Comun de Informații și Servicii din raionul Cahul”.
 20. Despre abrogarea Deciziei nr. 01/05-IV din 11 ianuarie 2018 „Cu privire la transmiterea în comodat a unor spații din imobilul amplasat pe str. Ștefan cel Mare nr. 27”.
 21. Despre modificarea anexei la Decizia nr.04/26-IV din 10.12.2015 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind utilizarea autoturismelor de serviciu, numărului-limită al autoturismelor de serviciu şi parcursul-limită anual.
 22. Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din component raională pe anul 2018.
 23. Cu privire la aprobarea Contractului de acces pe proprietatea publică.
Distribuie articolul pe:
Mai multe din Noutăți

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.