Home Atracții turistice

Atracții turistice

REZERVAȚII ȘI MONUMENTE NATURALE

 Rezervaţia ştiinţifică ”Prutul de Jos” este amplasată în lunca râului Prut, partea de vest a satului Slobozia Mare, avînd o suprafaţă de  1755,4 ha. În componenţa rezervaţiei se include lacul Beleu cu o suprafaţă de 628 ha (1/3 din suprafaţa rezervaţiei). Rezervația a fost creată cu scopul de a proteja flora și fauna lacului Beleu și a luncilor inundabile din împrejurimile lui, precum și pentru a crea condiții favorabile pentru înmulțirea plantelor rare și a celor care sunt pe cale de dispariție. Pentru diversitatea impresionantă a habitatelor și a formelor de viață pe care le găzduiește într-un spațiu relativ restrîns, Rezervația științifică „Prutul de Jos” constituie un adevărat muzeu al biodiversității de o valoare inestimabilă pentru patrimoniul natural universal.

Adresa: s. Slobozia Mare, r. Cahul,  str. Nuferilor, nr.1, MD 5320. Tel: + 373 299 60159.

Stejari s. Doina – au vîrsta de 108 ani și înălțimea de peste 20 m. Sunt amplasați în centrul satului Doina. Localnicii spun că în 1908, cînd au venit germanii în sat, au fost tăiați toți copacii de stejari, rămînînd doar  acești doi.

 MUZEE

 Muzeul Ținutului Cahul – a fost fondat la 30 iulie 1958, dar și-a început activitatea la 1 august 1958. Este cel mai amplu și important muzeu din sudul Republicii Moldova. În fondurile muzeului sunt aproximativ 40000 de obiecte cu privire la istoria ținutului, care sunt repartizate pe 3 compartimente – istorie, științe ale naturii, etnografie. Un interes aparte suscită Complexul Etnografic, deschis în 1979, constituit dintr-o căsuță țărănească, o șură și o fierărie de la finele secolului al XIX-lea – începutul secolului XX. Această gospodărie este un muzeu în aer liber care reconstituie sub aspect etnografic tipul de locuință specific zonei și valorifică aspecte ale vieții satelor din sudul Moldovei.

Adresa: or. Cahul, str. L.Tolstoi, 4. Tel: +373 299 22269.

 Muzeul de istorie și etnografie din s. Slobozia Mare – are mai multe săli tematice: lacul Beleu, istoria satului, obiecte meşteşugăreşti, o sală în memoria celor pierduţi în timpul foametei şi în timpul celui de-al 2-lea război mondial, precum şi multe informaţii şi acte despre evoluţia social-economică şi culturală a localităţii.

Adresa: s. Slobozia Mare, r. Cahul. Tel: +373 299 60476

Muzeul Pâinii, s. Văleni – este locul unde turiștii sunt serviți cu ceai de melisă – mentă rece și miere de albine, cu cozonac copt și burnăcei (porumbei) pe vatră, avînd ocazia să participe la jucatul pupezei de soacra mare, în compania Bunicii care bate toba, împreună cu Bunelul, care au un program artistic ce ține de obiceiurile de nuntă. Muzeul a fost creat în anul 2007, prezentînd aproximativ 20 de feluri de pâine tradițională din localitate.

Adresa: s. Văleni, r. Cahul. Tel: +373 79575622

 Curtea Tradițională Țărănească “Casa dorului” – este o casă-muzeu amenajată în stilul sec. XIX cu cele 3 încăperi specifice: casa mare, bucătăria, camera de locuit. Aici poți să te așezi la războiul de țesut, să-ți pui furca în brîu și să torci cîteva fuse, poți să țeși cîteva rînduri la rogojină sau să mesteci cu lingura de lemn în oala clocotindă de pe cotlon. Muzeul este deschis vizitatorilor din anul 2013. Cele mai reprezentative exponate:

  • covoare și costume populare cu o vechime de peste 100 de ani;
  • unelte de muncă ale țăranului – plug, duium, tăvălug din sec. XIX;
  • obiecte din lemn – coveți, piua, veselă de ceramică din sec. XIX;
  • război de țesut funcțional din sec. XIX.

Adresa: s. Văleni, r. Cahul. Tel: +(373) 79017151.

 BISERICI

Catedrala „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil”, or. Cahul –  a fost construită în anul 1850 din inițiativa gubernatorului militar al Basarabiei, Pavel Fiodorov. De la întemeiere și până în prezent clădirea bisericii constituie centrul compozițional al orașului Cahul. În epoca sovietică, perioada unei agresive propagande ateiste,  în condițiile dificile, Catedrala a avut soarta multor biserici din republică, urmând să fie închisă, și supusă unei lente degradări. Din 1962 până în 1989 biserica nu a funcționat. În pofida acestor timpuri vitrege, clădirea catedralei a fost salvată, mulțumită poziției civice luată de administrația Muzeului Ținutului Cahul, intervenind cu multiple demersuri către organele superioare de atunci, pentru protejarea acestui edificiu ca monument arhitectural din sec. al XIX-lea. Din  1970 până în anul 1977 (anul unui puternic cutremur din luna martie care a adus mari prejudicii catedralei) în clădirea bisericii a funcționat o filială a muzeului – Galeria de Arte. În 1989 când Catedrala și-a reluat activitatea serviciului divin, biserica a fost reparată. Trei icoane mari, salvate de către directorul muzeului, au fost întoarse bisericii.

Adresa: or. Cahul, str. L. Tolstoi, nr. 1. Tel: +373 299 32761.

Biserica de Rit vechi ”Acoperămîntul Maicii Domnului”, or. Cahul. Adepţi ai bisericii de rit vechi, lipovenii, au construit în Cahul lăcaşul lor de cult (probabil în 1856-1857). Biserica a fost construită din cărămidă roşie cu vitralii color şi uşi ferecate, o chilie şi o bibliotecă ce nu s-au mai păstrat… clopotniţa s-a năruit… picturile murale nu s-au mai păstrat în varianta lor iniţială. După ce a fost reparată în anul 1913, a fost închisă în 1963, cînd a fost lichidat şi cimitirul din preajmă, unde erau înhumaţi ”în morminte comune ostaşi ai războaielor ruso-turce”. În 1989, din imboldul preşedintelui de atunci ai respectivei comunităţi religioase, s-a început reconstruirea şi restaurarea bisericii, lucrările fiind încheiate în 1994.

MONUMENTE CULTURAL-ISTORICE

Valul lui Traian – monument de istorie și arheologie de importanță internațională situat la ieșirea din s. Vadul lui Isac. A fost construit în secolul II î.Hr. în timpul împăratului roman Traian. A fost construit ca un val (structură defensivă) pentru a proteja frontierele de nord-est ale Imperiului Roman. Înălţimea valului nu depăşeşte 1,5-3 m.

Cărarea lui Petru Rareş, s. Văleni. Un loc absolut pitoresc ce poate fi valorificat în turism este Cărarea lui Petru Rareş din Văleni, drum pe unde trecea Petru Rareş cu peştele spre Galaţi, numit şi „Calea Peştelui”. Legenda spune că anume aici era atunci când a aflat că a fost încoronat.

Teatrul Republican Muzical-Dramatic  „B.P. Hasdeu”, or.Cahul – fondat  în 1987 este unicul teatru din sudul Moldovei. Astăzi, teatrul a devenit cunoscut la nivel internaţional, datorită participării la diferite festivaluri teatrale, de unde s-a învrednicit de multe premii. „Teatrul din Cahul… contribuie la șlefuirea limbii vorbite, formează gustul pentru artă unor categorii de public genuin. Dar, mai ales, susține ideea de naționalitate și aceea de cultură națională – lucrare ce merită cea mai înaltă prețuire.” (Valentin Silvestru).

Universitatea de Stat “B.P.Hasdeu” din Cahul – este un simbol al oraşului, construită în anii ’50, aceasta reprezintă un adevărat monument arhitectural, păstrînd elementele definitorii ale acelor timpuri. Amplasarea Universităţii în centrul oraşului, Piaţa Independenţei, Abaca cu trei hulubi, Havuzurile, toate în complex au devenit un loc deosebit pentru orăşeni, cît şi pentru oaspeţii oraşului, care nu pierd nici o ocazie să imortalizeze această privelişte.

ZONE ȘI CENTRE DE AGREMENT

La Cotihana – este amplasată în s. Cotihana. Originalitatea acestei zone constă în păstrarea specificului natural și în puțina intervenție a omului. Servicii oferite: posibilități pentru pescuit, pregătirea de frigărui, diverse bucate naționale la grătar și cuptor, inclusiv din pește, păsări, legume și zarzavaturi crescute pur ecologic pe teritoriul bazei. Zona dispune de foișoare pe apă a cîte 12 locuri, terasă pentru 60 persoane, piscine pentru copii și adulți, căsuțe simple pentru cazare, 4 lacuri cu pește și raci, barcă.

Lacul Frumoasa – se află în oraşul Cahul. Printre serviciile oferite sînt: plimbări cu barca, cu motocicleta de apă, teren de volei, frigărui, terasă, bazin pentru copii.

 Lacul Manta este cel mai mare lac din Republica Moldova, avînd o suprafaţă de 2100 ha. Lumea acvatică a acestuia este reprezentată de diverse specii de peşti, păsări, animale şi plante acvatice, care pot fi privite în timpul plimbărilor cu barca.

La Izvoare – se află în preajma satului Tartaul de Salcie. Este deosebită prin prezenţa în zonă a mai multor izvoare, zece la număr, fiecare avînd cîte un nume: Izvorul minunilor, Resan, Izvorul tractoriştilor, Izvorul şoferilor…. au fost numite în memoria celor care au executat lucrări de amenajare a izvoarelor. Aici au loc diferite activităţi sportive, culturale, manifestări organizate cu ocazia hramului satului ş.a. Pe teritoriul ei sînt amenajate terase, pentru odihna individuală şi colectivă. Accesul în această zonă este liber.

Piaţa Horelor – în fiecare duminică cahulenii şi oaspeţii oraşului se adună pentru a dansa o horă, o bătută, aşa cum se dansează la moldoveni. Tot aici au loc diverse activităţi cu diferite ocazii, competiţii sportive, concerte şi festivaluri de importanţă naţională şi internaţională.

Portului Internaţional Liber Giurgiuleşti (PILG), care reprezintă cel de-al „şaptelea Coridor Maritim Internaţional, care asigură legătura între Europa şi Asia. PILG beneficiază de o poziție strategică datorită amplasării la hotarele Moldovei cu România și Ucraina. PILG este unicul punct fluvio-maritim direct de distribuţie şi transbordare în/din Republica Moldova și un centru regional de logistică la frontiera Uniunii Europene cu acces la căile de comunicaţie terestră, feroviară, fluvială şi maritimă, şi o zonă excelentă pentru dezvoltarea afacerii, datorită poziţionării sale strategice, infrastructurii de transport trinodale, mediului de preţ rentabil, precum şi regimului fiscal şi vamal unic.

Staţiunea balneară „Nufărul Alb” este un sanatoriu cu tradiţie în arta medicinală, un centru modern de recuperare a sănătaţii şi dispune de o clinică, un complex hotelier, un bloc de alimentare şi obiecte cultural-distractive. Apa minerală, pentru uz extern, din Cahul se aplică la tratarea bolilor sistemului nervos, ginecologice, cardio-vasculare, aparatului locomotor şi bolilor de piele. Servicii: piscină, saună, bar, teren de dans, teren sportiv, sală pentru biliard şi jocuri de masă, sală de cinema, oficiu poştal, schimb valutar, frizerie, magazine mixte.

FABRICI DE VIN

Nr. d/o Denumirea Localitate Conducător Date contact
1. SRL „Grape Valley” IM s. Borceag Sandu Dumitru +373 294 33296
2. SA  „Slobozia Mare” s. Slobozia Mare Loghin Dumitru +373 299 61245
3. SC „Agrosudresurs”  SRL s. Brînza Olteanu Gheorghe +373 299 36339
4. SA  „Vismos” s. Moscovei Gavrușenco Alexandru +373 29975710
5. SRL  „Vieru Vin” s. Burlacu Sîrf Dumitru +373 299 79385
6. SA  „Vinia Traian” IM s. Găvănoasa Cristev Semion +373 299 57473
7. „Podgoria Dunarii” or. Cahul +373 299 92827

EVENIMENTE CULTURALE ȘI COLECTIVE ARTISTICE

Colective artistice

Nr. Denumirea Localitatea
1. Ansamblul profesionist de dansuri populare „Izvoraș” or. Cahul
2. Taraful „Lăutarul Dumitru Botgros” s. Badicul Moldovenesc
3. Studioul coregrafic „Iuventa” or. Cahul
4. Ansamblul de muzică și dans „Cimpoiașul” s. Manta
5. Ansamblul de muzică și dans „Vatra Horelor” s. Slobozia Mare
6. Ansamblul de muzică și dans „Nufărul” or. Cahul
7. Ansamblul de muzică și dans popular „Doina Prutului” s. Colibași
8. Ansamblul de muzică și dans popular „Vălenașii” s. Văleni
9. Ansamblul de muzică și dans popular „Bobocelul” or. Cahul
10. Ansamblul de muzică și dans popular „Cucorenii” s. Cucoara
11. Ansamblul de dans popular „Țărăncuța” s. Giurgiulești
12. Ansamblul folcloric „Cimbrișor” s. Cucoara
13. Ansamblul folcloric „Giurgiuleanca” s. Giurgiulești
14. Ansamblul folcloric „Crăițele” s. Văleni
15. Ansamblul folcloric „Mocănașii” s. Slobozia Mare
16. Ansamblul folcloric „Roata Norocului” s. Andrușul de Sus
17. Ansamblul folcloric „Bucuria” s. Bucuria
18. Ansamblul folcloric „Bogheana” s. Cîșlița-Prut
19. Ansamblul folcloric „Colibașeanca” s. Colibași
20. Ansamblul folcloric „Pelinița” s. Pelinei
21. Ansamblul folcloric „Perlicichi” or. Cahul
22. Ansamblul vocal „Lăcrimioare” or. Cahul
23. Ansamblul vocal „Opincuța” s. Zîrnești
24. Corul „Nicolae Știuca” or. Cahul
25. Orchestra de muzică populară pentru copii „Andrieș” s. Andrușul de Jos
26. Fanfara de copii s. Vadul lui Isac
27. Fanfara de copii s. Slobozia Mare
28. Fanfara s. Slobozia Mare
29. Fanfara s. Huluboaia
30. Teatrul dramatic s. Giurgiulești
31. Teatrul de păpuși s. Vadul lui Isac
32. Teatrul-studio „Masca” or. Cahul
33. Teatrul Republican Muzical-Dramatic „B.P. Hasdeu” or. Cahul

 Studioul coregrafic „Iuventa”, or. Cahul – are un repertoriu variat: compoziții coregrafice folclorice, stilizate, dans estradă contemporană, dans sportiv și modern. Repertoriul se caracterizează printr-o varietate de culori, temperament și ritmuri. Participă la festivaluri și concursuri naționale și internaționale (România, Spania, Turcia, Franța, Bulgaria, Polonia). Conducător artistic: Panașescu Rodica.

Ansamblul de muzică și dans „Nufărul”, or. Cahul – a fost fondat în luna martie 1996 de către coregraful Ion Arabadji. Membrii ansamblului sunt copii cu vîrsta cuprinsă între 6-13 ani. Munca şi talentul lor a fost apreciat pentru prima dată peste hotarele ţării deja în al doilea an de activitate, unde au participat la un festival internaţional din Pleven, Bulgaria (1998). Ei, de asemenea, au avut onoarea să participe şi la multe alte festivaluri naţionale, dar şi internaţionale după cum urmează: în Slovacia, Cehia, Turcia, România. De asemenea, în anul 1998 „Nufărul” participă la festivalul republican „La vatra horelor” din Chişinău, unde ocupă locul II, urmînd să se întoarcă peste 2 ani şi să cîştige premiul mare. Ansamblul continuă să strălucească pe scenele mari şi mici cu un larg repertoriu de dansuri din zona de sud a Republicii Moldova. Dornici de a duce faima localităţii băştinaşe, participă ori de cîte ori au posibilitatea la festivaluri, precum: Festivalul Internaţional „Nufărul Alb” din or. Cahul, Festivalul Internaţional de Dans pentru copii „Bobocelul”, Festivalul Internaţional „Dobroge – mîndră grădină” din România, etc.

Ansamblul folcloric „Pelinița”, c. Pelinei – activează din anii 1970, dar a primit titlul de formație artistică model în anul 2012. Ansamblul participă la diferite activități culturale organizate la nivel local, raional, național, dar și internațional. Repertoriul formației artistice este divers: cîntece tematice și tradiționale, obiceiuri teatralizate. Se teatralizează următoarele obiceiuri: nunta, fuioarele, scăldătoarea, caloianul și paparuda. În colectiv sunt implicați tineri amatori, ce au posibilitatea să promoveze folclorul, obiceiurile și tradițiile neamului moldovenesc. Conducător artistic: Loghin Maria.

Ansamblul vocal „Opincuța”, c. Zîrnești – a fost înființat în anul 1989, avînd ca scop primordial menținerea și promovarea folclorului, tradițiile și obiceiurile. Este un ansamblu de amatori cu o veche și bogată tradiție populară, format din soliști vocali și instrumentaliști, iubitori de folclor autentic. Ansamblul participă la toate activitățile din cadrul c. Zîrnești, precum și la cele raionale. De-a lungul vremii,  Ansamblul folcloric „Opincuța” a constituit un liant între generații și o nobilă modalitate de a tezauriza , dar și de a promova valorile de spiritualitate și de cultură materială din zona folclorică a c. Zîrnești: cîntecul, folclorul, tradițiile și portul tradițional. Conducător artistic: Filip Vasile.

Agenda anuală a evenimentelor culturale și sportive de interes turistic în anul 2017

Nr. d/o Denumirea Perioada Locul desfășurării
1. Jocurile sportive ale juniorilor din Republica Moldova februarie – mai (week-end) Localitățile r. Cahul
2. Festivalul internațional de muzică „Mărțișor” 1-10 martie Palatul de Cultură, Cahul
3. Campionatul raionului Cahul la fotbal aprilie – septembrie (week-end) Localitățile r. Cahul
4. Concursul instrumentiștilor „7 note muzicale”  aprilie Școala de Arte „Maria Cebotari”, or. Cahul
5. Turneul republican la fotbal „Guguță”  mai – iunie (week-end) Localitățile r. Cahul
6. Festivalul internațional „Dulce floare de salcîm” mai s. Văleni
7. Ziua Sportivului 20 mai Școala Sportivă, or. Cahul
8. Ziua Internațională a Copilului 1 iunie Localitățile r. Cahul
9. Turneul republican la fotbal „Speranța” iunie (week-end) Localitățile r. Cahul
10. Ziua Națională a Portului Popular 25 iunie Piața Horelor, or. Cahul
11. Festivalul internațional de muzică și dans „Nufărul Alb”  iulie Piața Independenței, or. Cahul
12. Festival-concurs „La vatra horelor bucuriene”  august s. Bucuria
13. Ziua Independenței RM 27 august Piața Horelor,

or. Cahul

14. Sărbătoarea Națională „Limba noastră” 31 august Piața Horelor, or. Cahul
15. Cupa Președintelui raionului Cahul la fotbal octombrie –  noiembrie (week-end) Școala Sportivă, or. Cahul
16. Sărbătoarea roadelor octombrie Piața Horelor, or. Cahul
17. Festivalul etniilor octombrie Piața Horelor, or. Cahul
18. Festival-concurs „Muzica pentru toți”  noiembrie Școala de Arte „Maria Cebotari”, or. Cahul
19. Festivalul de datini și obiceiuri de Crăciun „Florile Dalbe” decembrie Piața Horelor,

or. Cahul

Festivalul internațional de muzică „Mărțișor – este organizat în fiecare primăvară (1-10 martie), începînd cu anul 1966 de către Consiliul Raional Cahul și Primăria or. Cahul, avînd loc în fiecare localitate a raionului, prin diferite forme culturale. Festivalul este dedicat sosirii primăverii, regenerării naturii, precum și obiectului simbolic Mărțișor – confecţionat din două fire de lână sau bumbac – unul alb şi altul roşu, răsucite împreună, legate ca amuletă la gât, la mâini sau la pieptul hainei.

Festivalul internațional „Dulce floare de salcîm– se organizează în s. Văleni de către  Consiliul Raional Cahul și Primăria s. Văleni. În cadrul festivalului participă formațiile folclorice din raionul Cahul, precum și colectivele din Euroregiunea „Dunărea de Jos”. Ca activități principale ce au loc în cadrul festivalului sunt: spectacole etno-folclorice, expoziții a lucrărilor meșterilor populari, pregătirea bucatelor tradiționale, tîrg de produse agricole, activități educaționale pentru copii. Obiectivul primordial este valorificarea datinilor și obiceiurilor autentice caracteristice vetrei folclorice, precum și promovarea turismului cultural și gastronomic.

Festival-Concurs „La vatra horelor bucuriene – se organizează în s. Văleni de către Consiliul Raional Cahul și Primăria s. Bucuria. Festivalul are drept scop: promovarea cîntecului și dansului popular ca parte integrantă a patrimoniului cultural, îmbogățirea repertoriului formațiilor folclorice cu noi creații autentice, precum și promovarea meșterilor populari.

Sărbătoarea roadelor – se organizează de către Consiliul Raional Cahul. În cadrul sărbătorii au loc expoziții ale profesioniștilor din domeniul agriculturii, viticulturii și a panificației, fermierilor, oamenilor de afaceri din domeniile conexe agriculturii și expoziții ale meșterilor populari, precum și concerte cu participarea colectivelor artistice din raion.

MEȘTERI POPULARI

Nr.

 d/o

Localitate Nume, prenume Tipul de activitate Contacte
1. s. Alexanderfeld Vlagu Alexandru Prelucrarea lemnului 069090862
2. s. Alexandru Ioan Cuza Ivancenco Elizaveta Croșetare 069805448
3. s. Alexandru Ioan Cuza Berbec Mădălina Croșetare
4. s. Andrușul de Sus Ciobanu Maria Broderie
5. s. Badicul Moldovenesc Rîmboacă Eufrosinia Confecționarea costumelor populare 0299-70-196
6. s. Baurci-Moldoveni Bunea Ion Pictură 0299-56-117
7. s. Baurci-Moldoveni Merioară Constantin Împletirea coșurilor 0299-56-118
8. s. Baurci-Moldoveni Bunea Mihail Împletirea coșurilor
9. s. Baurci-Moldoveni Milea Eugen Confecționarea tobelor
10. s. Brînza Chetroi Vasile Confecționarea cojoacelor
11. or. Cahul Doncev Anastasia Confecționare păpuși
12. or. Cahul Țurcan Ana Confecționare păpuși, croșetare
13. s. Cucoara Dandiș Elena Croșetare 078072654
14. s. Colibași Cojan Constantin Prelucrarea pielii 068910126
15. s. Colibași Dorin Elizaveta Lucrări în pai 060365011
16. s. Crihana Veche Cavruc Eudochia Țesut 0299-72-693
17. s. Giurgiulești Luncă Nicolae Prelucrarea lemnului
18. s. Giurgiulești Luncă Valentin Prelucrarea lemnului
19. s. Giurgiulești Apărece Eugenia Croșetare
20. s. Larga Nouă Vîjîianu Elena Broderie, țesut 0299-70-902
21. s. Larga Nouă Petcov Constantin Pictură 0299-70-787
22. s. Larga Nouă Dandiș Gheorghe Împletirea coșurilor 0299-70-642
23. s. Manta Burcă Gheorghe Prelucrarea pielii 078129275
24. s. Pașcani Olteanu Constantin Împletit în lozie 076705064
25. s. Paicu Cebotaru Lidia Broderie, croșetare 0299-59-227
26. s. Pelinei Acriș Anastasia Lucrări în pai
27. s. Pelinei Miron Valentina Lucrări din paie, pănuși, scoici 069742939
28. s. Pelinei Caisîn Ana Țesut 0299-74-230
29. s. Slobozia Mare Zaporojan Dumitru Prelucrarea pielii
30. s. Vadul lui Isac Păiș Teodora Croșetare 079819554
31. s. Vadul lui Isac Șeremet Dumitru Prelucrarea lemnului 0299-38-406
32. s. Zîrnești Pascal Silvia Croșetare 078411095
33. s. Zîrnești Pascal Maria Confecționarea costumelor populare, croșetare 0299-59-611
34. s. Zîrnești Stîngă Ecaterina Confecționarea costumelor populare, croșetare 076739857
35. s. Zîrnești Beju Tamara Confecționarea costumelor populare, broderie 068133200
36. s. Zîrnești Pascal Snejana Confecționarea costumelor populare 079361430
37. s. Zîrnești Țîu Mariana Confecționarea costumelor populare 076739340

 STRUCTURI DE CAZARE

Nr. d/o Denumire Nr. camere Nr. paturi Nr. de stele/ fără  stele Adresa Contacte
1. Azalia 33 56 2 or. Cahul , str. A.Mateevici, 21 +373 299 2 65 46

 

2. Coderanu 10 2 or. Cahul , bul. Republicii, 15B +373 299 32929
3. Dulgher 8 16 s. Giurgiulești,
r. Cahul
+373 299 68287
4. Green House 6 1 or. Cahul , str. Mihail Frunze +373 299 2 55 68
5. Oasis 4 4 or. Cahul,
Str. Păcii
+373 299 4 10 44
6. Marco Polo 4 6 2 or. Cahul, Str. Mihai Eminescu 43/2 +373 299 3 27 06

+373 299 3 27 05

7. La gura cuptorului 4 10 s. Văleni, r. Cahul +373 79575622

STRUCTURI DE ALIMENTARE

Nr. d/o Denumirea Adresa, contacte Capacitatea

(nr. locuri)

1. Flamingo Bulevardul Republicii,  17/a/1, or. Cahul;

+373 299 22138

180
2. La umbră Bulevardul Victoriei , 9, or. Cahul;

+373 299 32121

100
3. Laguna str. Ștefan cel Mare 64, or. Cahul;

+373 299 48523

50
4. Marco Polo str. M. Eminescu 43/2, or. Cahul;

+373 299 32706

30
5. Balkan str. Horelor 9/j, or. Cahul;

+373 299 32238

200
6. Andy’s pizza str. Tighina, 47, or. Cahul;

+373 299 25595

164
7. Trendy Grill str. Ștefan ce Mare, 26, or. Cahul;

+373 299 27615

10
8. Sorina str. Mihai Eminescu, 18A, or. Cahul;

+373 79458502

220
9. Codreanu Bulevardul Republicii, 15B, or. Cahul;

+373 299 32929

240
10. Lavanda Str. Constantin Negruzzi, 29,

+373 299 33226

50

AGENȚII DE TURISM

Nr. d/o Denumirea Adresa Date de contact
1. RUDMIN-TUR or.Cahul,  Bulevardul  Republicii, 17 +373 299 32302
2. TRAVEL-TUR Str. M.Eminescu, 34 +373 299 3 28 55

+373 299 2 54 06

3. NIVILEN-TUR or.Cahul,  Bulevardul  Republicii 46 (gara auto) +373 299 4 31 09
4. GUEST-TUR Bulevardul Republicii 17, et. I (oficiul poștal central) +373 299 92052

+373 79100305

5. ALL4GO or. Cahul, str. Vasile Stroiescu 41, nr. 32 029932341

http://www.all4go.com

6. VOYAJ Internațional Str.Ștefan cel Mare, 13, mag.Union +373 299 22069
7 SANAIR SERVICE Str.A.Mateeici,8, mag Lagrina, but 24 +373 299 9 38 44
8. GARANT-TOUR or. Cahul,  Bulevardul Republicii 15/3 +373 79117999
9. Aur Tur  Str. 31 August, 4c/5 +373 69197045
10. Profi Tur Str. 31 August, 41 +373 79743210

+373 79815141

11. Șans Tur Str. 31 August 13v, et. II +373 299 32540

+373 69494666