AVIZ

0
0
2,601

CONSILIUL   RAIONAL CAHUL
SE CONVOACĂ ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ
LA 27 MARTIE 2020

În temeiul art.45 alin. (1) şi (3), art.53 alin. (1) lit.f), art.54 din Legea privind administraţia publică locală nr.436/2006, Președintele raionului, domnul Marcel CENUȘA, a convocat, în şedinţă ordinară,  Consiliul Raional, pentru data de 27 martie 2020.

Şedinţa va avea loc în incinta Consiliului Raional Cahul, Piața Independenței, nr.2, sala de şedinţe, etajul II, cu începere de la orele 10:00.

În agenda şedinţei sunt incluse următoarele subiecte:

 1. Despre modificarea  Deciziei nr.02/01-V din 29 noiembrie 2019 „Cu privire la componența nominală a comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului Raional Cahul”.

Raportor: Cornelia Prepelițăsecretar al Consiliului Raional Cahul

 1. Cu privire la aprobarea raportului privind executarea bugetului raional Cahul pe anul 2019.

Raportor: Marcel Cenușa,   preşedintele raionului Cahul

 1. Cu privire la mersul realizării Programului de dezvoltare  socio-economică a raionului Cahul pe anii 2017-2020.

Raportor: Marcel Cenușa,  preşedintele raionului Cahul

 1. Cu privire la executarea deciziilor adoptate de Consiliului Raional Cahul în  semestrul II al anului 2019.

Raportor: Cornelia Prepelițăsecretar al Consiliului Raional Cahul

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea şi funcţionarea Consiliului Raional Cahul

Raportor: Cornelia Prepelițăsecretar al Consiliului Raional Cahul

 1. Cu privire la asigurarea transparenţei în procesul decizional în cadrul Consiliului Raional Cahul.

Raportor: Cornelia Prepelițăsecretar al Consiliului Raional Cahul

 1. Cu  privire  la  aprobarea Regulamentului de  organizare  și  funcționare  a  Direcției construcții  și  drumuri.

Raportor: Ruslan Nedov,  vicepreşedintele raionului Cahul

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului  de organizare și funcționare a Direcției economie și dezvoltare teritorială.

Raportor: Ruslan Nedov,  vicepreşedintele raionului Cahul

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului  de organizare și funcționare a Secției agricultură, relații funciare și cadastru.

Raportor: Ruslan Nedov,  vicepreşedintele raionului Cahul

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul și condițiile de selectare a beneficiarilor și distribuirea locuințelor pentru păturile sociale/economic vulnerabile din raionul Cahul.

Raportor: Ruslan Nedov,  vicepreşedintele raionului Cahul

 1. Cu privire la examinarea Raportului de monitorizare privind implementarea  planului de acțiuni în domeniul aprovizionării cu apă și servicii de canalizare (AAC) a raionului Cahul pentru perioada 2018-2023 (din cadrul Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Cahul 2017-2020).

Raportor: Ruslan Nedov,  vicepreşedintele raionului Cahul

 1. Cu privire la organizarea şi desfăşurarea acţiunilor consacrate celei de-a 75-a aniversare a Zilei Victoriei şi a comemorării eroilor căzuţi pentru independenţa Patriei.

Raportor: Valentina Șevcenco,  vicepreşedintele raionului Cahul

 1. Cu privire la încorporarea în serviciul militar  în termen, serviciul militar cu termen redus şi serviciul civil  a recruţilor din raionul Cahul în primăvara anului 2020.

Raportor: Valentina Șevcenco,  vicepreşedintele raionului Cahul

 1. Cu privire la transmiterea în comodat a unor bunuri imobile Centrului militar teritorial Cahul.

Raportor: Valentina Șevcenco,  vicepreşedintele raionului Cahul

 1. Despre modificarea anexei nr.1 la Decizia nr.10/01-IV din 21 decembrie 2017 „Cu privire la instituirea Instituției Publice “Centrul de Tineret Cahul”.

Raportor: Valentina Șevcenco,  vicepreşedintele raionului Cahul

 1. Cu privire la participarea Consiliului Raional Cahul în cadrul proiectului „Dezvoltarea și promovarea turismului verde în sectorul Dunărean al Bazinului Mării Negre (Raionul Cahul, Republica Moldova; Raionul Reni, Ucraina; Județul Galați, România)”.

Raportor: Nicon Pîslari, consilier raional

 1. Cu privire la participarea Consiliului Raional Cahul în Comitetul sub-bazinului hidrografic Frumoasa-Crihana.

Raportor: Ruslan Nedov,  vicepreşedintele raionului Cahul

 1. Cu privire la desemnarea membrilor în componenţa Consiliului Societăţii  pe Acțiuni „Fabrica de Brînzeturi din  Cahul”.

Raportor: Ruslan Nedov,  vicepreşedintele raionului Cahul

 1. Despre modificarea Anexei nr.2 la Decizia nr.04/02-V din 27.12.2019 „Cu privire la aprobarea organigramei și statelor de personal ale Aparatului președintelui raionului, ale direcțiilor și ale altor subdiviziuni subordonate Consiliului Raional Cahul pentru anul 2020”.

Raportor: Marcel Cenușa,  preşedintele raionului Cahul

 1. Despre modificarea și completarea Deciziei  nr. 01/03-V din 24 ianuarie 2020 „Cu privire la instituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere”.

Raportor: Marcel Cenușa,   preşedintele raionului Cahul

 1. Despre modificarea Deciziei nr. 04/15-I din 10.06.2004 „Cu privire la constituirea Consiliului Raional pentru Protecția Drepturilor Copilului”.

Raportor: Vladimir Calmîc,  vicepreşedintele raionului Cahul

 1.  Cu privire la transmiterea unor bunuri.

Raportor: Vladimir Calmîc,  vicepreşedintele raionului Cahul

 1. Cu privire la acceptarea transmiterii în comodat a unor spații din bunl imobil proprietate publică a comunei Moscovei.

Raportor: Ruslan Nedov,  vicepreşedintele raionului Cahul

 1. Cu  privire la preluarea unor bunuri în proprietatea publică a raionului Cahul.

Raportor: Ruslan Nedov,  vicepreşedintele raionului Cahul

 1. Cu  privire la preluarea unor bunuri în proprietatea publică a raionului Cahul.

Raportor: Ruslan Nedov,  vicepreşedintele raionului Cahul

 1. Cu privire la casarea unor bunuri uzate  raportate la mijloacele fixe gestionate de instituțiile  publice din subordinea Consiliului Raional Cahul.

Raportor: Marcel Cenușa,  preşedintele raionului Cahul

 1. Cu privire la modificarea bugetului raional Cahul pentru anul 2020. 

Raportor: Marcel Cenușa,   preşedintele raionului Cahul

 1. Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din componenta raională.

 Raportor: Marcel Cenușa,   preşedintele raionului Cahul

 1. Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al Consiliului Raional Cahul. 

Raportor: Marcel Cenușa,   preşedintele raionului Cahul

 1. Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Raional Cahul în instanţele de judecată.

Raportor: Marcel Cenușa,   preşedintele raionului Cahul

 1. Cu privire la numirea în funcţie.

Raportor: Marcel Cenușa,   preşedintele raionului Cahul.

 

Distribuie articolul pe:
Mai multe din Noutăți

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.