Home Noutăți Atenție! Podeaua umedă – pericol de electrocutare

Atenție! Podeaua umedă – pericol de electrocutare

0
0
2,330

Una din funcţiile prioritare în activitatea Inspectoratului Energetic de Stat este cea de control şi supraveghere a respectării prevederilor actelor normativ-tehnice la amenajarea, deservirea şi exploatarea instalaţiilor electrice de producere, transport, distribuţie şi utilizare a energiei electrice.
Pe parcursul examinărilor complexe a instalaţiilor de utilizare a energiei electrice a agenţilor economici, care oferă spaţii de arendă cu amenajare a spălătoriilor auto, inspectorii IES au constatat că, de cele mai multe ori deficienţele depistate poartă un caracter tipic pentru majoritatea instalațiilor cu acest gen de activitate: instalațiile electrice de utilizare sînt amenajate de persoane neautorizate, fără proiect, nu se respectă cerințele documentelor normative (cerințe specifice pentru astfel de încăperi, din categoria celor cu umiditate sporită).
De asemenea, la unele spălătorii auto nu există planuri de deservire și întreținere a utilajului electric în dotare, lipsesc mijloace de protecție electrică. La fel, s-au constatat deficienţe privind electrosecuritatea la locul de muncă (lipsa semnelor de avertizare, cabluri electrice de alimentare deteriorate şi pozate necorespunzător), nivel scăzut de instruire a personalului din punct de vedere al electrosecurităţii, precum și lipsa cunoştinţelor privind acordarea primului ajutor în caz de electrocutare.
Orice angajator este obligat să asigure colaboratorilor condiţii optime de securitate la locul de muncă şi în procesul tehnologic, iar echipamentele electrice de muncă trebuie să fie omologate pe teritoriul Republicii Moldova. Acestea urmează a fi supuse unor verificări inițiale, înainte de prima punere în funcțiune după instalare și în procesul exploatării, testate de persoane autorizate așa cum prevăd documentele normative, precum și asigurarea exploatării lor inofensive.
În unele cazuri administratorii acestor obiective conștientizează prezența factorilor de risc și întreprind măsuri de avertizare a utilizatorilor serviciilor prestate. Totuşi, sînt depistate frecvent lacune în organizarea deservirii tehnice a receptoarelor electrice în dotare și instruirea personalului antrenat în procesul tehnologic de profil (spălare, șlefuire, curățare chimică, cu vapori, etc).
Una din cele mai stringente probleme rămîne a fi lipsa aparatelor de protecție corespunzătoare categoriei receptorilor și condițiilor de exploatare a lor (echipament de protecție contra curenților de defect). O altă problemă este cea a executării rețelelor de alimentare a utilajului tehnologic (mobil) de profil cu conductoare fără protecție mecanică, fiind utilizat în acest scop cablu de marca ПВС, care nu corespunde gradului de securitate la acțiunea mecanică și a reagenților chimici deşi, acest tip de cablu dispune de izolație dublă.
În cadrul examinărilor s-a constatat că, nu se respectă una din cerințele principale referitor la modul de pozare prin suspendare a conductoarelor și cablurilor de alimentare a receptorilor. Aceste conductoare și cabluri sînt amplasate liber pe podeaua umedă, fiind influențate de acțiunea apei și elementelor chimice, care distrug izolația lor și pun în pericol securitatea personalului.
Toate aceste încălcări denotă nerespectarea cerințelor documentaţiei normativ-tehnice, inclusiv a prevederilor cap. Б 3.8 din Normele de Protecție la Exploatarea Instalațiilor Electrice ale Consumatorilor.

Inspectoratul Energetic de Stat recomandă tuturor prestatorilor de servicii de spălătorie auto unele măsuri de remediere a lacunelor existente şi eliminarea riscurilor de apariţie a electrotraumatismului cum ar fi interzicerea utilizării echipamentelor electrice confecționate artizanat, protecția prin întreruperea automată a alimentării, împămîntarea de protecție, elaborarea instrucțiunilor proprii privind securitatea electrică pentru fiecare funcție și instruirea personalului, examinarea vizuală permanentă a conductoarelor, fișelor, prizelor și echipamentelor electrice înainte de utilizarea lor, utilizarea dispozitivelor diferenţiale de protecție contra curenților reziduali (de defect), utilizarea echipamentelor electrice destinate pentru mediu cu umezeala sporită, în corespundere cu gradele  normelor de protecție, şi standardelor în vigoare.

Prezentul articol şi-a propus creşterea gradului de conştientizare, atît a angajatorilor, cît şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea aplicării şi respectării la locul de muncă a legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Șef  Inspecția Energetică Teritorială Cahul     Ciobu Nicolae

Telefon  0788-18-197

Distribuie articolul pe:
Mai multe din Noutăți

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.