Home Anunţuri privind organizarea consultării publice

Anunţuri privind organizarea consultării publice

25.04.2024

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
Cu privire la intenția Consiliului Raional Cahul de a obține statut de asociat în „SERVCOM SUD” SRL

Consiliul Raional Cahul inițiază procesul de consultări publice a proiectului de decizie „Cu privire la intenția Consililiului Raional Cahul  de a  obține statut de  asociat în „SERVCOM SUD” SRL”.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 17 mai 2024, pe adresa de email: sectiaproiecte@gmail.com, la numărul de telefon 0299–31431, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței 2, etaj IV, bir. 407,  Direcția economie și atragerea investițiilor.

1. Proiectul de decizie
2. Nota informativă
3. Procesul-verbal al audierilor publice și sinteza recomandărilor

26.02.2024

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
Cu privire la stabilirea districtelor școlare pentru instituțiile de învățământ general din raionul Cahul, anul de studii 2024-2025

Consiliul Raional Cahul inițiază procesul de consultări publice a proiectului de decizie „Cu privire la stabilirea districtelor școlare pentru instituțiile de învățământ general din raionul Cahul, anul de studii 2024-2025”.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 12 martie 2024, pe adresa de email: valeriubaban@yahoo.com, la numărul de telefon 0299 – 20748, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței 6, etaj II, Direcția generală învățământ.

1. Proiectul de decizie
2. Nota informativă
3. Sinteza recomandărilor

24.11.2023

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
Cu privire la aprobarea bugetului raional Cahul pentru anul 2024

În conformitate cu prevederile Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, Hotărârii Guvernului nr. 967/2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, Consiliul Raional Cahul inițiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului raional Cahul pentru anul 2024”.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate, până pe data de 7 decembrie 2023, pe adresa electronică a Direcției generale finanțe:  direcţiafinantecahul@inbox.ru, la numerele de telefon (0299) 2-08-62, 2-58-48 sau pe adresa: Consiliul Raional Cahul, Direcția generală finanțe, mun. Cahul, Piața Independenței, 2.

1. Proiectul de decizie
2. Nota informativă
3
. Sinteza recomandărilor 
4. Proces-verbal al audierilor publice

07.06.2023

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
Cu privire la aprobarea Programului teritorial de imunizări pentru anii 2023-2027

Consiliul Raional Cahul inițiază procesul de consultări publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Programului teritorial de prevenire și control al bolilor netransmisibile prioritare în raionul Cahul pentru anii 2023-2027 ”.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 20 iunie 2023, pe adresa de email: consiliul.raional-cahul@apl.gov.md, la numărul de telefon 0299-31403, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței, 2.

1. Proiect decizie
2. Nota informativă

05.06.2023

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
„Cu privire la aprobarea Programului teritorial de prevenire și control al bolilor netransmisibile prioritare în raionul Cahul pentru anii 2023-2027

Consiliul Raional Cahul inițiază procesul de consultări publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Programului teritorial de prevenire și control al bolilor netransmisibile prioritare în raionul Cahul pentru anii 2023-2027 ”.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 16 iunie 2023, pe adresa de email: consiliul.raional-cahul@apl.gov.md, la numărul de telefon 0299-31431, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței, 2.

1. Proiect decizie
2. Nota informativă

01.06.2023

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
„Cu privire la semnarea Declarației de intenție privind restructurarea S.A. „Fabrica de Brânzeturi din Cahul”

Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la semnarea Declarației de intenție privind restructurarea S.A. „Fabrica de Brânzeturi din Cahul”.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 15 iunie 2023, pe adresa electronică: consiliul.raional-cahul@apl.gov.md, la numărul de telefon 0299-31431, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței, 2.

1. Proiect decizie
2. Nota informativă

03.02.2023

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
„Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Cahul pentru anii 2023-2030 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia”

Consiliul Raional Cahul inițiază procesul de consultări publice a proiectului de decizie „Cu privire  la aprobarea Strategiei de dezvoltare socio-economică  a raionului Cahul  pentru anii 2023-2030 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia”.

În contextul finalizării procesului de consultare a Strategiei de Dezvoltare Socio-economică a raionului Cahul pentru anii 2023-2030, audierile publice a proiectului SDSE Cahul  vor avea loc pe data de  28 februarie 2023, începând cu ora 13:00, în incinta Consiliului Raional Cahul, sala de ședințe, etajul II.

Recomandările pe marginea proiectului SDSE Cahul  supus consultărilor și audierii publice pot fi expediate până pe data de 24 februarie 2023, în adresa dlui Olteanu Nicolae – șef Direcție economie și agricultură, pe adresa electronică: decahul@mail.ru, la numărul de telefon 0299-31-425, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței, 2.

Proiectul SDSE Cahul este disponibil pe pagina web a Consiliului Raional Cahul https://cahul.md/  cât și la sediul CR Cahul, biroul 405).

1. Proiect decizie
2. Nota informativă
3. Strategia DSE_Cahul_2023-2030
4. Procesul verbal
5. Sinteza propunerilor

25.11.2022

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
„Cu privire la casarea unor bunuri  uzate, raportate la mijloacele fixe”

Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la casarea unor bunuri  uzate, raportate la mijloacele fixe”.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este reglementată de art.43 alin.(1) lit.с) din Legea Republicii Moldova nr.436/2006 privind administraţia publică locală, Regulamentul privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.500/1998.

Prevederile de bază ale proiectului țin de autorizarea casării bunurilor materiale, raportate la mijloacele fixe, în sumă de 16 465,00 lei, aflate în gestiunea Centrului militar teritorial Cahul.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 8 decembrie  2022, pe adresa electronică: cmt.cahul@army.md, la numărul de telefon 0299 – 24588, sau pe adresa: str. Tineretului, 15 G.

 1. Proiect de decizie
 2. Nota informativă

24.11.2022

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
„Privind modificarea Regulamentului cu privire la funcţionarea Instituției Publice „Azilul raional pentru persoane în vârstă şi persoane cu dizabilităţi”, aprobat prin Decizia nr. 04/16-IV din 18 mai 2017”

     Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Privind modificarea Regulamentului cu privire la funcţionarea Instituției Publice „Azilul raional pentru persoane în vârstă şi persoane cu dizabilităţi”, aprobat prin Decizia nr. 04/16-IV din 18 mai 2017”.

     Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 7 decembrie 2022, în adresa dnei Oxana Radu, șef Direcție generală asistență socială și protecție a familiei Cahul, pe adresa electronică: as.cahul@gmail.com, la numărul de telefon 0299 – 43633, sau pe adresa: mun. Cahul, str.Ștefan cel Mare, 110, Direcția generală asistență socială și protecție a familiei Cahul.

 1. Proiect de decizie
 2. Nota informativă

24.11.2022

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
„Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului social „Asistență personală”

     Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului social „Asistență personală”.

    Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 7 decembrie 2022, în adresa dnei Oxana Radu, șef Direcție generală asistență socială și protecție a familiei Cahul, pe adresa electronică: as.cahul@gmail.com, la numărul de telefon 0299 – 43633, sau pe adresa: mun. Cahul, str.Ștefan cel Mare, 110, Direcția generală asistență socială și protecție a familiei Cahul.

 1. Proiect de decizie
 2. Nota informativă

24.11.2022

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
„Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Regulamentului Serviciului de îngrijire socială la domiciliu”

     Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Regulamentului Serviciului de îngrijire socială la domiciliu”.

     Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 7 decembrie 2022, în adresa dnei Oxana Radu, șef Direcție generală asistență socială și protecție a familiei Cahul, pe adresa electronică: as.cahul@gmail.com, la numărul de telefon 0299 – 43633, sau pe adresa: mun. Cahul, str.Ștefan cel Mare, 110, Direcția generală asistență socială și protecție a familiei Cahul.

 1. Proiect de decizie
 2. Nota informativă

24.11.2022

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
„Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului Raional Cahul pentru anul 2023”

     Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului Raional Cahul pentru anul 2023”.

     Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este reglementată de art. 7 alin. (1), lit. a) din Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, în care se stabilește ca obligație a autorității publice „diseminarea informaţiei referitoare la programele (planurile) anuale de activitate prin plasarea acestora pe pagina web oficială a autorităţii publice”.

     Proiectul deciziei privind aprobarea Programului de activitate a Consiliului Raional Cahul pentru anul 2023 conține o anexă, în care se indică activitățile preconizate: 4 ședințe ordinare, termenele de prezentare a proiectelor, responsabilii de elaborarea acestora.

     Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate, pînă pe data de 7 decembrie 2022, pe adresa electronică: secretar@cahul.md, la numărul de telefon 0299 – 31405, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței, 2.

 1. Proiect de decizie
 2. Nota informativă

24.11.2022

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
„Cu privire la participarea Consiliului Raional Cahul în cadrul proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova” și  condițiile ce urmează a fi realizate”

    Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la participarea Consiliului Raional Cahul în cadrul proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova” și  condițiile ce urmează a fi realizate”.

     Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 7 decembrie 2022, în adresa dnei Violina Mîțăblîndă, specialist principal, Direcția economie și agricultură, pe adresa electronică: sectiaproiecte@gmail.com, la numărul de telefon 0299-31431, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței, 2.

 1. Proiect de decizie
 2. Nota informativă

18.11.2022

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
„Cu privire la transmiterea unor bunuri”

Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la la transmiterea unor bunuri”.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 1 decembrie  2022, în adresa dnei Ana Caraman, specialist superior, Secția cultură, pe adresa electronică: sectia_cultura_cahul@yahoo.com, la numărul de telefon 0299 – 31422, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței, 2.

 1. Proiect de decizie
 2. Nota informativă

18.11.2022

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
„Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Secției economie și atragerea investițiilor”

        Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Secției economie și atragerea investițiilor”. 

      Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate, până pe data de 1 decembrie 2022, pe adresa electronică: decahul@mail.ru, la numărul de telefon 0299 – 31425, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței, 2.

 1. Proiect de decizie
 2. Nota informativă

18.11.2022

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
„Cu privire la aprobarea Regulamentului privind premierea și stimularea performanțelor sportive”

     Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind premierea și stimularea performanțelor sportive”.

     Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 1 decembrie 2022, în adresa dnei Carolina Stuparu, șef Serviciu tineret și sport, pe adresa electronică: stuparu88@mail.ru, la numărul de telefon 0299-31424, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței, 2.

 1. Proiect de decizie
 2. Nota informativă
 3. Sinteza recomandărilor și procesul verbal

18.11.2022

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
„Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sectorului de tineret din raionul Cahul pentru anii 2023-2028 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia”

     Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire aprobarea Strategiei de dezvoltare a sectorului de tineret din raionul Cahul pentru anii 2023-2028 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia”.

     Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 1 decembrie 2022, în adresa dnei Carolina Stuparu, șef Serviciu tineret și sport, pe adresa electronică: stuparu88@mail.ru, la numărul de telefon 0299-31424, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței, 2.

 1. Proiect de decizie
 2. Strategia de dezvoltare a sectorului de tineret
 3. Nota informativă
 4. Sinteza recomandărilor și procesul verbal

17.11.2022

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
„Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Secției agricultură”

     Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Secției agricultură”. 
     Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate, până pe data de 1 decembrie 2022, pe adresa electronică: raru_vasile@mail.ru, la numărul de telefon 0299 – 31406, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței, 2.

 1. Proiect de decizie
 2. Notă informativă

17.11.2022

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
„Cu privire la aprobarea bugetului raional Cahul pentru anul 2023”

     În conformitate cu prevederile Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, Hotărârii Guvernului nr. 967/2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, Consiliul Raional Cahul  inițiază  consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului raional Cahul pentru anul 2023”.
Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate, până pe data de 1 decembrie 2022, pe adresa electronică a Direcției generale finanțe:  direcţiafinantecahul@inbox.ru, la numerele de telefon (0299) 2-08-62, 2-58-48 sau pe adresa: Consiliul Raional Cahul, Direcția generală finanțe, mun. Cahul, Piața Independenței, 2.

 1. Proiect de decizie
 2. Nota explicativă
 3. Nota informativă
 4. Sinteza recomandărilor și procesul verbal

15.09.2022

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
„Cu privire la oferirea dreptului de a folosi cu titlu gratuit un spațiu” 

         Consiliul Raional Cahul  iniţiază  consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la oferirea dreptului de a folosi cu titlu gratuit un spațiu”.

         Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate, până la 28 septembrie 2022, pe adresa electronică: cebotaru_doina@yahoo.com, la numărul de telefon (0299) 31431 sau pe adresa: Consiliul Raional Cahul, mun. Cahul, Piața Independenței 2.

 1. Proiect de decizie
 2. Nota informativă

15.09.2022

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
„Cu privire la schimbarea denumirii instituţiei de învăţământ general” 

         Consiliul Raional Cahul  iniţiază  consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la schimbarea denumirii instituţiei de învăţământ general”.

         Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate, până la 28 septembrie 2022, pe adresa electronică: valeriubaban@yahoo.com, la numărul de telefon 0299 – 20748, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței 6, etaj II, Direcția generală învățământ.

 1. Proiect de decizie
 2. Nota informativă

09.09.2022

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
Despre modificarea Deciziei nr.05/07-V din 12 august 2022
„Cu privire la transmiterea unor bunuri din propritatea raionului Cahul (administrarea IP Școala Primară-Grădiniță „A. Donici”, mun. Cahul) în prorietatea satului Andrușul de Sus (administrarea Creşei-Grădiniţă „Floricica”)” 

                 Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Despre modificarea Deciziei nr.05/07-V din 12 august 2022 „Cu privire la transmiterea unor bunuri din proprietatea raionului Cahul (administrarea IP Şcoala Primară-Grădiniţă „A. Donici”, mun. Cahul) în proprietatea satului Andruşul de Sus (administrarea Creşei-Grădiniţă „Floricica”)”.

         Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate, până la 23 septembrie 2022, pe adresa electronică: secretar@cahul.md, la numărul de telefon (0299) 31405 sau pe adresa: Consiliul Raional Cahul, mun. Cahul, Piața Independenței 2.

 1. Proiect de decizie
 2. Nota informativă

07.09.2022

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
„Despre modificarea anexelor nr. 2 şi nr. 4 la Decizia Nr. 03/09-V din 9 iunie 2022
„Cu privire la modificarea bugetului raional Cahul pentru anul 2022”

         Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Despre modificarea anexelor nr. 2 şi nr. 4 la  Decizia nr. 03/09-V din 9 iunie 2022  „Cu privire la modificarea bugetului raional Cahul pentru anul 2022”.

         Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate, până la 21 septembrie 2022, pe adresa electronică: direcţiafinantecahul@inbox.ru , la numărul de telefon (0299) 2-08-62 sau pe adresa: Consiliul Raional Cahul, Direcția generală finanțe, mun. Cahul, Piața Independenței 2.

 1. Proiect de decizie
 2. Nota informativă

07.09.2022

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
„Despre modificarea Deciziei nr.05/10-V din 12 august 2022
„Cu privire la examinarea notificării nr.1304/OT2 -282 din 12 iulie 2022 a Oficiului teritorial Cahul al Cancelariei de Stat”

         Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Despre modificarea Deciziei nr.05/10-V din 12 august 2022 „Cu privire la examinarea notificării nr.1304/OT2 -282 din 12 iulie 2022 a Oficiului teritorial Cahul al Cancelariei de Stat”.

         Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate, până la 21 septembrie 2022, pe adresa electronică: secretar@cahul.md, la numărul de telefon (0299) 31405 sau pe adresa: Consiliul Raional Cahul, mun. Cahul, Piața Independenței 2.

 1. Proiect de decizie
 2. Nota informativă

05.09.2022

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
„Cu privire la audierea raportului privind executarea bugetului raional Cahul
 în semestrul  I al anului 2022”

         Consiliul Raional Cahul inițiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la audierea raportului privind executarea bugetului raional Cahul în semestrul I al anului 2022”.

         Scopul elaborării proiectului de decizie este de a informa Consiliul Raional Cahul despre rezultatul exercițiului bugetar în semestru I al anului 2022 şi factorii care au influențat la nevalorificarea mijloacelor planificate, precum şi de a asigura transparența în gestionarea eficientă a finanțelor publice de către executorii de buget.
         Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate la adresa electronică: direcţiafinantecahul@inbox.ru, la numărul de telefon (0299) 2-08-62 sau pe adresa: Consiliul Raional Cahul, Direcția generală finanțe, mun. Cahul, Piața Independenței 2.

 1. Proiect de decizie
 2. Nota informativă
 3. Raport
 4. Anexa nr. 1
 5. Anexa nr. 2
 6. Anexa nr. 3

10.07.2022

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
„Cu privire la constituirea societății comerciale Societatea cu Răspundere Limitată „SERVCOM SUD”, aprobarea Contractului de constituire și a Statutului”

 Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la constituirea societății comerciale Societatea cu Răspundere Limitată „SERVCOM SUD”, aprobarea Contractului de constituire și a Statutului”.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 22 iulie 2022, în adresa dnei Violina Mîțăblîndă, specialist principal, Direcția economie și agricultură, pe adresa electronică: sectiaproiecte@gmail.com, la numărul de telefon 0299-31431, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței, 2.

 1. Proiect decizie
 2. Nota informativa

01.03.2022

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
„Cu privire la transmiterea unor bunuri”

Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la la transmiterea unor bunuri”.

         Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 15 martie  2022, în adresa dnei Natalia Ponomariov, șef interimar, Secția cultură, pe adresa electronică: sectia_cultura_cahul@yahoo.com, la numărul de telefon 0299 – 31422, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței, 2.

 1. Proiect decizie
 2. Nota informativa

25.02.2022

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
„Cu  privire  la  repartizarea  mijloacelor  fondului  rutier  la   întreținerea  periodică  și   reparații  capitale  a  drumurilor de  interes  raional pe anul 2022”

Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu  privire  la  repartizarea  mijloacelor  fondului  rutier  la   întreținerea  periodică  și   reparații  capitale  a  drumurilor de  interes  raional pe anul 2022”.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 11martie 2022, în adresa dluiPavel Maximenco, șef al Direcției construcții și drumuri, pe adresaelectronică: sectiaconstructiicahul@mail.rula numărul de telefon 0299-31425, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței, 2.

 1. Proiect decizie
 2. Nota informativa

25.02.2022

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
Cu privire la aprobarea raportului privind executarea bugetului raional Cahul pe anul 2021”

Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea raportului privind executarea bugetului raional Cahul pe anul 2021”.

         Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 11 martie  2022, în adresa dlui Constantin Hodenco, șef Direcție generală finanțe, pe adresa electronică: direcţiafinantecahul@inbox.ru , la numărul de telefon (0299) 2-08-62 sau pe adresa: Consiliul Raional Cahul, Direcția generală finanțe, mun. Cahul, Piața Independenței, 2. 

 1. Proiect decizie
 2. Nota informativa
 3. Raport executarea bugetului 2021
  Anexa nr. 1
  Anexa nr. 2
  Anexa nr. 3
  Anexa nr. 4
  Anexa nr. 5
  Anexa nr. 6
  Anexa nr. 7
  Anexa nr. 8
  Sinteza recomandărilor
  Raport de performanta 1
  Raport de performanta 2
  Raport de performanta 3

25.02.2022

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice asupra proiectului de decizie
„Cu privire la activitateaAparatului preşedintelui raionului
şi a subdiviziunilor subordonate Consiliului Raional Cahul în anul 2021”

 Consiliul Raional Cahul  iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la activitatea Aparatului preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor subordonate Consiliului Raional Cahul în anul 2021” (Rapoartele de activitate sunt plasate pe pagina web la directoriul „Informații de interes public”, secţiunea „Rapoarte de activitate”).

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 11 martie 2022, în adresa secretarului Consiliului Raional Cahul, Cornelia Prepeliță, pe adresa electronică: secretar@cahul.md, la numărul de telefon (0299) 31405 sau pe adresa: Consiliul Raional Cahul, mun. Cahul, Piața Independenței 2.

 1. Proiect decizie
 2. Nota informativa

25.02.2022

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice asupra proiectului de decizie
„Cu privire la aprobarea unor acorduri de colaborare”

 Consiliul Raional Cahul  iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea unor acorduri de colaborare”.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 11 martie 2022, în adresa directorului Stadionului raional „Atlant”, Victor Roman, pe adresa electronică: victorroman.euroasig@mail.ru, la numărul de telefon 069232103 sau pe adresa: Consiliul Raional Cahul, mun. Cahul, Piața Independenței 2.

 1. Proiect decizie
 2. Nota informativa

25.02.2022

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
Despre modificarea anexei nr. 1 la Decizia nr. 01/06-IVdin 22 martie 2016„Cu privire la instituirea Comisiei raionalepentru protecţia copilului aflat îndificultate și aprobareaRegulamentului
de organizare şifuncţionare a acesteia”

Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Despre modificarea anexei nr. 1 la Decizia nr. 01/06-IV din 22 martie 2016 „Cu privire la instituirea Comisiei raionalepentru protecţia copilului aflat în dificultate și aprobareaRegulamentului de organizare şifuncţionare a acesteia”.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 11 martie 2022, în adresa dnei Lilia Moraru, șef Direcție generală asistență socială și protecție a familiei Cahul, pe adresa electronică: as.cahul@gmail.com , la numărul de telefon 0299 – 43633, sau pe adresa: mun. Cahul, str.Ștefan cel Mare110, Direcția generală asistență socială și protecție a familiei Cahul.

 1. Proiect decizie
 2. Nota informativa

25.02.2022

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
„Cu privire la transmiterea unor bunuri”

Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la transmiterea unor bunuri”.

         Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 11martie  2022, în adresa dnei Veronica Usatenco, contabil superior, Secția contabilitate, pe adresa electronică: veronica.usatenco.78@mail.ru, la numărul de telefon 0299 – 31409, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței, 2.

 1. Proiect decizie
 2. Nota informativa

18.02.2022

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
„Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a turismului în raionul Cahulpentru anii 2022-2026 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia”

Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a turismului în raionul Cahulpentru anii 2022-2026 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia”.

         Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 11martie  2022, în adresa dnei Natalia Ponomariov, șef interimar, Secția cultură, pe adresa electronică: sectia_cultura_cahul@yahoo.com, la numărul de telefon 0299 – 31422, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței, 2.

 1. Proiect de decizie
 2. STRATEGIA de dezvoltare a turismului
 3. Nota informativa

18.02.2022

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
„Cu privire la încorporarea în serviciul militar  în termen, serviciul militar cu termen redus şi serviciul civil  a recruţilor din raionulCahul în primăvara- vara an. 2022”

Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la încorporarea în serviciul militar  în termen, serviciul militar cu termen redus şi serviciul civil  a recruţilor din raionulCahul în primăvara- vara an. 2022”.

         Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 11martie  2022, pe adresa electronică: cmt.cahul@army.md, la numărul de telefon 0299 – 20630, sau pe adresa: str. Tineretului, 15 G.

 1. Proiect de decizie
 2. Nota informativa

18.02.2022

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice asupra proiectului de decizie
„Cu privire la executarea deciziilor adoptate de Consiliului Raional Cahul în  semestrul II al anului 2021”

Consiliul Raional Cahul  iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la executarea deciziilor adoptate de Consiliului Raional Cahul în  semestrul II al anului 2021”.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 11martie 2022, în adresa secretarului Consiliului Raional Cahul, Cornelia Prepeliță, pe adresa electronică: secretar@cahul.md, la numărul de telefon (0299) 31405 sau pe adresa: Consiliul Raional Cahul, mun. Cahul, Piața Independenței 2.

 1. Proiect de decizie
 2. Nota informativa

26.11.2021

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
„Despre  modificarea Anexei nr. 2 la Decizia 06/02-V din 21.10.2021 „Cu privire la aprobarea organigramei şi statelor de personal ale Aparatului preşedintelui raionului, ale direcţiilor şi ale altor subdiviziuni subordonate Consiliului Raional Cahul pentru anul 2022”

          În conformitate cu prevederile Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional,Hotărîrii Guvernului RM nr. 967/2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, Consiliul Raional Cahul  iniţiază  consultarea publică a proiectului de decizie „Despre  modificarea Anexei nr. 2 la Decizia nr. 06/02-V din 21.10.2021 „Cu privire la aprobarea organigramei şi statelor de personal ale Aparatului preşedintelui raionului, ale direcţiilor şi ale altor subdiviziuni subordonate Consiliului Raional Cahul pentru anul 2022”.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă la 9decembrie 2021 pe adresa dlui C. Hodenco, șefDirecțiegeneralăfinanțe, peadresaelectronică:direcţiafinantecahul@inbox.ru, la numărul de telefon (0299) 2-08-62 sau pe adresa: Consiliul Raional Cahul, Direcția generală finanțe, mun. Cahul, Piața Independenței 2.

 1. Proiect de decizie
 2. Nota informativa

24.11.2021

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
„Cu privire la modificarea denumirii instituțieiși aprobarea, în redacție nouă, a Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului social „Centrul de zi pentru copii cu dizabilități” 

Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la modificarea denumirii instituțieiși aprobarea, în redacție nouă, a Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului social „Centrul de zi pentru copii cu dizabilități”.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 8 decembrie 2021, în adresa dnei Lilia Moraru, șef Direcție generală asistență socială și protecție a familiei Cahul, pe adresa electronică: as.cahul@gmail.com , la numărul de telefon 0299 – 43633, sau pe adresa: mun. Cahul, str.Ștefan cel Mare110, Direcția generală asistență socială și protecție a familiei Cahul.

 1. Proiect de decizie
 2. Nota informativa

24.11.2021

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
„Cu privire la casarea unor bunuri  uzate, raportate la mijloacele fixe, administrate de Direcţia generală asistenţă socială şi protecţie a familiei Cahul şi de subdiviziunile subordonate”

 Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la casarea unor bunuri  uzate, raportate la mijloacele fixe, administrate de Direcţia generală asistenţă socială şi protecţie a familiei Cahul şi de subdiviziunile subordonate”.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 8 decembrie 2021, în adresa dnei Lilia Moraru, șef Direcție generală asistență socială și protecție a familiei Cahul, pe adresa electronică: as.cahul@gmail.com , la numărul de telefon 0299 – 43633, sau pe adresa: mun. Cahul, str.Ștefan cel Mare110, Direcția generală asistență socială și protecție a familiei Cahul.

 1. Proiect de decizie
 2. Nota informativa

23.11.2021

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
„Cu  privire  la  modificarea  Anexei  nr. 2  laDecizia  nr. 05/04-V  din 12.12.2020  „Cu  privire  la  aprobarea  Programului  privind  repartizarea  mijloacelor  fondului  rutier  și  limiteloralocațiilor  pentru  întreținerea  periodică  și  reparații  curente  a  drumurilor  de  interes  raional”

Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu  privire  la  modificarea  Anexei  nr. 2  laDecizia  nr. 05/04-V  din 12.12.2020  „Cu  privire  la  aprobarea  Programului  privind  repartizarea  mijloacelor  fondului  rutier  și  limiteloralocațiilor  pentru  întreținerea  periodică  și  reparații  curente  a  drumurilor  de  interes  raional”.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 7 decembrie 2021, în adresa dluiPavel Maximenco, șef al Direcției construcții și drumuri, pe adresaelectronică: sectiaconstructiicahul@mail.rula numărul de telefon 0299-31425, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței, 2.

 1. Proiect de decizie
 2. Nota informativa

22.11.2021

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
„Cu privire la aprobarea Acordului de colaborarecu Federația de Badmintondin Republica Moldova”

 Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Acordului de colaborarecu Federația de Badminton din Republica Moldova”.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 6 decembrie 2021, în adresa dnei Carolina Stuparu, șef Serviciu tineret și sport, pe adresa electronică: stuparu88@mail.ru la numărul de telefon 0299-31424, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței, 2.

 1. Proiect de decizie
 2. Nota informativa

22.11.2021

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
„Cu privire la aprobarea Acordului de colaborarecu Federația de Volei din Republica Moldova”

 Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Acordului de colaborarecu Federația de Volei din Republica Moldova”.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 6 decembrie 2021, în adresa dnei Carolina Stuparu, șef Serviciu tineret și sport, pe adresa electronică: stuparu88@mail.ru la numărul de telefon 0299-31424, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței, 2.

 1. Proiect de decizie
 2. Nota informativa

22.11.2021

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
„Cu privire la aprobarea Acordului de colaborarecu Federația de Lupte din Republica Moldova”

 Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Acordului de colaborarecu Federația de Lupte din Republica Moldova”.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 6 decembrie 2021, în adresa dnei Carolina Stuparu, șef Serviciu tineret și sport, pe adresa electronică: stuparu88@mail.ru la numărul de telefon 0299-31424, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței, 2.

 1. Proiect de decizie
 2. Nota informativa

22.11.2021

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
„Cu privire la aprobarea Acordului de colaborarecu Federația Moldovenească de Fotbal”

 Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Acordului de colaborarecu Federația Moldovenească de Fotbal”.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 6 decembrie 2021, în adresa dnei Carolina Stuparu, șef Serviciu tineret și sport, pe adresa electronică: stuparu88@mail.ru la numărul de telefon 0299-31424, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței, 2.

 1. Proiect de decizie
 2. Nota informativa

19.11.2021

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
„Cu  privire  la  aprobarea  Programului  privind repartizarea  mijloacelor  fondului  rutier  și  limitelor  alocațiilor  pentru  întreținerea  periodică  și  reparații  curente  a  drumurilor  de  interes  raional pe anul 2022”

 Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu  privire  la  aprobarea  Programului  privind repartizarea  mijloacelor  fondului  rutier  și  limitelor  alocațiilor  pentru  întreținerea  periodică  și  reparații  curente a  drumurilor  de  interes  raional pe anul 2022”.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 3 decembrie 2021, în adresa dluiPavel Maximenco, șef al Direcției construcții și drumuri, pe adresaelectronică: sectiaconstructiicahul@mail.rula numărul de telefon 0299-31425, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței, 2.

 1. Proiect de decizie
 2. Nota informativa

19.11.2021

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
„Cu privire la desemnarea membrilor în componenţa Consiliului Societății la SA „Fabrica de Brînzeturi din  Cahul”

 Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la desemnarea membrilor în componenţa Consiliului Societății la SA „Fabrica de Brînzeturi din  Cahul”.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 3 decembrie 2021, în adresa dlui Nicolae Olteanu, șef al Direcției economie și dezvoltare teritorială, pe adresa electronică: decahul@mail.rula numărul de telefon 0299-31425, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței, 2.

 1. Proiect de decizie
 2. Nota informativa

19.11.2021

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
„Cu privire la vânzarea pachetului de acțiuni ale  Consiliului Raional Cahul în S.A. «Fabrica de Brînzeturi din Cahul”

 Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la vânzarea pachetului de acțiuni ale  Consiliului Raional Cahul în S.A. «Fabrica de Brînzeturi din Cahul”.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 3 decembrie 2021, în adresa dluiNicolae Olteanu, șef al Direcției economie și dezvoltare teritorială, pe adresaelectronică: decahul@mail.rula numărul de telefon 0299-31425, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței, 2.

 1. Proiect de decizie
 2. Nota informativa

18.11.2021

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
„Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului Raional Cahul pentru anul 2022”

Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului Raional Cahul pentru anul 2022”.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este reglementată de art. 7 alin. (1), lit. a) din Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, în care se stabilește ca obligație a autorității publice „diseminarea informaţiei referitoare la programele (planurile) anuale de activitate prin plasarea acestora pe pagina web oficială a autorităţii publice”.

Proiectul deciziei privind aprobarea Programului de activitate a Consiliului Raional Cahul pentru anul 2022 conține o anexă, în care se indică activitățile preconizate: 4 ședințe ordinare, termenele de prezentare a proiectelor, responsabilii de elaborarea acestora.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate, pînă pe data de 2 decembrie 2021, pe adresa electronică: 

secretar@cahul.md,la numărul de telefon 0299 – 31405, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței, 2.

 1. Proiect decizie
 2. Nota informativa

16.11.2021

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
„Cu privire la desemnarea reprezentantuluiConsiliului Raional Cahul în cadrul unei cauzei penale”

Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la desemnarea reprezentantuluiConsiliului Raional Cahul în cadrul unei cauzei penale”.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 1 decembrie 2021, în adresa dnei LiliaRaileanu, specialist principal în Aparatul președintelui raionului, pe adresa electronică: papanalilia@mail.ru, la numărul de telefon 0299 — 31410, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței, 2.

 1. Proiect de decizie
 2. Nota informativa

16.11.2021

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
„Cu privire la asumarea responsabilității  Consiliului Raional Cahul pe proiectul „Modernizarea serviciului de alimentare cu apă potabilă în raionul Cahul, prin extindere și regionalizare continuă”

 Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la asumarea responsabilității  Consiliului Raional Cahul pe proiectul „Modernizarea serviciului de alimentare cu apă potabilă în raionul Cahul, prin extindere și regionalizare continuă”.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 1 decembrie 2021, în adresa dneiViolina Mîțăblîndă, șef adjunct interimar al Direcției economie și dezvoltare teritorială, pe adresa electronică: sectiaproiecte@gmail.com la numărul de telefon 0299-31431, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței, 2.

1. Proiect de decizie
2. Nota informativa

11.11.2021

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
„Cu privire laaprobarea bugetului raional Cahul pentru anul 2022”

 

         În conformitate cu prevederile Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, Hotărîrii Guvernului RM nr. 967/2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, Consiliul Raional Cahul  iniţiază  consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului raional Cahul pentru anul 2022”.

Impactul estimat al proiectului de decizie ţin de asigurarea conformă a activității economico-financiară a tuturor subdiviziunilor şi instituțiilor subordonate Consiliului Raional Cahul pentru anul 2022, precum şi de eficientizarea programelor şi utilizarea eficientă a alocațiilor bugetare în scopul menținerii echilibrului bugetar şi neadmiterii creanțelor şi arieratelor  cu termenul de achitare expirat.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă la 1decembrie 2021 pe adresa dlui C. Hodenco, șefDirecțiegeneralăfinanțe, peadresaelectronică:direcţiafinantecahul@inbox.ru, la numărul de telefon (0299) 2-08-62sau pe adresa: Consiliul Raional Cahul, Direcția generală finanțe, mun. Cahul, Piața Independenței 2.

1. Proiect de decizie
2. Nota explicativa
Anexa-1
Anexa-2
Anexa-3
Anexa-4
Anexa-5
Anexa-6
Anexa-7
Anexa-8
Anexa-9
Anexa-10
Anexa-11
Anexa-12
Anexa-13

 

11.11.2021

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
„Cu privire la aprobarea bugetului raional Cahul pentru anul 2022
(în prima lectură)”

  În conformitate cu prevederile Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, Hotărîrii Guvernului RM nr. 967/2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, Consiliul Raional Cahul  iniţiază  consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului raional Cahul pentru anul 2022 (în prima lectură)”.
Impactul estimat al proiectului de decizie ţin de asigurarea conformă a activității economico-financiară a tuturor subdiviziunilor şi instituțiilor subordonate Consiliului Raional Cahul pentru anul 2022, precum şi de eficientizarea programelor şi utilizarea eficientă a alocațiilor bugetare în scopul menținerii echilibrului bugetar şi neadmiterii creanțelor şi arieratelor  cu termenul de achitare expirat.
Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă la 1 decembrie 2021 pe adresa dlui C. Hodenco, șef Direcție generală finanțe, pe adresa electronică: direcţiafinantecahul@inbox.ru, la numărul de telefon (0299) 2-08-62 sau pe adresa: Consiliul Raional Cahul, Direcția generală finanțe, mun. Cahul, Piața Independenței 2.

1.Proiect de decizie
2.Nota informativa

 

10.11.2021

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie „Despre la modificarea Anexei la Decizia nr. 04/26-IV din 10.12.2015 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind utilizarea autoturismelor de serviciu şi parcursul-limită anual”

Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Despre la modificarea Anexei la Decizia nr. 04/26-IV din 10.12.2015 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind utilizarea autoturismelor de serviciu şi parcursul-limită anual”.
Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 30 noiembrie  2021, pe adresa electronică: cmt.cahul@army.md, la numărul de telefon 0299 – 20630, sau pe adresa: str. Tineretului, 15 G.

1. Proiect de decizie
2. Nota informativa

 

09.11.2021

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
„Cu privire la inițierea procedurii de vânzăre a unui turn de apă”

 Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la inițierea procedurii de vânzăre a unui turn de apă”.
         Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 30 noiembrie 2021, în adresa dlui Valeriu Baban, șef Direcție generală învățământ, pe adresa electronică: valeriubaban@yahoo.com, la numărul de telefon 0299 – 20748, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței 6, etaj II, Direcție generală învățământ.

1.Proiect de decizie
2.Nota informativa

 

08.11.2021

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului
de decizie „Cu privire la desfăşurarea  activităţilor de trecere
în evidenţa militară a cetăţenilor cu anul naşterii 2006 şi  a cetăţenilor locuitori
ai raionului Cahul de vîrstă mai mare
care anterior nu au fost luaţi la evidenţa militară”

Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la desfăşurarea  activităţilor de trecere în evidenţa militară a cetăţenilor cu anul naşterii 2006 şi  a cetăţenilor locuitori ai raionului Cahul de vîrstă mai mare care anterior nu au fost luaţi la evidenţa militară”.
Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este reglementată de Legea nr. 1245/2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei, Regulamentului privind activitatea administrativ-militară aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 77 din 31.01.2001, Regulamentului privind încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 864 din 17.08.2005.
Prevederile de bază ale proiectului țin de aprobarea  componenţa comisiei pentru recrutarea tinerilor cu anul naşterii 2006, componenţa comisiei medico-militare şi de rezervă pentru examinarea medicală a recruţilor, graficul prezentării tinerilor la comisia medico-militară de recrutare.
Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 29 noiembrie  2021, pe adresa electronică: cmt.cahul@army.md, la numărul de telefon 0299 – 20630, sau pe adresa: str. Tineretului, 15 G.

1. Proiect de decizie
2. Nota informativa

 

11.08.2021

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
Cu privire  la de transmiterea unor bunuriîn gestiunea
autorităților publice locale de nivelul întîi”

Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire  la de transmiterea unor bunuriîn gestiunea autorităților publice locale de nivelul întîi”.
         Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 23august  2021, în adresa dneiViolina Mîțăblîndă, șef adjunct interimar al Direcției economie și dezvoltare teritorială, pe adresa electronică: sectiaproiecte@gmail.com la numărul de telefon 0299-31431, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței, 2.

1. Proiect decizie
2. Nota informativa

 

11.08.2021

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
„Cu privire la examinarea Raportului  de inspecție inopinată
 a Inspecției Sociale din cadrul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale privind modul de aplicare соrесtă și unitară а legilor și а altor acte nоrmаtivесаrе reglementează stabilirea și асоrdаrеа prestațiilor sociale de сătrе Direcția gеnеrală asistență socială și рrоtесțiе а familiei Cahul”

 

Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la examinarea Raportului  de inspecție inopinată a Inspecției Sociale din cadrul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale privind modul de aplicare соrесtă și unitară а legilorși а altor acte nоrmаtivесаrе reglementează stabilirea și асоrdаrеа prestațiilor sociale de сătrе Direcția gеnеrală asistență socială și рrоtесțiе а familiei Cahul”.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 23august 2021, în adresa dnei Lilia Moraru, șef Direcție generală asistență socială și protecție a familiei Cahul, pe adresa electronică: as.cahul@gmail.com , la numărul de telefon 0299 – 43633, sau pe adresa: mun. Cahul, str.Ștefan cel Mare110, Direcția generală asistență socială și protecție a familiei Cahul.

1. Proiect decizie
2. Nota informativa

 

11.08.2021

ANUNŢ
rivind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
Cu privire la audierea raportului privind executarea bugetului raional
Cahul în semestrul  I al anului 2021

 

         Consiliul Raional Cahul  iniţiază  consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la audierea raportului privind executarea bugetului raional Cahul în semestrul  I al anului 2021”.

           Proiectul deciziei a fost elaborat de către Direcţia generală finanţe ca urmare a respectării prevederilor art. 31 alin. (2)  din  Legea  nr. 397-XV din 16.10.2003 ,,Privind  finanțele  publice  locale” , art. 72 alin. (2) din Legea finanțelor publice şi responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din  25.07.2014. 

        Scopul elaborării proiectului de decizie este de a informa Consiliul Raional Cahul despre rezultatul exercițiului bugetar în semestrul I al anului 2021,despre factorii care au influențat la nevalorificarea mijloacelor planificate şi de a asigura transparența în gestionarea eficientă a finanțelor publice de către executorii de buget.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate la adresa electronică: direcţiafinantecahul@inbox.ru , la numărul de telefon (0299) 2-08-62 sau pe adresa: Consiliul Raional Cahul, Direcția generală finanțe, mun. Cahul, Piața Independenței 2.

1. Proiect decizie
2. Raport
    Anexa-nr.1
    Anexa-nr.2
    Anexa-nr.3
    Anexa-nr.4
3. Nota informativa

 

10.08.2021

 

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
„Cu privire la acordul preluării în proprietatea
publică a raionului Cahul a unor bunuri imobile”

 

Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la acordul preluării în proprietatea publică a raionului Cahul a unor bunuri imobile”.

         Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 21august 2021, în adresa dlui Valeriu Baban, șef Direcție generală învățământ, pe adresa electronică: valeriubaban@yahoo.com, la numărul de telefon 0299 – 20748, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței 6, etaj II, Direcție generală învățământ.

1. Proiect decizie
2. Nota informativa

 

27.07.2021

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
Cu privire la încorporarea în serviciul militar  în termen, serviciul militar cu termen redus şi serviciul civil  a recruţilor din raionulCahul în toamna- iarna an. 2021-2022”

 

Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la încorporarea în serviciul militar  în termen, serviciul militar cu termen redus şi serviciul civil  a recruţilor din raionulCahul în toamna- iarna an. 2021-2022”.

         Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 10 august  2021, pe adresa electronică: cmt.cahul@army.md, la numărul de telefon 0299 – 20630, sau pe adresa: str. Tineretului, 15 G.

1. Proiect de decizie
2. Nota informativa

 

23.07.2021

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice asupra proiectului de decizie
„Cu privire la
aprobarea DispoziţieiPreşedintelui raionului Cahul
nr.
50-n din 11 martie 2021

 

Consiliul Raional Cahul  iniţiază consultarea publică asupra proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea DispoziţieiPreşedintelui raionului Cahulnr. 50-n din 11 martie 2021”.

Elaborarea şi adoptarea proiectului de decizie este necesară în scopul asigurării executării întocmai a prevederilor art. 43 din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, art. 37 din Legea finanţelor publice şiresponsabilităţi bugetar-fiscale nr. 181/2014, art. 19 din Legea privind finanţele publice locale nr. 397/2003, pct. 7 şi 8 al Regulamentului-tip privind constituirea fondurilor de rezervă ale autorităţiloradministraţiei publice locale şi utilizarea mijloacelor acestora aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1427 din 22.12.2004, pct. 8 şi 9 din Regulamentul privind formarea şi utilizarea fondului de rezervă al raionului Cahul pentru anul 2021, aprobat prin Decizia Consiliului raional Cahul nr. 05/025-V din 17.12.2020 „Cu privire la aprobarea bugetului raional Cahul pentru anul 2021 în lectura a doua”.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 6august 2021, în adresa dlui Constantin Hodenco, șef al Direcţieigenerale finanţe, pe adresaelectronică: direcţiafinantecahul@inbox.ru, la numărul de telefon 0299-2-08-62, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței, 2.

1. Proiect decizie
2. Nota informativa

 

22.07.2021

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
„Cu privire la acordul preluării, cu titlu gratuit, a unor bunuri”

 

Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la acordul preluării, cu titlu gratuit, a unor bunuri”.

         Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 5august 2021, în adresa dlui Valeriu Baban, șef Direcție generală învățământ, pe adresa electronică: valeriubaban@yahoo.com, la numărul de telefon 0299 – 20748, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței 6, etaj II, Direcție generală învățământ.

1. Proiect de decizie
2. Nota informativa

 

22.07.2021

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
„Cu privire la casarea unor bunuri uzate, raportate la mijloacele fixe, gestionate de instituțiile publice din subordinea Consiliului Raional Cahul”

 

Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie Cu privire la casarea unor bunuri uzate, raportate la mijloacele fixe, gestionate de instituțiilepublice din subordinea Consiliului Raional Cahul”.

         Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 5august 2021, în adresa dlui Valeriu Baban, șef Direcție generală învățământ, pe adresa electronică: valeriubaban@yahoo.com, la numărul de telefon 0299 – 20748, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței 6, etaj II, Direcție generală învățământ.

1. Proiect de decizie
2..Anexa
3. Nota informativa

 

20.07.2021

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
Cu privire la transmiterea unor bunuri”

 

Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la transmiterea unor bunuri”.

         Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 3 august  2021, în adresa dnei Natalia Ponomariov, specialist superior, Secția cultură, pe adresa electronică: sectia_cultura_cahul@yahoo.com, la numărul de telefon 0299 – 31422, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței, 2.

1. Proiect de decizie
2. Nota informativa


19.07.2021

 

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
Cu privire la casarea unor bunuri uzate, raportate la mijloacele fixe”

Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la casarea unor bunuri uzate, raportate la mijloacele fixe”.

         Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 2 august  2021, pe adresa electronică: cmt.cahul@army.md, la numărul de telefon 0299 – 20630, sau pe adresa: str. Tineretului, 15 G.

1. Proiect de decizie
    Anexa
2. Nota informativa

19.07.2021

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
Cu privire la activitateaÎntreprinderiiMunicipale„Biroul de ProspecţiunişiProiectare”

Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la activitateaÎntreprinderiiMunicipale„Biroul de ProspecţiunişiProiectare””.

         Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 2august  2021, în adresa dneiViolina Mîțăblîndă, șef adjunct interimar al Direcției economie și dezvoltare teritorială, pe adresa electronică: sectiaproiecte@gmail.com la numărul de telefon 0299-31431, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței, 2.

1. Proiect de decizie
    Anexa
2. Nota informativa

 


18.05.2021

 

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
Cu privire la aprobareaStudiului de oportunitate, Acordului de Asociereși a formei de gestiunedelegată a serviciului public de gestionare a deșeurilorsolide

 

Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobareaStudiului de oportunitate, Acordului de Asociereși a formei de gestiunedelegată a serviciului public de gestionare a deșeurilorsolide”.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este generată de intenția de creareșidezvoltare a unuiserviciu de management al deșeurilormenajeresolidedurabil, care vaînglobalocalitățileraionului Cahul, asigurîndprestareaserviciului la un nivel minim de calitate, prevăzut de legislație din domeniu.

 Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 31mai  2021, în adresa dneiViolina Mîțăblîndă, șef adjunct interimar al Direcției economie și dezvoltare teritorială, pe adresa electronică: sectiaproiecte@gmail.com la numărul de telefon 0299-31431, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței, 2.

1. Proiect-decizie
    Anexa
2. Nota informativa
    Anexa

 

18.05.2021

 

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
Cu privire la aprobareaAcordului de asocierepentruCooperareaEconomicăTeritorialăIntercomunitarăa localităților din regiuneacheie Cahul

 

Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobareaAcordului de asocierepentruCooperareaEconomicăTeritorialăIntercomunitarăa localităților din regiuneacheie Cahul”.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este generată de obiectivul de impulsionare a dezvoltării economice locale și de îmbunătățire a condițiilor de dezvoltare social-economice ale localităților regiunii Cahul.

 Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 31mai  2021, în adresa dneiViolina Mîțăblîndă, șef adjunct interimar al Direcției economie și dezvoltare teritorială, pe adresa electronică: sectiaproiecte@gmail.com la numărul de telefon 0299-31431, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței, 2.

1. Proiect decizie
2. Nota informativa

 

15.04.2021

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
„Cu privire la activitatea Secției аgriсultură, relații funciare și cadastru
în vederea exercitării atribuțiilor stabilite
în Regulamentul de activitate”

Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie
„Cu privire la activitatea Secției аgriсultură, relații funciare și cadastru în
vederea exercitării atribuțiilor stabilite în Regulamentul de activitate”.
Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este generată de
executarea Deciziei Consiliului Raional Cahul nr. 05/15-V dn 17.12.2020 „Cu
privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului Raional Cahul pe anul
2021”, prin care se impune examinarea raportului de activitate a Secției
аgriсultură, relații funciare și cadastru în vederea exercitării atribuțiilor stabilite
îп Regulamentul de activitate.
Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării
publice pot fi expediate pînă pe data de 29 aprilie  2021, în adresa dlui Vasile
Raru, șef al Secției agricultură, pe adresa electronică: raru_vasile@mail.ru la
numărul de telefon 0299-31406, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața
Independenței, 2.

1.Proiect de decizie
2.Nota informativa
3.Raport

 

09.03.2021

ANUNŢ
privind organizarea consultărilor publice asupra proiectului de
decizie „
Cu privire la activitatea instituțiilor
de învățământ general din raionul Cahul

Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la activitatea instituţiilor de învăţământ general din raionul Cahul”.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este reglementată de Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, art.141 din Codul Educației nr. 152/2014, Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Direcției generale învățământ Cahul, Programul de activitate al Consiliului Raional Cahul pentru anul 2021.

Prevederile de bază ale proiectului țin de organizarea procesului educațional în conformitate cu viziunea, misiunea și direcțiile prioritare stabilite în Planul  de activitate al instituțiilor, în conformitate cu standartele unei școli prietenoase copilului.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 22 martie 2021, în adresa dlui Valeriu Baban, șef Direcție generală învățământ, pe adresa electronică: valeriubaban@yahoo.com, la numărul de telefon 0299 – 20748, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței 6, etaj II, Direcție generală învățământ.

 1. Proiect de decizie
 2. Nota informativa

03.03.2021

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice asupra proiectului de decizie
„Cu privire la activitateaAparatului preşedintelui raionului
şi a subdiviziunilor subordonate Consiliului Raional Cahul în anul 2020” 

Consiliul Raional Cahul  iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la activitatea Aparatului preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor subordonate Consiliului Raional Cahul în anul 2020”.
Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este informarea Consiliului Raional despre activitatea Aparatului preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor din subordine, așa cum prevede art.53 alin.(1) lit. q) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006.
Prevederile de bază ale proiectului țin decoordonarea și controlul serviciilor publice din subordinea Consiliului Raional în vederea sporirii eficienței și transparenței  activității acestora.
Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 18 martie 2021, în adresa secretarului Consiliului Raional Cahul, Cornelia Prepeliță, pe adresa electronică: secretar@cahul.md, la numărul de telefon (0299) 31405 sau pe adresa: Consiliul Raional Cahul, mun. Cahul, Piața Independenței 2.

 1. Proiect de decizie
 2. Raport
 3. Nota informativa

02.03.2021

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice asupra proiectului de decizie
„Cu privire la executarea deciziilor adoptate de Consiliului Raional
Cahul în  semestrul II al anului 2020”

Consiliul Raional Cahul  iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la executarea deciziilor adoptate de Consiliului Raional Cahul în  semestrul II al anului 2020”.
Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este asigurarea transparenţei şi executării în termen a deciziilor adoptate.
Prevederile de bază ale proiectului țin de:

 • ţinerea sub control permanent a executării integrale a deciziilor adoptate;
 • respectarea termenelor şi etapelor de iniţiere şi adoptare a deciziilor Consiliul Raionalconform prevederilor legislaţiei în vigoare.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 17 martie 2021, în adresa secretarului Consiliului Raional Cahul, Cornelia Prepeliță, pe adresa electronică: secretar@cahul.md, la numărul de telefon (0299) 31405 sau pe adresa: Consiliul Raional Cahul, mun. Cahul, Piața Independenței 2.

 1. Proiect de decizie
 2. Nota informativa

02.03.2021

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
„Cu privire la transmiterea unor bunuri”

Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la transmiterea unor bunuri”.
Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este reglementată de Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală, Legea nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, Regulamentul cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 901/2015.
Prevederile de bază ale proiectului țin de transmiterea bunurilor (cărți) care au fost donate de către Biblioteca Națională pentru completarea colecțiilor info-documentare ale bibliotecilor publice din raion.
Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 17martie  2021, în adresa dnei Svetlana Bulat, șefa Secției cultură, pe adresa electronică: sectia_cultura_cahul@yahoo.com, la numărul de telefon 0299 – 31422, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței, 2.

 1. Proiect de decizie
 2. Nota informativa

01.03.2021

ANUNȚ
privind organizarea consultărilor publice asupra proiectului de decizie
„Cu privire la executarea bugetului raional Cahul pentru anul 2020”

Conform prevederilor art. 9 al Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, Direcția generală finanțe (subdiviziune-autor) din cadrul Consiliului raional Cahul, în temeiul prevederilor art. 43 alin. (1) lit. b3) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436/2006, art. 24, art. 47 alin. (2), art. 72 alin. 2) și art. 73 alin. (3) ale Legii finanţelor publice şiresponsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181/2014, art. 31 al Legii privind finanţele publice locale nr. 397/2003, care reglementează raportarea executării bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, aduce la cunoștință despre inițierea procesului de elaborare a proiectului de decizie „Cu privire la executarea bugetului raional Cahul pentru anul 2020”.

 • Scopul proiectului
  Obținerea actului juridic al Consiliului Raional Cahul, prin care va fi aprobat raportul anual privind executarea bugetului raional Cahul pentru anul  2020.
 • Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie
  Informarea consilierilor raionali şi comunitatea raionului despre nivelul de executare a bugetului raional Cahul şi identificarea propunerilor de îmbunătățire şi ridicare la un nivel mai înalt.
 • Prevederile de bază ale proiectului de decizie:
  Proiectul deciziei propune spre aprobare raportul  Direcției generale finanțe a Consiliului Raional Cahul privind executarea bugetului raional  Cahul pe anul  2020,  care dezvăluie informațiile aferente veniturilor şi cheltuielilor bugetului în perioada raportată şi factorii care au influențat asupra valorificării mijloacelor planificate.
 • Beneficiari ai proiectului de decizie
  Autoritățile şi instituțiile publice, cetăţenii raionului Cahul.
 • Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice
  Oferirea şi colectarea opiniilor cetățenilor, organizațiilor neguvernamentale şi  reprezentanților societății civile, asigurînd schimbul de opinii care să informeze despre satisfacerea necesităţilorcomunităţii în procesul de luare a deciziilor, în vederea îmbunătăţiriicalităţii proiectului de act normativ, propus spre examinare Consiliului Raional Cahul.
 • Impactul estimat al proiectului de decizie
  Îmbunătățirea administrării resurselor bugetare şi implementarea unui management eficient al finanțelor publice. Asigurarea calității executării bugetului, colectarea veniturilor suplimentare şi repartizarea eficientă a cheltuielilor bugetare pe programe şi subprograme.

Concomitent, conform prevederilor art. 11 al Legii nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, p. 15, p. 16 și p. 23 subp. 1) ale Anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 967/2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, Direcția generală finanțe (subdiviziune-autor) din cadrul Consiliului Raional Cahul aduce la cunoștință despre organizarea consultării publice a acestui proiect de decizie prin solicitarea opiniilor societăţii civile, experţilor, asociaţilor profesionale, mediului academic, etc.
Părțile interesate pot prezenta și/sau expedia pe suport de hîrtie recomandările la proiectul de decizie,până pe data de 16martie 2021, la adresa dlui Constantin Hodenco, șef Direcție generală finanțe, pe adresa electronică: direcţiafinantecahul@inbox.ru , la numărul de telefon (0299) 2-08-62 sau pe adresa: Consiliul Raional Cahul, Direcția generală finanțe, mun. Cahul, Piața Independenței, 2. 
Persoana responsabile de colectarea și examinarea recomandărilor  este dna Valentina Smeşnoi, șef-adjunct direcție,telefon 0-299-25848.
Proiectul de decizie cu anexe şi notele informative sunt disponibile pe pagina oficială a Consiliului Raional Cahul www.cahul.md sau la sediul Consiliului Raional Cahul, mun. Cahul, Piața Independenţei, 2, Direcția Generală Finanțe.

 1. Proiect de decizie
  Anexa la Decizie
 2. Nota informativa
 3. Raport executarea bugetului
  …. Anexa nr. 1 la Raport
  …. Anexa nr. 2 la Raport
  …. Anexa nr. 3 la Raport
  …. Anexa nr. 4 la Raport
  …. Anexa nr. 5 la Raport
 4. Raport performanta

01.03.2021

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
Cu privire la activitatea Instituției Publice „Incubatorul de Afaceri Cahul 

Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la activitatea Instituției Publice „Incubatorul de Afaceri Cahul”.
Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este în conformitate cuart.43 alin.(1) lit. p) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436/2006,  art.184 din Codul Civil al Republicii Moldova  nr. 1107/2002, Decizia nr. 04/02-IV din 18 mai 2017 „Cu privire la constituirea Instituției Publice „Incubatorul de Afaceri din Cahul”.
Prevederile de bază ale proiectului țin de examinarea  Raportului de activitate pentru anul 2020 al IP „Incubatorul de Afaceri din Cahul”.
Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 16 martie  2021, în adresa dnei Violina Mîțăblîndă, șef adjunct interimar Direcția economie și dezvoltare teritorială, pe adresa electronică: sectiaproiecte@gmail.com, la numărul de telefon 0299 – 31431, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței, 2.

 1. Proiect de decizie
 2. Nota informativa

01.03.2021

 

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
Despre modificarea anexei nr. 1 la Decizia nr. 01/06-IVdin 22 martie 2016
Cu privire la instituirea Comisiei raionalepentru protecţia copilului aflat în
dificultate și
aprobareaRegulamentului
de organizare şi funcţionare a acesteia 

Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Despre modificarea anexei nr. 1 la Decizia nr. 01/06-IV din 22 martie 2016 „Cu privire la instituirea Comisiei raionalepentru protecţia copilului aflat în dificultate și aprobareaRegulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia”.
Elaborarea şi adoptarea proiectului de decizie este necesară în scopul asigurării activității eficiente a Comisiei raionalepentru protecţia copilului aflat în dificultate.
Prevederile de bază ale proiectului țin de modificarea componenței comisiei respective.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 16martie 2021, în adresa dnei Lilia Moraru, șef Direcție generală asistență socială și protecție a familiei Cahul, pe adresa electronică: as.cahul@gmail.com , la numărul de telefon 0299 – 43633, sau pe adresa: mun. Cahul, str.Ștefan cel Mare110, Direcția generală asistență socială și protecție a familiei Cahul.

 1. Proiect de decizie
 2. Nota informativa

  04.02.2021

ANUNŢ
privind organizarea consultărilor publice asupra proiectului de decizie
„Cu privire la reorganizareainstituţiei de învăţământ general”

Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la reorganizarea instituţiei de învăţământ general”.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este reglementată de art. 43 alin.(1) lit.r) din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, art. 21 alin.(1), art. 141 din Codul Educaţiei nr.152/2014, Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 728/2012 cu privire la finanţarea în bază de coststandard per elev cu utilizarea coeficienţilor de ajustare în modul stabilit de Guvern pentru instituţiile de învăţămînt primar şi secundar general, finanţate din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale.

Prevederile de bază ale proiectului țin de reorganizează, de la 1 martie 2021, prin modificarea statutului,  a IP Gimnaziul-grădiniţă ,,B. P. Hasdeu”, s. Tătăreşti, în IP Gimnaziul ,,B. P. Hasdeu”, s.Tătăreşti.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 24 februarie 2021, în adresa dlui Valeriu Baban, șef Direcție generală învățământ, pe adresa electronică: valeriubaban@yahoo.com, la numărul de telefon 0299 – 20748, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței 6, etaj II, Direcție generală învățământ.

 1. Proiect de decizie
 2. Nota informativa

03.02.2021

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
Cu  privire la rectificarea bugetului raional Cahul  pentru anul 2021”

          În conformitate cu prevederile Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional,Hotărîrii Guvernului RM nr. 967 din 09.08.2016 cu privire la mecanizmul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decezional, Consiliul Raional Cahul  iniţiază  consultarea publică a proiectului de decizie „Cu  privire la rectificarea bugetului raional Cahul  pentru anul 2021”.

         Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este prevăzut de Legea  privind  finanţele  publice  locale nr. 397-XV din 16.10.2003.
         Prevederile de bază ale proiectului de decizie țin de

 • rectificarea bugetului raional Cahul spre majorare la venituri şi cheltuieli;
 • transferurile acordate cu destinaţie specială între bugetele locale de nivelul II şi bugetele locale de nivelul I în cadrul unei unităţi administrativ–teritoriale.

Modificările propuse vor oferi posibilitatea implementării proiectului „KUSANONE” finanțat de către Ambasada Japoniei în Republica Moldova, pentru efectuarea lucrărilor de schimbare a ferestrelor și ușilor la clădirea Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” din municipiul Cahul.

         Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate, până pe data de 23 februarie 2021, în adresa dlui C. Hodenco, șef Direcție generală finanțe, pe adresa electronică: direcţiafinantecahul@inbox.ru, la numărul de telefon (0299) 2-08-62 sau pe adresa: Consiliul Raional Cahul, Direcția generalăfinanțe, mun. Cahul, Piața Independenței 2.

 1. Proiect de decizie
 2. Nota informativa
 3. Anexa nr. 1
 4. Anexa nr. 2
 5. Anexa nr. 3
 6. Anexa nr. 4

28.01.2021

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
Cu  privire la corelarea bugetului raional Cahul  pentru anul 2021

 

         În conformitate cu prevederile Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional,Hotărîrii Guvernului RM nr. 967 din 09.08.2016 cu privire la mecanizmul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decezional, Consiliul Raional Cahul  iniţiază  consultarea publică a proiectului de decizie „Cu  privire la corelarea bugetului raional Cahul  pentru anul 2021”.

         Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este prevăzut de Legea  privind  finanţele  publice  locale nr. 397-XV din 16.10.2003.
         Prevederile de bază ale proiectului de decizie țin de corelareabugetului raional Cahul pe anul 2021 aprobat prin Decizia nr.05/02-V din 17.12.2020 „Cu privire la aprobarea bugetului raional Cahul pentru anul 2021 (în lectura a doua)” cu bugetul de stat.

         Rezultatele implementării deciziei supuse consultării publice vor aduce  în  concordanță volumul transferurilor capitale primite cu destinație specială precizate în bugetul raional pe anul 20121 cu prevederile Legiibugetului de stat pentru anul 2021 nr.258 din 16.12.2020.

         Impactul estimat al proiectului de decizie este efectuarea cheltuielilor capitale la instituțiile de învățământ din raionul Cahul şi asigurarea disciplinei bugetare.
         Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 17 februarie 2021, în adresaDirecției generale finanțe, pe e-mail: direcţiafinantecahul@inbox.ru, la numerele de telefon (0299) 2-08-62; 2-58-48 sau pe adresa: Consiliul Raional Cahul, Direcția generală finanțe, mun. Cahul, Piața Independenței 2.

 1. Proiect de decizie
 2. Anexa nr. 1
 3. Anexa nr. 2
 4. Anexa nr. 3
 5. Anexa nr. 4
 6. Nota informativa

27.01.2021

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

„Cu privire la la încorporarea în serviciul militar în termen,

 serviciul militar cu termen redus şi serviciul civil a recruţilor din raionul Cahul înprimăvara-varaanului 2021”

 

Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la la încorporarea în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus şi serviciul civil a recruţilor din raionul Cahul înprimăvara-varaanului 2021”.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este reglementată de Legea nr. 1245/2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei, Legea nr.156/2007 cu privire la organizareaserviciului civil, Regulamentulprivindactivitateaadministrativ–militarăaprobatprinHotărîreaGuvernuluiRepublicii Moldova nr. 77/2001, HotărîreaGuvernului nr. 742/2020 din 07.10.2020 cu privire la rezultatele încorporării în serviciul militar în aprilie–iulie 2020 și încorporarea în serviciul militar în octombrie 2020–ianuarie 2021, Regulamentulprivindîncorporareacetăţenilorînserviciulmilitarîn termen sauîncel cu termen redusaprobatprinHotărîreaGuvernuluiRepublicii Moldova nr. 864/2005.

Prevederile de bază ale proiectului țin de aprobarea  componenţei Comisiei unice pentru încorporarea în serviciul militarîn termen, cu termen redusşiînserviciul civil;componenţei comisiei medico-militare şi de rezervă pentru examinarea medicală a recruţilor; graficului activităţii comisiei de recrutare-încorporare şi a comisiei medico-militare; sarciniide prezentare a recruţilorpentruselectare, privindîncorporareaînserviciulmilitarîn termen  pe primăriileraionului Cahul înprimăvara-vara an. 2021

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 16februarie  2021, pe adresa electronică: cmt.cahul@army.md, la numărul de telefon 0299 – 20630, sau pe adresa: str. Tineretului, 15 G.

 1. Proiect de decizi
 2. Nota informativa

27.01.2021

ANUNŢ
privind organizarea consultărilor publice asupra proiectului de decizie
„Despre modificarea anexei nr. 2 la Decizia nr. 01/07-V

din 24 ianuarie 2020 „Cu privire la aprobarea Regulamentului

privind modul de acordarea ajutorului financiar unic

din Fondul de  rezervă al Consiliului Raional Cahul”

 

         Consiliul Raional Cahul  iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie  „Despre modificarea anexei nr. 2 la Decizia nr. 01/07-V din 24 ianuarie 2020 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de acordarea ajutorului financiar unic din Fondul de  rezervă al Consiliului Raional Cahul”.

Elaborarea şi adoptarea proiectului de decizie este necesară în scopul asigurării activității eficiente a Comisiei de examinare a cererilor de acordare a ajutoarelorfinanciare.

Prevederile de bază ale proiectului țin de modificarea componenței comisiei respective.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 16februarie 2021, în adresa dnei LiliaRaileanu, specialist principal în Aparatul președintelui raionului, pe adresa electronică: papanalilia@mail.ru, la numărul de telefon 0299 — 31410, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței, 2.

 1. Proiect de decizie
 2. Nota informativa

26.01.2021 

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
„Cu privire la acordul preluării, cu titlu gratuit, a unor bunuri”

 

 Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la acordul preluării, cu titlu gratuit, a unor bunuri”.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este generată de transmiterea din proprietatea statului (administrarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării) în proprietate publică a raionului Cahul și gestiunea Direcției Generale Invățământ Cahul a dezinfectantului lichid pentru mâini,necesar pentru prevenirea și controlul infecției COVID-19 în instituțiile de învățământ preșcolar, primar și secundar.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 15 februarie 2021, în adresa dlui Valeriu Baban, șef Direcție generală învățământ, pe adresa electronică: valeriubaban@yahoo.com, la numărul de telefon 0299 – 20748, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței 6, etaj II, Direcție generală învățământ.

 1. Proiect de decizie
 2. Nota informativa

26.01.2021 

ANUNŢ
privind organizarea consultărilor publice asupra proiectului de decizie
„Cu privire la casarea unor bunuri uzate raportate la mijloacele fixe”

 

Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la casarea unor bunuri  uzate, raportate la mijloacele fixe”.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este reglementată de art.43 alin.(1) lit.с) din Legea Republicii Moldova nr.436/2006 privind administraţia publică locală, Regulamentul privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.500/1998.

Prevederile de bază ale proiectului țin de autorizarea casării bunurilor materiale, raportate la mijloacele fixe, în sumă de 61668,38 lei, aflate în gestiunea Direcţiei generale finanţe Cahul.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 15 februarie 2021, în adresa dlui Valeriu Baban, șef Direcție generală învățământ, pe adresa electronică: valeriubaban@yahoo.com, la numărul de telefon 0299 – 20748, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței 6, etaj II, Direcție generală învățământ.

 1. Proiect de decizie
 2. Nota informativa

26.11.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
„Cu privire la activitatea Secţiei cultură Cahul în anul 2020”

Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la activitatea Secției cultură Cahul în anul 2020”.
Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este generată de executarea Deciziei Consiliului Raional Cahul nr. 01/15-V dn 24.01.2020 „Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului Raional Cahul pe anul 2020”, prin care se impune examinarea   raportului de activitate a Secției cultură Cahul.
Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 16 decembrie  2020, în adresa dnei Svetlana Bulat, șefa Secției cultură, pe adresa electronică: sectia_cultura_cahul@yahoo.com, la numărul de telefon 0299-31422, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței, 2.

1. Proiect de decizie
2. Raport de activitate 2020
3. Notă informativă


26.11.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
„Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului Raional Cahul pentru anul 2021”

Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului Raional Cahul pentru anul 2021”.
Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este reglementată de art. 7 alin. (1), lit. a) din Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, în care se stabilește ca obligație a autorității publice „diseminarea informaţiei referitoare la programele (planurile) anuale de activitate prin plasarea acestora pe pagina web oficială a autorităţii publice”.
Proiectul deciziei privind aprobarea Programului de activitate a Consiliului Raional Cahul pentru anul 2021 conține o Anexă, în care se indică activitățile preconizate: 4 ședințe ordinare, termenele de prezentare a proiectelor, responsabilii de elaborarea acestora.
Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate, pînă pe data de 16 decembrie 2020, pe adresa electronică:
secretar@cahul.md, la numărul de telefon 0299 – 31405, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței, 2.

1. Proiect de decizie
2. Notă informativă


26.11.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultărilor publice asupra proiectului de decizie
„Cu privire la casarea unor bunuri uzate raportate la mijloacele fixe”

Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la casarea unor bunuri  uzate, raportate la mijloacele fixe”.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este reglementată de art.43 alin.(1) lit.с) din Legea Republicii Moldova nr.436/2006 privind administraţia publică locală, Regulamentul privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.500/1998.

Prevederile de bază ale proiectului țin de autorizarea casării bunurilor materiale, raportate la mijloacele fixe, în sumă de 12 835,00 lei, aflate în gestiunea Direcţiei generale finanţe Cahul.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă la 15 decembrie 2020, în adresa dlui Constantin Hodenco, șef al Direcţiei generale finanţe, pe adresa electronică: direcţiafinantecahul@inbox.ru, la numărul de telefon 0299 – 2-08-62, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței, 2.

1. Proiect de decizie
2. Notă informativă


25.11.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultărilor publice asupra proiectului de decizie
„Despre  modificarea  Deciziei nr. 03/10-V
din 17.09.2020  „Cu privire la modificarea bugetului raional Cahul
pentru anul 2020”

Consiliul Raional Cahul  inițiază consultarea publică a proiectului de decizie „Despre  modificarea  Deciziei nr. 03/10-V din 17.09.2020  „Cu privire la modificarea bugetului raional Cahul pentru anul 2020”.

Elaborarea şi adoptarea proiectului de decizie este necesară în scopul asigurării executării bugetului raional Cahul, utilizarea raţională şi eficientă a banilor publici.

Prevederile de bază ale proiectului țin de modificarea destinației mijloacelor bugetare alocate din sursele proprii ale bugetului raional Cahul pentru anul 2020  – de la Aparatul Preşedintelui pentru gazificarea satului Badicul Moldovenesc către Primăria satului Badicul Moldovenesc, în același scop.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă la 15 decembrie 2020, în adresa dlui Constantin Hodenco, șef al Direcţiei generale finanţe, pe adresa electronică: direcţiafinantecahul@inbox.ru, la numărul de telefon 0299 – 2-08-62, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței, 2.

1. Proiect de decizie
2. Notă informativă


25.11.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultărilor publice asupra proiectului de decizie
„Cu privire la casarea unor bunuri uzate raportate la mijloacele fixe”

Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la casarea unor bunuri  uzate, raportate la mijloacele fixe”.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este reglementată de art.43 alin.(1) lit.с) din Legea Republicii Moldova nr.436/2006 privind administraţia publică locală, Regulamentul privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.500/1998.

Prevederile de bază ale proiectului țin de autorizarea casării bunurilor materiale, raportate la mijloacele fixe, în sumă de 12 835,00 lei, aflate în gestiunea Direcţiei generale finanţe Cahul.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă la 15 decembrie 2020, în adresa dlui Constantin Hodenco, șef al Direcţiei generale finanţe, pe adresa electronică: direcţiafinantecahul@inbox.ru, la numărul de telefon 0299 – 2-08-62, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței, 2.

1. Proiect de decizie
2. Notă informativă


23.11.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
„Cu privire la aprobarea bugetului raional Cahul pe anul 2021”

          În conformitate cu prevederile Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, Hotărîrii Guvernului RM nr. 967 din 09.08.2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, Consiliul Raional Cahul  iniţiază  consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului raional Cahul pe anul 2021”.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este prevăzut de Legea  privind  finanţele  publice  locale nr. 397-XV din 16.10.2003.
Prevederile de bază ale proiectului de decizie țin de totalizarea veniturilor, a cheltuielilor şi a surselor de finanţare destinate exercitării funcţiilor care sunt în competenţa Consiliului Raional Cahul, conform legislaţiei.

Impactul estimat al proiectului de decizie este asigurarea disciplinei bugetare.
Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă la 14 decembrie 2020 pe adresa dlui C. Hodenco, șef Direcție generală finanțe, pe adresa electronică: direcţiafinantecahul@inbox.ru, la numerele de telefon (0299) 2-08-62; 029925848 sau pe adresa: Consiliul Raional Cahul, Direcția generală finanțe, mun. Cahul, Piața Independenței 2.

1. Proiect de decizie
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5
Anexa 6
Anexa 7
Anexa 8
Anexa 9
Anexa 10
2. Notă informativă
Tabelul nr. 1
Tabelul nr. 2
Tabelul nr. 3
Tabelul nr. 4
Tabelul nr. 5


23.11.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
„Cu privire la aprobarea bugetului raional Cahul pe anul 2021 (în prima lectură)” 

          În conformitate cu prevederile Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, Hotărîrii Guvernului RM nr. 967 din 09.08.2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, Consiliul Raional Cahul  iniţiază  consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului raional Cahul pentru anul 2021”.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este prevăzut de Legea  privind  finanţele  publice  locale nr. 397-XV din 16.10.2003.
Prevederile de bază ale proiectului de decizie țin de totalizarea veniturilor, a cheltuielilor şi a surselor de finanţare destinate exercitării funcţiilor care sunt în competenţa Consiliului Raional Cahul, conform legislaţiei.

Impactul estimat al proiectului de decizie este asigurarea disciplinei bugetare.
Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă la 14 decembrie 2020 pe adresa dlui C. Hodenco, șef Direcție generală finanțe, pe adresa electronică: direcţiafinantecahul@inbox.ru, la numerele de telefon (0299) 2-08-62; 029925848 sau pe adresa: Consiliul Raional Cahul, Direcția generală finanțe, mun. Cahul, Piața Independenței 2.

1. Proiect de decizie
Anexa
2. Notă informativă


21.10.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
Cu privire la transmiterea unor bunuri”

Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la transmiterea unor bunuri”.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este reglementată de Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală, Legea nr. 121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, Regulamentul cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 901/2015.

Prevederile de bază ale proiectului țin de transmiterea bunurilor (cărți și instrumente muzicale) care au fost procurate din contul mijloacelor financiare alocate din bugetul raional și donate de către alte instituții pentru: completarea colecțiilor info-documentare ale bibliotecilor publice din raion și respectiv cu scopul de a  susține tinerele talente și de a promova activitatea Fanfarei de copii «Fanfara Aurie» din s. Vadul lui Isac.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 10 noiembrie  2020, în adresa dnei Svetlana Bulat, șef a Secția cultură, pe adresa electronică: sectia_cultura_cahul@yahoo.com, la numărul de telefon 0299 – 31422, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței, 2.

1. Proiect de decizie
2. Notă informativă


15.10.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
„Cu privire la acordul preluării, cu titlu gratuit, a unor bunuri”

 Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la acordul preluării, cu titlu gratuit, a unor bunuri”.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este generată de necesitatea transmiterii din proprietatea statului (administrarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării) în proprietate publică a raionului Cahul și gestiunea Direcției Generale Invățământ Cahul a unor bunuri pentru dotarea a 5 Centre de resurse pentru Educația Incluzivă.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 4 noiembrie 2020, în adresa dlui Valeriu Baban, șef Direcție generală învățământ, pe adresa electronică: valeriubaban@yahoo.com, la numărul de telefon 0299 – 20748, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței 6, etaj II, Direcție generală învățământ.

1. Proiect de decizie
2. Notă informativă


12.10.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
„Cu privire la casarea unor bunuri  uzate, raportate la mijloacele fixe”

Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la casarea unor bunuri  uzate, raportate la mijloacele fixe”.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este reglementată de art.43 alin.(1) lit.с) din Legea Republicii Moldova nr.436/2006 privind administraţia publică locală, Regulamentul privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.500/1998.

Prevederile de bază ale proiectului țin de autorizarea casării bunurilor materiale, raportate la mijloacele fixe, în sumă de 5461,00 lei, aflate în gestiunea Centrului militar teritorial Cahul.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 30 octombrie  2020, pe adresa electronică: cmt.cahul@army.md, la numărul de telefon 0299 – 24588, sau pe adresa: str. Tineretului, 15 G.

1. Proiect de decizie
Anexa
2. Notă informativă


08.10.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultărilor publice asupra proiectului de decizie
„Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din fondul  pentru educație incluzivă”

Consiliul Raional Cahul  iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din fondul  pentru educație incluzivă”.

Implementarea prezentului proiect nu va afecta indicatorii generali ai bugetului raional Cahul aprobați prin decizia bugetară anuală.

Modificările propuse vor oferi posibilitatea finanțarii cheltuielilor ce ţin de remunerarea cadrelor didactice de sprijin.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 28 octombrie 2020, în adresa dlui Constantin Hodenco, șef al Direcţiei generale finanţe, pe adresa electronică: direcţiafinantecahul@inbox.ru, la numărul de telefon 0299 – 2-08-62, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței, 2.

1. Proiect de decizie
2. Notă informativă
Anexa


07.10.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
„Cu privire la corelarea bugetului raional Cahul cu bugetul de stat pentru anul 2020”

          Consiliul Raional Cahul  iniţiază  consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la corelarea bugetului raional Cahul cu bugetul de stat pentru anul 2020”.
Proiectul deciziei a fost elaborat de către Direcţia generală finanţe ca urmare a respectării prevederilor art. 24 alin.(1) din  Legea  nr.397-XV din 16.10.2003 privind  finanțele  publice  locale, art. 55 alin. (5) din Legea finanțelor publice şi responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din  25.07.2014.
Scopul elaborării proiectului de decizie este de a integra sumele transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale pentru anul 2020  în bugetul raional. Astfel, în conformitate cu  indicatorii precizați din anexa nr.7 la Legea bugetului de stat pe anul 2020, modificările sumelor transferurilor de la bugetul de stat către bugetul raional Cahul se rezumă la majorarea acestora cu 1808,1 mii lei, care reprezintă transferuri cu destinație specială pentru învăţămîntul general.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 27 octombrie 2020, pe adresa dlui C. Hodenco, șef Direcție generală finanțe, pe adresa electronică: direcţiafinantecahul@inbox.ru, la numărul de telefon (0299) 2-08-62 sau pe adresa: Consiliul Raional Cahul, Direcția generală finanțe, mun. Cahul, Piața Independenței 2.

1. Proiect de decizie
2. Notă informativă
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 9


05.10.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
Cu privire la privatizarea  bunurilor proprietate publică a  raionului Cahul, incluse în lista bunurilor proprietate de stat supuse privatizării, conform Deciziei nr.04/02-IV din 23.07.2018

Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la privatizarea bunurilor proprietate publică a raionului Cahul, incluse în lista bunurilor proprietate de stat supuse privatizării, conform Deciziei nr.04/02-IV din 23.07.2018”.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este reglementată de art.43 alin.(1)  lit. e) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală, art.9 alin.(3) lit. b) din Legea nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice.

Prevederile de bază ale proiectului țin de privatizarea bunurilor proprietate publică a raionului Cahul incluse în lista bunurilor proprietate de stat, supuse privatizării, conform pct.1 al Deciziei CR Cahul nr.04/02-IV din 23.07.2018, prin metoda de scoatere la vînzare la licitația cu strigare, în corespundere cu prevederile Regulamentului privind licitațiile cu strigare și cu reducere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.136 din 10.02.2009.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 23 octombrie  2020, în adresa dlui Nicolae Brînză, specialist superior Direcția economie și dezvoltare teritorală, pe adresa electronică: nicolae1privat@mail.ru, la numărul de telefon 0299 – 48050, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței, 2.

1. Proiect de decizie
2. Notă informativă


05.10.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
Cu privire la transmiterea unui bun imobil”

Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la transmiterea unui bun imobil”.

Scopul proiectului constă în transmiterea, cu titlu gratuit, a unui bun imobil din proprietatea publică a raionului Cahul  în proprietatea publică a s.Slobozia Mare, în conformitate cu  prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr.901 din 31.12.2015.

Prevederile de bază ale proiectului țin de transmiterea cu titlu gratuit și cu acordul Consiliului local s.Slobozia Mare, din proprietatea publică a raionului Cahul, administrarea Consiliului Raional Cahul, în proprietatea publică a Consiliului local Slobozia Mare, a bunului imobil cu numărul cadastral 9422110.057.01 –complex de construcție de sănătate, asistență socială, în valoare de 4 347 215,00 lei.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 23 octombrie  2020, în adresa dlui Nicolae Brînză, specialist superior Direcția economie și dezvoltare teritorală, pe adresa electronică: nicolae1privat@mail.ru, la numărul de telefon 0299 – 48050, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței, 2.

1. Proiect de decizie
2. Notă informativă


05.10.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
„Cu privire la transmiterea în locațiune a unor spații neutilizate”

Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la transmiterea în locațiune a unor spații neutilizate”.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este reglementată de Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală, Legea nr. 121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, Regulamentul  cu privire la modul de dare în locațiune a activelor neutilizate aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.483 din 29.03.2008.

Prevederile de bază ale proiectului țin de transmiterea în locațiune a spațiilor neutilizate pe un termen de la 5 ani pînă la 25 ani.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 23 octombrie  2020, în adresa dlui Nicolae Brînză, specialist superior Direcția economie și dezvoltare teritorală, pe adresa electronică: nicolae1privat@mail.ru, la numărul de telefon 0299 – 48050, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței, 2.

1. Proiect de decizie
2. Notă informativă


05.10.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
„Despre completarea anexei nr.1 la Decizia  Consiliului Raional Cahul nr. 09/07-II din 21.12.2007 „Cu privire la realizarea Legii privind administrarea și deetatizarea proprietîții publice nr.121-XVI din 04.05.2007” 

Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Despre completarea anexei nr.1 la Decizia  Consiliului Raional Cahul nr. 09/07-II din 21.12.2007 „Cu privire la realizarea Legii privind administrarea și deetatizarea proprietîții publice nr.121-XVI din 04.05.2007”.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este reglementată de Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală, Legea nr. 121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, Hotărîrea Guvernului nr.945/2007 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr.121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice.

Prevederile de bază ale proiectului țin de completarea anexei nr.1 la Decizia nr.09/07-II din 21.12.2007 „Cu privire la realizarea Legii nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice”, cu modificările și completările ulterioare,  cu o nouă poziție:

„Construcție de agrement și cultură, mun.Cahul, str.Ioan Vodă cel Cumplit  66, numărul cadastral 1701116.308.01, suprafața 95,7 m.p.”.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 23 octombrie  2020, în adresa dlui Nicolae Brînză, specialist superior Direcția economie și dezvoltare teritorală, pe adresa electronică: nicolae1privat@mail.ru, la numărul de telefon 0299 – 48050, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței, 2.

1. Proiect de decizie
2. Notă informativă


02.10.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
Cu privire la raportul de activitate al Direcției generale asistență socială și protecție a familiei Cahul”

Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la raportul de activitate al Direcției generale asistență socială și protecție a familiei Cahul”.
Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este generată de executarea Deciziei Consiliului Raional Cahul nr. 01/15-V dn 24.01.2020 „Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului Raional Cahul pe anul 2020”, prin care se impune examinarea   raportului de activitate a Direcției Generale Asistență Socială și Protecție a Familiei Cahul.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 23 octombrie 2020, în adresa dnei Lilia Moraru, șef Direcție generală asistență socială și protecție a familiei Cahul, pe adresa electronică: as.cahul@gmail.com , la numărul de telefon 0299 – 43633, sau pe adresa: mun. Cahul, str.Ștefan cel Mare110, Direcția generală asistență socială și protecție a familiei Cahul.

1. Proiect de decizie
2. Notă informativă
3. Raport de activitate


29.09.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie „Cu privire la desfăşurarea  activităţilor de trecere în evidenţa militară a cetăţenilor cu anul naşterii 2005
şi  a cetăţenilor locuitori ai raionului Cahul de vîrstă
mai mare care anterior nu au fost luaţi la evidenţa militară

Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la desfăşurarea  activităţilor de trecere în evidenţa militară a cetăţenilor cu anul naşterii 2005 şi  a cetăţenilor locuitori ai raionului Cahul de vîrstă mai mare care anterior nu au fost luaţi la evidenţa militară”.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este reglementată de Legea nr. 1245/2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei, Regulamentului privind activitatea administrativ-militară aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 77 din 31.01.2001, Regulamentului privind încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 864 din 17.08.2005.

Prevederile de bază ale proiectului țin de aprobarea  componenţa comisiei pentru recrutarea tinerilor cu anul naşterii 2005, componenţa comisiei medico-militare şi de rezervă pentru examinarea medicală a recruţilor, graficul prezentării tinerilor la comisia medico-militară de recrutare.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 19 octombrie  2020, pe adresa electronică: cmt.cahul@army.md, la numărul de telefon 0299 – 20630, sau pe adresa: str. Tineretului, 15 G.

1. Proiect de decizie
2. Notă informativă


28.09.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
„Cu privire la activitatea DGÎ Cahul în anul de studii 2019-2020”

Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la activitatea DGÎ Cahul în anul de studii 2019-2020”.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este generată de executarea Deciziei Consiliului Raional Cahul nr. 01/15-V dn 24.01.2020 „Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului Raional Cahul pe anul 2020”, prin care se impune examinarea, în trimestrul IV al anului curent, a raportului de activitate a Direcției generale învățământ.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 10 octombrie 2020, în adresa dlui Valeriu Baban, șef Direcție generală învățămînt, pe adresa electronică: valeriubaban@yahoo.com, la numărul de telefon 0299 – 20748, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței 6, etaj II, Direcție generală învățămînt.

1. Proiect de decizie
2. Notă informativă
3. Prezentare raport


25.09.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie „
Cu privire la aprobarea Statutului  Î.M.  „Biroul de Prospecţiuni şi Proiectare”  în redacție nouă

Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Statutului  Î.M.  „Biroul de Prospecţiuni şi Proiectare” în redacție nouă.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este reglementată de Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală, Legea nr. 121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, Legea nr. 246 din 23.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală.

Prin urmare, prevederile de bază ale proiectului țin de aprobarea  Statutului și Regulamentelor Consiliului de Administrație și a Comisiei de Cenzori ale ÎM, în conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 484 din 18.10.2019 pentru aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a Legii nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 16 octombrie  2020, în adresa dnei Golub Victoria, șef adjunct Direcția economie și dezvoltare teritorală, pe adresa electronică: sectiaproiecte@gmail.com, la numărul de telefon 0299 – 31431, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței, 2.

1. Proiect de decizie
2. Notă informativă
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5
Anexa 6


20.08.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
Cu privire la participarea Consiliului Raional Cahul  în cadrul proiectului „EthnicCult – promovarea culturii  etnografice și tradițiilor din România și Republica Moldova”

Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la participarea Consiliului Raional Cahul în cadrul proiectului „EthnicCult – promovarea culturii  etnografice și tradițiilor din România și Republica Moldova”.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie  este condiționată de  procedurile prevăzute de prevederile Programului Operațional Comun de Cooperare Transfrontalieră România  Republica Moldova 2014-2020 pentru solicitanții de finanțare în cadrul acestuia. În anul 2018, Consiliul Raional Cahul, în calitate de partener, alături de Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală – lider de proiect, și partenerii: Primăria Mereni (rn. Anenii Noi) și Asociația Culturală a tradițiilor românești „Vatra” a participat la elaborarea și aplicarea proiectului „EthnicCult – promovarea culturii etnografice și tradițiilor din România și Republica Moldova” spre finanțare în cadrul programului sus menționat.

În conformitate cu prevederile Ghidului Aplicantului la Program: Capitolul 4 ”Contractarea și Implementarea proiectelor” art. 4.1 lit. a) și lit. c) – liderii de proiecte și beneficiarii ca urmare a notificării privind decizia finală a Comitetului Comun de Monitorizare privind aprobarea proiectului spre finanțare, urmează a prezenta Secretariatului comun Decizia privind aprobarea cofinanțării proiectului aplicat, precum și a acordului de parteneriat pe proiect.

Prevederile de bază ale proiectului țin de aprobarea participării Consiliului Raional în calitate de partener în cadrul proiectului, aprobarea textului Acordului de Parteneriat și împuternicirea reprezentantului legal al instituției – președintele raionului Cahul de a semna în numele Consiliului Raional Acordul (conform Anexei nr. 1 la decizie). Totodată, se asigură aprobarea cotei de co-finanțare a Consiliului Raional Cahul în cadrul proiectului – 58 534 euro – ceea ce constituie 3,56 % din totalul bugetului proiectului de 1 644 910 euro.

Bugetul total al Consiliului Raional Cahul, ca partener în proiect, din total, reprezintă  585 340 euro, din care 526 806 euro – Grant finanțat de UE prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate, iar 58 534 – contribuție proprie.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 11 septembrie 2020, în adresa dnei Golub Victoria, șef adjunct Direcția economie și dezvoltare teritorală, pe adresa electronică: sectiaproiecte@gmail.com, la numărul de telefon 0299 – 31431, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței, 2.

1. Proiect de decizie
Anexa 1
Anexa 2
2. Notă informativă


22.07.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultărilor publice asupra proiectului de decizie
„ 
Cu privire la implementarea proiectului „Web-site gratuit pentru fiecare primărie” în colaborare cu compania „HALLEY SOFT” SRL

Consiliul Raional Cahul  iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie  „Cu privire la implementarea proiectului „Web-site gratuit pentru fiecare primărie” în colaborare cu compania „HALLEY SOFT” SRL”.
Elaborarea şi adoptarea proiectului de decizie este  determinată de propunerea creării în mod gratuit a paginilor web pentru fiecare localitate (primărie) din raionul Cahul folosind un principiu de creare a URL-ului în baza numelui localității și a raionului din care face parte.
Prevederile de bază ale proiectului țin de angajamentul companiei „HALLEY SOFT” SRL de a oferi cu titlul gratuit modelele de pagini web pentru alegere, către fiecare primărie, de a efectua instruirea și  a oferi suportul în administrarea paginii web pentru realizarea scopului și obiectivelor specificate în proiect. Iar Consiliul Raional Cahul, în calitate de partener, va oferi cu titlul gratuit pentru fiecare primărie din raionul Cahul subdomenii la domeniul de baza www.cahul.md și va asigura găzduirea paginilor web ale acestora.
Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 11 august 2020, în adresa consilierului raional Nicolae Bunea, pe adresa electronică: coleabunea@mail.ru, la numărul de telefon (0299) 31405 sau pe adresa: Consiliul Raional Cahul, mun. Cahul, Piața Independenței 2.

1. Proiect de decizie
2. Notă informativă


21.07.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
Cu privire la numirea în funcţia de șef
al Serviciului tineret și sport”

Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la numirea în funcţia de șef al Serviciului tineret și sport”.
Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie  este prevăzută în art. 43 alin. (1) lit. (n)  din Legea privind administraţia publică locală nr.436 din 28.12.2006, care stipulează, că Consiliul raional numeşte, pe bază de concurs desfăşurat conform legislaţiei în vigoare, conducătorii instituţiilor şi subdiviziunilor din subordine. Art.30 din Legea  cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04.07.2008 prevede că numirea în funcţiile publice de conducere şi de execuţie se face prin actul administrativ emis de către conducătorul sau, după caz, de organul colegial de conducere al autorităţii publice în care urmează să-şi desfăşoare activitatea funcţionarul public.
Prevederile de bază ale proiectului țin de desemnarea mentorului funcţionarului public debutant pe parcursul perioadei de probă, precum și împuternicirea președintelui raionului să stabilească salariul de bază în conformitate cu legislația în vigoare.
Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 10 august 2020,  în adresa dnei Tricolici Tatiana, specialist principal, pe adresa electronică: gratie84@yahoo.com, la numărul de telefon 0299 – 31410, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței 2, etaj IV, birou 410.

1. Proiect de decizie
2. Notă informativă


20.07.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
Cu privire la audierea raportului privind executarea bugetului raional Cahul
în semestrul  I al anului 2020

          Consiliul Raional Cahul  iniţiază  consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la audierea raportului privind executarea bugetului raional Cahul în semestrul  I al anului 2020”.
Proiectul deciziei a fost elaborat de către Direcţia generală finanţe ca urmare a respectării prevederilor art. 31 alin. (2)  din  Legea  nr.397-XV din 16.10.2003 ,,Privind  finanțele  publice  locale” , art. 72 alin. (2) din Legea finanțelor publice şi responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din  25.07.2014.
Scopul elaborării proiectului de decizie este de a informa Consiliul Raional Cahul despre rezultatul exercițiului bugetar în semestru I al anului 2020 şi factorii care au influențat la nevalorificarea mijloacelor planificate şi de a asigura transparența în gestionarea eficientă a finanțelor publice de către executorii de buget.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 7 august 2020, pe adresa dlui C. Hodenco, șef Direcție generală finanțe, pe adresa electronică: direcţiafinantecahul@inbox.ru , la numărul de telefon (0299) 2-08-62 sau pe adresa: Consiliul Raional Cahul, Direcția generală finanțe, mun. Cahul, Piața Independenței 2.

1. Proiect de decizie
2. Notă informativă
3. Raport
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3


14.07.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
„Cu privire la acordul transmiterii unui bun imobil”

    Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la acordul transmiterii  unui bun imobil”.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este generată de faptul că se impune preluarea cu titlu gratuit, din proprietatea comunei Larga Nouă în proprietatea publică a raionului Cahul și administrarea Consiliului Raional Cahul, a unui teren cu suprafața de 1,1593 ha.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 3 august 2020, în adresa dlui Nicolae  Basarab, specialist principal în relații funciare și cadastru, pe adresa electronică:  agricultura.cahul@gmail.com, la numărul de telefon 0299 – 48380, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței 2, Secția agricultură, relații funciare și cadastru.

1. Proiect de decizie
2. Notă informativă


14.07.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
„Cu privire la transmiterea unui bun imobil”

    Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la transmiterea unui bun imobil”.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este generată de faptul că se impune transmiterea, cu titlu gratuit, a unui bun imobil în proprietatea publică a municipiului Cahul, avînd la bază demersul Consiliului municipal.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 3 august 2020, în adresa dlui Nicolae  Basarab, specialist principal în relații funciare și cadastru, pe adresa electronică:  agricultura.cahul@gmail.com, la numărul de telefon 0299 – 48380, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței 2, Secția agricultură, relații funciare și cadastru.

1. Proiect de decizie
2. Notă informativă


14.07.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultărilor publice asupra proiectului de decizie
Cu  privire  la  modificarea anexelor  nr.3 şi nr. 4
la  Decizia nr.02/26-V din 02.06.2020  „Cu privire la
modificarea bugetului raional Cahul pentru anul 2020

Consiliul Raional Cahul  iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu  privire  la  modificarea anexelor  nr. 3 şi nr. 4 la  Decizia nr.02/26-V din 02.06.2020  „Cu privire la modificarea bugetului raional Cahul pentru anul 2020”.

Elaborarea şi adoptarea proiectului de decizie este necesară în scopul asigurării executării bugetului raional Cahul, utilizării raionale şi eficiente a banilor publici.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 3 august 2020, în adresa dlui Constantin Hodenco, șef al Direcţiei generale finanţe, pe adresa electronică: direcţiafinantecahul@inbox.ru, la numărul de telefon 0299 – 2-08-62, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței, 2.

1. Proiect de decizie
2. Notă informativă


10.07.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
„Cu privire la activitatea Întreprinderii Municipale  „Centrul Stomatologic Raional Cahul”

Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la activitatea Întreprinderii Muncipale „Centrul Stomatologic Raional Cahul”.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este reglementată de Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală,  Legea nr. 121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, Legea nr. 246 din 23.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală. Conform art. 4 alin. (2)  lit.i) din Legea nr.435-XVI din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă, autoritățile publice locale administrează întreprinderile municipale de interes raional.

Prin urmare, prevederile de bază ale proiectului țin de aprobarea actelor prezentate de către Administratorul întreprinderii, ce se prezintă spre aprobare Fondatorului: raportul anual privind activitatea economico – financiară, structura statelor de personal. Totodată, luîndu-se în considerare Hotărârea de Guvern Nr. 484 din 18.10.2019 pentru aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a Legii nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, care a aprobat documentele – model de reglementare a activității întreprinderilor de stat și municipale, se impune operarea unor modificări în actele de constituire ale ÎM.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 30 iulie 2020, în adresa dnei Golub Victoria, șef adjunct Direcția economie și dezvoltare teritorală, pe adresa electronică: sectiaproiecte@gmail.com, la numărul de telefon 0299 – 31431, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței, 2.

specialist principal, pe adresa electronică: papanalilia@mail.ru, la numărul de telefon 0299 – 31410, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței 2, etaj IV, birou 410.

1. Proiect de decizie
2. Notă informativă
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5
Anexa 6
Anexa 7


08.07.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
Cu privire la demersul Direcției Generale Teritoriale SUD
al Centrului Național Anticorupție al Republicii Moldova
nr. 11/10/697 din 12.06.2020

Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la demersul Direcției Generale Teritoriale SUD al Centrului Național Anticorupție al Republicii Moldova nr. 11/10/697  din 12.06.2020”.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este generată de faptul că Centrul Național Anticorupție solicită expunerea de către CR Cahul dacă prejudiciul cauzat  reprezintă sau nu daune în proporții considerabile aduse drepturilor și intereselor  Consiliului Raional Cahul.

Prevederile de bază ale proiectului țin de aprecierea că suma de 170521,50 lei  constituie daune în proporții considerabile pentru bugetul raional Cahul.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 28 iulie 2020, în adresa dnei Raileanu Lilia, specialist principal, pe adresa electronică: papanalilia@mail.ru, la numărul de telefon 0299 – 31410, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței 2, etaj IV, birou 410.

1. Proiect de decizie
2. Notă informativă


08.07.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
Cu privire la desemnarea candidaturilor în Consiliul electoral
al circumscripţiei electorale raionale Cahul pentru alegerile Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020 

Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie Cu privire la desemnarea candidaturilor în Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Cahul pentru alegerile Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020”.

Elaborarea şi adoptarea proiectului de decizie este necesară în scopul respectării  art. 28 din Codul Electoral nr.1381/1997, Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova nr.65 cu privire la stabilirea datei alegerilor Președintelui Republicii Moldova, scrisorii Comisiei Electorale Centrale CEC 8/2295 din 10 iunie 2020, prin care se solicită înaintarea propunerilor pentru constituirea Consiliului electoral de circumscripție raională.

Prevederile de bază ale proiectului țin de desemnarea a doi membri pentru constituirea Consiliului electoral de circumscripție  și a două candidaturi de rezervă.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 28 iulie 2020, pe adresa electronică:  secretar@cahul.md, la numărul de telefon 0299 – 31405, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței, 2.

1. Proiect de decizie
2. Notă informativă


08.07.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
Cu privire la desemnarea reprezentantului
Consiliului Raional Cahul în instanţele de judecată

Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Raional Cahul în instanţele de judecată”.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie  este prevăzută în art. 43 alin. (1) lit. (m)  din Legea privind administraţia publică locală nr.436 din 28.12.2006, care stipulează, că Consiliul raional desemnează reprezentantul său în instanţa de judecată în litigiile privind legalitatea deciziilor adoptate şi în cele care rezultă din raporturile cu alte autorităţi publice.

Prevederile de bază ale proiectului țin de aprobarea textulului procurii, oferirea împuternicirilor legale președintelui de raion pentru semnarea acesteia.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 28 iulie 2020,  în adresa dnei Raileanu Lilia, specialist principal, pe adresa electronică: papanalilia@mail.ru, la numărul de telefon 0299 – 31410, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței 2, etaj IV, birou 410.

1. Proiect de decizie
2. Notă informativă


06.07.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
”Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional Cahul  nr. 02/10-V din 2 iunie 2020 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului  cu privire la modul și condițiile de selectare a beneficiarilor și  distribuirea locuințelor pentru păturile sociale/economic  vulnerabile din raionul Cahul”

Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional Cahul  nr. 02/10-V din 2 iunie 2020 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul și condițiile de selectare a beneficiarilor și  distribuirea locuințelor pentru păturile sociale/economic  vulnerabile din raionul Cahul”.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este condiționată de necesitatea asigurării accesibilității spațiului pentru potențialii beneficiari de a depune cererile de acordare a locuinței sociale , inclusiv acordarea asistenței și suportului în vederea prevenirii, diminuării sau depășirii situaţiei de dificultate și integrarea socială a persoanelor și familiilor defavorizate, fapt care poate fi asigurat de către Direcția asistență socială și protecție a familiei a Consiliului Raional Cahul.

Prevederile de bază ale proiectului țin de modificarea  art. 11 alin. 4 și 5 a Regulamentului cu privire la modul și condițiile de selectare a beneficiarilor și distribuirea locuințelor pentru păturile sociale/economic  vulnerabile din raionul Cahul, ce țin de delegarea responsabilității unui membru a comisiei de ținere a Registrului de evidență a cererilor de locuințe sociale. Se completează Anexa nr 3 componența Comisiei de examinare a cererilor și repartizare a locuințelor sociale cu dna Vișan Evelina – Specialist principal (jurist) Direcția Generală Asistență Socială și Protecție a Familiei; persoana responsabilă de recepționare a cererilor și de ţinere a Registrului de Evidenţă a Cererilor de locuinţe sociale (secretar al comisiei).

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 24 iulie 2020 , în adresa dnei Golub Victoria, șef adjunct Direcția economie și dezvoltare teritorală, pe adresa electronică: sectiaproiecte@gmail.com, la numărul de telefon 0299 – 31431, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței, 2.

1. Proiect de decizie
2. Notă informativă


06.07.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
„Cu privire la activitatea Întreprinderii Municipale „Biroul de Prospecţiuni şi Proiectare”

Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la activitatea Întreprinderii Municipale „Biroul de Prospecţiuni şi Proiectare”.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este reglementată de Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală,  Legea nr. 121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, Legea nr. 246 din 23.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală. Conform art. 4 alin. (2)  lit.i) din Legea nr.435-XVI din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă, autoritățile publice locale administrează întreprinderile municipale de interes raional.

Prin urmare, prevederile de bază ale proiectului țin de aprobarea actelor prezentate de către Administratorul întreprinderii, se prezintă spre aprobare Fondatorului: raportul anual privind activitatea economico – financiară, și Planul de dezvoltare al întreprinderii pentru 2020. Totodată, luîndu-se în considerare Hotărârea de Guvern Nr. 484 din 18.10.2019 pentru aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a Legii nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, care a aprobat documentele – model de reglementare a activității întreprinderilor de stat și municipale, se impun operarea unor modificări în actele de constituire ale ÎM.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 24 iulie 2020, în adresa dnei Golub Victoria, șef adjunct Direcția economie și dezvoltare teritorală, pe adresa electronică: sectiaproiecte@gmail.com, la numărul de telefon 0299 – 31431, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței, 2.

1. Proiect de decizie
2. Notă informativă
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5
Anexa 6
Anexa 7
Anexa 8
Anexa 9


06.07.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
„Cu privire la modificarea bugetului raional Cahul pentru anul 2020”

          Consiliul Raional Cahul  iniţiază  consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la modificarea bugetului raional Cahul pentru anul 2020”.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este stipulat de Legea  privind  finanţele  publice  locale nr.397-XV din 16.10.2003.
Prevederile de bază ale proiectului țin de:

 • rectificarea bugetului raional Cahul spre majorări la venituri şi cheltueli.
 • transferurile acordate cu destinaţie specială între bugetele locale de nivelul II şi bugetele locale de nivelul I în cadrul unei unităţi administrativ – teritotiale sunt cu destinaţie specială şi vor suplini bugetele la trei instituţii de învăţămînt din
  Cahul.

Modificările propuse vor oferi posibilitatea de a efectua lucrări de reparaţii capitale la două instituţii de învăţămînt din mun. Cahul şi vor garanta implimentarea proectului ,,Sănătatea începe în farfurie” în cadrul unei instituţii.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt identificarea rezervelor ce ţin de eficientizarea programelor şi utilizarea eficientă a alocațiilor bugetare în scopul menținerii echilibrului bugetar şi neadmiterii creanțelor şi arieratelor  cu termenul de achitare expirat.
Impactul estimat al proiectului de decizie este asigurarea disciplinei bugetare.
Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 24 iulie 2020, pe adresa dlui Constantin Hodenco, șef Direcție generală finanțe, pe adresa electronică: direcţiafinantecahul@inbox.ru, la numărul de telefon (0299) 2-08-62 sau pe adresa: Consiliul Raional Cahul, Direcția generală finanțe, mun. Cahul, Piața Independenței 2.

1. Proiect de decizie
2. Notă informativă


06.07.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultărilor publice asupra proiectului de decizie
„Despre modificarea Deciziei  nr. 01/03-V din 24 ianuarie 2020
„Cu privire la instituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere”

         Consiliul Raional Cahul  iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Despre modificarea Deciziei  nr. 01/03-V din 24 ianuarie 2020 „Cu privire la instituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere”.

Elaborarea şi adoptarea proiectului de decizie este necesară în scopul actualizării compenenței Comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere din subordinea Consiliului Raional Cahul.

Prevederile de bază ale proiectului țin de includerea în componența acestei Comisii a persoanelor abilitate.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 24 iulie 2020, pe adresa electronică:  secretar@cahul.md, la numărul de telefon 0299 – 31405, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței, 2.

1. Proiect de decizie
2. Notă informativă


06.07.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultărilor publice asupra proiectului de decizie
„Despre modificarea Regulamentului privind formarea şi utilizarea fondului de rezervă al raionului Cahul pentru anul 2020”

          Consiliul Raional Cahul  iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Despre modificarea Regulamentului privind formarea şi utilizarea fondului de rezervă al raionului Cahul pentru anul 2020” aprobat prin Decizia Consiliului Raional Cahul nr. 04/01-V din 27.12.2019.

Elaborarea și adoptarea proiectului de decizie este necesară în scopul asigurării executării întocmai a prevederilor Regulamentului.

Prevederile de bază ale proiectului țin de corectarea erorii tehnice admise iniţial la adoptarea Regulamentului.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 24 iulie 2020, în adresa dlui Constantin Hodenco, șef al Direcţiei generale finanţe, pe adresa electronică: direcţiafinantecahul@inbox.ru, la numărul de telefon 0299 – 2-08-62, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței, 2.

1. Proiect de decizie
2. Notă informativă


06.07.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
Despre abrogarea Deciziei nr.02/45-V din 02 iunie 2020
„Cu privire la transmiterea în comodat a unui bun imobil
Centrului Medical „Denledmed” SRL”

Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Despre abrogarea Deciziei nr.02/45-V din 02 iunie 2020 „Cu privire la transmiterea în comodat a unui bun imobil

Centrului Medical „Denledmed” SRL”.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este reglementată de Legea privind administraţia publică locală nr. 436/2006, Legea nr. 121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice,  Legea ocrotirii sănătății nr. 411/1995, ordinul Ministrului Sănătății nr. 1262 din 02.11.2018 „Despre unele măsuri pentru organizarea exercitării independente a profesiunii de medic de familie”, Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative. Avînd în vedere, că „Denledmed” SRL nu deține una din formele de organizare a activității profesionale a medicului de familie: cabinet individual al medicului de familie sau Centru al medicilor de familie, se impune adoptarea actului administrativ respectiv.

Prevederile de bază ale proiectului țin de abrogarea Deciziei nr.02/45-V din 02 iunie 2020„Cu privire la transmiterea în comodat a unui bun imobil Centrului Medical „Denledmed” SRL”.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 24 iulie 2020,  în adresa dnei Raileanu Lilia, specialist principal, pe adresa electronică: papanalilia@mail.ru, la numărul de telefon 0299 – 31410, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței 2, etaj IV, birou 410.

1. Proiect de decizie
2. Notă informativă


06.07.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultărilor publice asupra proiectului de decizie
„Despre modificarea anexelor la Decizia nr. 03/10-V din 20 decembrie 2020 „Cu privire la crearea grupului de lucru pentru achiziţii”

         Consiliul Raional Cahul  iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Despre modificarea anexelor la Decizia nr. 03/10-V din 20 decembrie 2020 „Cu privire la crearea grupului de lucru pentru achiziţii”.

Elaborarea şi adoptarea proiectului de decizie este necesară în scopul actualizării compenenței grupului de lucru pentru achiziţii.

Prevederile de bază ale proiectului țin de includerea în componența acestui Grup a persoanei abilitate.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 24 iulie 2020, pe adresa electronică:  secretar@cahul.md, la numărul de telefon 0299 – 31405, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței, 2.

1. Proiect de decizie
2. Notă informativă


03.07.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
Cu privire la aprobarea Registrului local al
monumentelor de for public de categoria B situate
în municipiul şi raionul Cahul”

Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Registrului local al monumentelor de for public de categoria B situate în municipiul şi raionul Cahul”.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este iniţiat de către Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, cu scopul creării condiţiilor optime pentru promovarea valorilor naţionale prin intermediul operelor de artă monumentală amplasate în spaţii publice, integrării lor în politicile culturale, educaţionale, de dezvoltare urbanistică şi de amenajare a teritoriului. Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova a asigurat în acest sens, un cadru juridic adecvat pentru edificarea şi protejarea acestui tip de monumente, Legea monumentelor de for public nr. 192 din 30.09.2011 (publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 197-202, art. 569).

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 23 iulie 2020, în adresa dnei Natalia Ponomariov, specialist superior, Secția cultură,  pe adresa electronică:  sectia_cultura_cahul@yahoo.com, la numărul de telefon 0299 31422, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței 6, etaj IV, Secţia Cultură.

1. Proiect de decizie
2. Anexa
3. Notă informativă


03.07.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
„Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea
concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de administrator
al Întreprinderii Municipale al cărei fondator este Consiliul Raional Cahul

Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei vacantede administrator al Întreprinderii Municipale al cărei fondator este Consiliul Raional Cahul”

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este reglementată de Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală, Legea nr. 246 din 23.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipal, Hotărârea Guvernului nr. 484/2019 pentru aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a Legii nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală. Avînd în vedere, că numirea administratorului Întreprinderii municipale se face prin concurs, iar Consiliul Raional, în calitate de fondator, nu a  aprobat un regulament de  organizare și desfășurare a concursului, se impune adoptarea actului administrativ respectiv.

Prevederile de bază ale proiectului țin de aprobarea Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de administrator al Întreprinderii Municipale al cărei fondator este Consiliul Raional Cahul. Regulamentul este sructurat în 9 compartimente și prevede  modul de organizare a concursului, condiţiile pentru înscriere la concurs, organizarea acestuia, atribuțiile consiliului în cadrul organizării și desfășurării concursului etc.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 23 iulie 2020, pe adresa electronică:  secretar@cahul.md, la numărul de telefon 0299 – 31405, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței, 2.

1. Proiect de decizie
2. Anexa
3. Notă informativă


01.07.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
Cu privire la acordul preluării, cu titlu gratuit, a unor bunuri

Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la acordul preluării, cu titlu gratuit, a unor bunuri”.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este generată de faptul că se impune preluarea cu titlu gratuit, din proprietatea statului (administrarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării) în proprietatea publică a raionului Cahul și administrarea Gimnaziului-Grădiniță   «S. Rahmaninov», mun. Cahul, a cinci calculatoare cu valoarea de bilanț de 65964,75 lei.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 21 iulie 2020, în adresa dlui Valeriu Baban, șef Direcție generală învățămînt, pe adresa electronică: valeriubaban@yahoo.com, la numărul de telefon 0299 – 20748, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței 6, etaj II, Direcție generală învățămînt.

1. Proiect de decizie
2. Notă informativă


01.07.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
Cu privire la aprobarea formulei de calcul a plății  pentru închirierea locuințelor sociale construite în cadrul  Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile social/economic vulnerabile din raionul Cahul”

Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea formulei de calcul a plății pentru închirierea locuințelor sociale construite în cadrul Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile social/economic vulnerabile din raionul Cahul”.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este condiționată de Decizia Consiliului Raional Cahul nr. 02/10-V din 2 iunie 2020 „Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul și condițiile de selectare a beneficiarilor și distribuirea locuințelor pentru păturile sociale/economic  vulnerabile din raionul Cahul”, și stabilește cuantumul chiriei lunare pentru locațiunea locuințelor sociale.

Prevederile de bază ale proiectului țin de aprobarea formulei de calcul a plății pentru închirierea locuințelor pentru păturile sociale/economic vulnerabile din raionul Cahul, a coeficientului de ajustare pentru cele 2 categorii de beneficiari, precum și cuantumul chiriei propriu zise, în baza calculelor efectuate.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 21 iulie 2020 , în adresa dnei Golub Victoria, șef adjunct Direcția economie și dezvoltare teritorală, pe adresa electronică: sectiaproiecte@gmail.com, la numărul de telefon 0299 – 31431, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței, 2.

1. Proiect de decizie
2. Anexa
3. Notă informativă


01.07.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
„Cu privire la aprobarea Contractului de locațiune pentru locuințele sociale construite în cadrul  ”Proiectului de construcție a locuințelor  pentru păturile socialmente vulnerabil din raionul Cahul”

Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Contractului de locațiune pentru locuințele sociale construite în cadrul  „Proiectului de construcție a locuințelor  pentru păturile socialmente vulnerabil din raionul Cahul”.
Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie  este de a stabili cadrul juridic de reglementare a  relațiilor dintre proprietarul locuințelor sociale și locatar, condițiile de utilizare a locuințelor sociale costruite în raionul Cahul, în baza unui contract de locațiune. Prezentul proiect de decizie va stabili atît obligațiunile, cît și drepturile părților contractuale, astfel asigurîndu-se cadrul legal al relațiilor dintre Părți, precum și va asigura buna administrare a locuințelor sociale puse la dispoziția beneficiarilor.

Prevederile de bază ale proiectului țin de aprobarea textulului Contractului de locațiune, oferirea împuternicirilor legale președintelui de raion pentru semnarea acestuia cu beneficiarii proiectului, după selectarea și aprobarea listei finale a acestora de către Consiliul Raional.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 21 iulie 2020, în adresa dnei Golub Victoria, șef adjunct Direcția economie și dezvoltare teritorală, pe adresa electronică: sectiaproiecte@gmail.com, la numărul de telefon 0299 – 31431, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței, 2.

1. Proiect de decizie
2. Anexa
3. Notă informativă


10.03.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
„Cu privire la acceptarea transmiterii în comodat
a unor spații din bunl imobil proprietate a comunei Moscovei”

 Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la acceptarea transmiterii în comodat a unor spații din bunl imobil proprietate a comunei Moscovei”.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este generată de faptul că se impune preluarea în comodat a unor spații din bunul imobil  în care este amplasat Centrul de Sănătate Moscovei, deoarece în mod contrar Consiliul Raional Cahul nu poate investi în reparația Centrul de Sănătate, al cărui fondator este.

Prevederile de bază ale proiectului țin de împuternicirea Președintelui raionului de a semna contractul de comodat, încheiat între Consiliul comunal Moscovei și Consiliul Raional Cahul, de asigurarea modificării documentaţiei cadastrale în conformitate cu prevederile deciziei.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 23 martie 2020, în adresa dnei Raileanu Lilia, specialist principal, pe adresa electronică: papanalilia@mail.ru, la numărul de telefon 0299 – 31410, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței 2, etaj IV, birou 410.

1. Proiect de decizie
2. Notă informativă


10.03.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
„Cu privire la examinarea Raportului de monitorizare privind implementarea  planului de acțiuni în domeniul aprovizionării cu apă și servicii de canalizare (AAC) a raionului Cahul pentru perioada 2018-2023 (din cadrul Strategiei de
dezvoltare socio-economică a raionului Cahul 2017-2020)

 Consiliul Raional Cahul iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la examinarea Raportului de monitorizare privind implementarea  planului de acțiuni în domeniul  aprovizionării cu apă și servicii de canalizare (AAC) a raionului  Cahul pentru perioada 2018-2023 (din cadrul Strategiei de  dezvoltare socio-economică a raionului Cahul 2017-2020).

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este stipulată de Decizia Consiliului Raional Cahul nr. 05/04-IV din 11 octombrie 2018 „Cu privire la aprobarea planului de acțiuni în domeniul aprovizionării cu apă și servicii de canalizare (AAC) a raionului Cahul pentru perioada 2018-2023 (din cadrul Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Cahul  2017-2020)”.

Prevederile de bază ale proiectului țin de implementarea măsurilor de sporire a accesului la servicii de apă și canalizare a populației raionului Cahul în conformitate cu cele planificate pentru anul 2019.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 23 martie 2020, în adresa dnei Golub Victoria, șef adjunct Direcția economie și dezvoltare teritorală, pe adresa electronică: sectiaproiecte@gmail.com, la numărul de telefon 0299 – 31431, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței, 2.

1. Proiect de decizie
2. Notă informativă
3. Anexa


05.03.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
„Cu privire la aprobarea raportului
privind executarea bugetului raional Cahul pe anul 2019

 Consiliul Raional Cahul  iniţiază  consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea raportuluiprivind executarea bugetului raional Cahul pe anul  2019”.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este stipulat de Legea  privind  finanţele  publice  locale nr.397-XV din 16.10.2003.
Prevederile de bază ale proiectului țin de:

 • examinarea raportului privind executarea bugetului raional  Cahul în perioada anului 2019
 • aplicarea măsurilor de rigoare în vederea acumulării integrale a veniturilor colectate aprobate/precizate în bugetul raional pentru anul 2020;

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt identificarea rezervelor ce ţin de eficientizarea programelor şi utilizarea eficientă a alocațiilor bugetare în scopul menținerii echilibrului bugetar şi neadmiterii creanțelor şi arieratelor  cu termenul de achitare expirat.
Impactul estimat al proiectului de decizie este asigurarea disciplinei bugetare.
Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 19 martie 2020, pe adresa dlui C. Hodenco, șef Direcție generală finanțe, pe adresa electronică: chodenco@gmail.com , la numărul de telefon (0299) 2-08-62 sau pe adresa: Consiliul Raional Cahul, Direcția generală finanțe, mun. Cahul, Piața Independenței 2.

 1. Proiect de decizie
 2. Anexa la decizie
 3. Nota informativa
 4. Raport
 5. Anexa 1 la raport
 6. Anexa 2 la raport
 7. Anexa 3 la raport
 8. Anexa 4 la raport
 9. Anexa 5 la raport
 10. Anexa 6 la raport

03.03.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultărilor publice asupra proiectului de decizie
„Cu privire la participarea Consiliului Raional Cahul  în cadrul proiectului „Dezvoltarea și promovarea turismului verde în sectorul Dunărean al Bazinului Mării Negre (Raionul Cahul, Republica Moldova; Raionul Reni, Ucraina; Județul Galați, România)

Consiliul Raional Cahul  iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie ”Cu privire la participarea Consiliului Raional Cahul  în cadrul proiectului ”Dezvoltarea și promovarea turismului verde în sectorul Dunărean al Bazinului Mării Negre (Raionul Cahul, Republica Moldova; Raionul Reni, Ucraina; Județul Galați, România)”.

Elaborarea şi adoptarea proiectului de decizie este determinată de necesitatea participării Consiliului Raional Cahul în cadrul proiectului sus-menționat, în calitate de parterner, pentru realizarea scopului și obiectivelor specificate în proiect.

Prevederile de bază ale proiectului fac referire la faptul că Consiliul Raional Cahul  va asigura partea de cofinanțare a proiectului în  mărime de 8%, ceea ce constituie 13842,40 euro, în lei MDL, conform cursului Băncii Naționale a Moldovei la data realizării transferului, această decizie urmând a fi comunicată Secretariatului Tehnic Comun al Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 17 martie 2020, în adresa dlui Nicon Pîslari, consilier raional, pe adresa electronică: niconpislari@gmail.com sau la numărul de telefon 069000704.

1. Proiect de decizie
2. Notă informativă


02.03.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultărilor publice asupra proiectului de decizie
„Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare
a Direcției economie și dezvoltare teritorială”

         Consiliul Raional Cahul  iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie ”Cu privire la aprobarea Regulamentului  de organizare și funcționare a Direcției economie și dezvoltare teritorială”.

Elaborarea şi adoptarea proiectului de decizie este necesară în scopul organizării și asigurării activității eficiente a Direcției economie și dezvoltare teritorială.

Prevederile de bază ale proiectului țin de reglementarea sarcinilor, funcțiilor și drepturilor subdiviziunii  Direcția economie și dezvoltare teritorială a Consiliului Raional Cahul.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 16 martie 2020, în adresa dnei Golub Victoria, șef adjunct Direcția economie și dezvoltare teritorală, pe adresa electronică: sectiaproiecte@gmail.com, la numărul de telefon 0299 – 31431, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței, 2. birou 407.

1. Proiect de decizie
2. Notă informativă


28.02.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultărilor publice asupra proiectului de decizie
Despre modificarea Anexei nr.1 la Decizia nr.10/01-IV
din 21 decembrie 2017 „Cu privire la instituirea
Instituției PubliceCentrul de Tineret Cahul

         Consiliul Raional Cahul  iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „„Despre modificarea Anexei nr.1 la Decizia nr.10/01-IV din 21 decembrie 2017 „Cu privire la instituirea Instituției Publice „Centrul de Tineret Cahul”.

Elaborarea şi adoptarea proiectului de decizie este necesară în scopul asigurării activității eficiente a centrului respectiv.

Prevederile de bază ale proiectului țin de modificarea modului de angajare a personalului Centrului.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 13 martie 2020, în adresa dnei Lilia Raileanu, specialist principal în Aparatul președintelui raionului, pe adresa electronică: papanalilia@mail.ru, la numărul de telefon 0299 – 31410, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței, 2.

1. Proiect de decizie
2. Notă informativă


28.02.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultărilor publice asupra proiectului de decizie
Cu privire la organizarea şi desfăşurarea acţiunilor
consacrate celei de-a 75-a aniversare a Zilei Victoriei
şi a comemorării eroilor căzuţi pentru independenţa Patriei

         Consiliul Raional Cahul  iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la organizarea şi desfăşurarea acţiunilor consacrate celei de-a 75-a aniversare a Zilei Victoriei şi a comemorării eroilor căzuţi pentru independenţa Patriei”.

Elaborarea şi adoptarea proiectului de decizie este necesară în scopul organizării şi desfăşurării în raionul Cahul a acţiunilor consacrate celei de-a 75-a aniversări a Zilei Victoriei şi a comemorării eroilor căzuţi pentru independenţa Patriei.

Prevederile de bază ale proiectului țin de aprobarea unui plan de activități în acest sens și de alocarea mijloacelor financiare pentru reparația și renovarea monumentelor.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 13 martie 2020, în adresa dnei Natalia Ponomariov, specialist superior în Secția cultură, pe adresa electronică:
sectia_cultura_cahul@yahoo.com, la numărul de telefon 0299 – 31422, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței,2.

1. Proiect de decizie
2. Notă informativă


28.02.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultărilor publice asupra proiectului de decizie
Despre modificarea Anexei nr.1 la Decizia nr. 04/15-I
din 10.06.2004 „Cu privire la constituirea Consiliului
Raional pentru Protecția Drepturilor Copilului”

         Consiliul Raional Cahul  iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Despre modificarea Anexei nr.1 la Decizia nr. 04/15-I din 10.06.2004 „Cu privire la constituirea Consiliului Raional pentru Protecția Drepturilor Copilului”.

Elaborarea şi adoptarea proiectului de decizie este necesară în scopul actualizării compenenței Consiliului Raional pentru Protecția Drepturilor Copilului.

Prevederile de bază ale proiectului țin de includerea în componența acestui Consiliu a persoanelor abilitate și nou-desemnate în funcţiile respective.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 13 martie 2020, în adresa dnei Maria Niculița, şef Direcţia protecţia copilului şi familiei în cadrul DGASPF, pe adresa electronică: maria_niculita@mail.ru, la numărul de telefon 0299 – 22918, sau pe adresa: mun. Cahul, str. Ștefan cel Mare, 110    .

1. Proiect de decizie
2. Notă informativă


27.02.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultărilor publice asupra proiectului de decizie
Cu  privire la preluarea unor bunuri în
proprietatea publică a raionului Cahul

Consiliul Raional Cahul  iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la preluarea unor bunuri în proprietatea publică a raionului Cahul”.

Elaborarea şi adoptarea proiectului de decizie este necesară în scopul bunei gestionări a patrimoniului public.

Prevederile de bază ale proiectului țin de primirea în proprietate publică a raionului Cahul și administrarea Consiliului Raional  Cahul a a bunurilor  și serviciilor achiziționate din contul mijloacelor financiare alocate de Uniunea Europeană prin intermediul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), cu scopul de a elabora documentația tehnică de proiect, pentru măsura investițională „Construcția apeductului magistral Cahul-Lebedenco-Pelinei-Găvănoasa-Vulcănești-Alexandru Ioan Cuza și a rețelelor interne în comunele Lebedenco, Pelinei și Găvănoasa”, Etapa II. Costurile investiționale sunt transmise gratuit de către Agenția de Dezvoltare Regională Sud.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 12 martie 2020, în adresa dnei Victoria Ciobanu, manager local de proiect PSP MSPL AAC Cahul, pe adresa electronică: victoriaciobanu.ch@gmail.com, la numărul de telefon 0299 – 31431, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței 2, etaj IV, birou 407.

1. Proiect de decizie
2. Notă informativă
3. Anexa


27.02.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultărilor publice asupra proiectului de decizie
Cu  privire la preluarea unor bunuri
în
proprietatea publică a raionului Cahul

Consiliul Raional Cahul  iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la preluarea unor bunuri în proprietatea publică a raionului Cahul”.

Elaborarea şi adoptarea proiectului de decizie este necesară în scopul bunei gestionări a patrimoniului public.

Prevederile de bază ale proiectului țin de primirea în proprietate publică a raionului Cahul și administrarea Consiliului Raional  Cahul a bunurilor, lucrărilor și serviciilor finanțate din contul mijloacelor financiare ale Guvernului Elveției prin intermediul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în cadrul măsurii investiționale „Construcția apeductului magistral Cahul-Lebedenco-Pelinei-Găvănoasa-Vulcănești-Alexandru Ioan Cuza și rețelele interioare a satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca” Etapa I, Faza 1, transmise gratuit de către Agenția de Dezvoltare Regională Sud.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 11 martie 2020, în adresa dnei Victoria Ciobanu, manager local de proiect PSP MSPL AAC Cahul, pe adresa electronică: victoriaciobanu.ch@gmail.com, la numărul de telefon 0299 – 31431, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței 2, etaj IV, birou 407.

1. Proiect de decizie
2. Notă informativă
3. Anexa


27.02.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice asupra proiectului de decizie
Cu privire la executarea deciziilor adoptate de Consiliului Raional Cahul în  semestrul II al anului 2019

Consiliul Raional Cahul  iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la executarea deciziilor adoptate de Consiliului Raional Cahul în  semestrul II al anului 2019”.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este asigurarea transparenţei şi executării în termen a deciziilor adoptate.

Prevederile de bază ale proiectului țin de:

 • ţinerea sub control permanent a executării integrale a deciziilor adoptate;
 • respectarea termenelor şi etapelor de iniţiere şi adoptare a deciziilor Consiliul Raional, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 12 martie 2020, în adresa secretarului Consiliului Raional Cahul, Cornelia Prepeliță, pe adresa electronică: secretar@cahul.md, la numărul de telefon (0299) 31405 sau pe adresa: Consiliul Raional Cahul, mun. Cahul, Piața Independenței 2.

1. Proiect de decizie
2. Anexă
3. Notă informativă


24.02.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultărilor publice asupra proiectului de decizie
Cu  privire  la  aprobarea Regulamentului de  organizare
și  funcționare  a  Secției agricultură, relații funciare și cadastru

Consiliul Raional Cahul  iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu  privire  la  aprobarea Regulamentului de  organizare  și  funcționare  a  Secției agricultură, relații funciare și cadastru”.

Elaborarea şi adoptarea proiectului de decizie este determinată de faptul că prin Decizia nr.04/02-V din 27.12.2019 „Cu privire la aprobarea organigramei  și statelor  de  personal  ale  Aparatului  președintelui  raionului,  ale  direcțiilor  și  ale  altor  subdiviziuni  subordinate  Consiliului  Raional  Cahul  pentru  anul  2020” a fost modificată structura subdiviziunilor Consiliului  Raional Cahul. Astfel, Direcția agricultură și dezvoltare  economică se divizează  și apare o nouă subdiviziune – Secția agricultură, relații funciare și cadastru, urmînd să fie aprobat și regulamentul de activitate.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 9 martie 2020, în adresa dlui Vasile Raru, pe adresa electronică: raru_vasile@mail.ru, la numărul de telefon (0299) 31406 sau pe adresa: Consiliul Raional Cahul, mun. Cahul, Piața Independenței 2.

1. Proiect de decizie
2. Notă informativă


20.02.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultărilor publice asupra proiectului de decizie
Despre modificarea anexei nr.2 la Decizia nr.04/02-V din 27 decembrie 2019 „Cu privire la aprobarea organigramei şi statelor de personal ale Aparatului preşedintelui raionului, ale direcţiilor şi ale altor subdiviziuni subordonate Consiliului Raional Cahul pentru anul 2020”

          Consiliul Raional Cahul  iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Despre modificarea anexei nr.2 la Decizia nr.04/02-V din 27 decembrie 2019 „Cu privire la aprobarea organigramei şi statelor de personal ale Aparatului preşedintelui raionului, ale direcţiilor şi ale altor subdiviziuni subordonate Consiliului Raional Cahul pentru anul 2020”

Elaborarea şi adoptarea proiectului de decizie este necesară în scopul funcţionării mai eficiente a Aparatului președintelui raionului Cahul.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 5 martie 2020, în adresa dnei Raileanu Lilia, specialist principal, pe adresa electronică: papanalilia@mail.ru, la numărul de telefon 0299 – 31410, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței 2, etaj IV, birou 410.

1. Proiect de decizie
1. Notă informativă


19.02.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultărilor publice asupra proiectului de decizie
Cu privire la mersul realizării Programului de dezvoltare  socio-economică a raionului Cahul pe anii 2017-2020”

Consiliul Raional Cahul  iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „ Cu privire la mersul realizării Programului de dezvoltare  socio-economică a raionului

Cahul pe anii 2017-2020”.

Elaborarea şi adoptarea proiectului de decizie este necesară în scopul monitorizării gradului de implementare a Planului de acţiuni pentru anul 2019.

Prevederile de bază ale proiectului țin de implementarea măsurilor din Planul de acţiuni potrivit domeniilor de dezvoltare, cum ar fi:

 • consolidarea guvernanţei locale
 • dezvoltarea unei economii echilibrate
 • dezvoltarea și diversificarea serviciilor sociale pentru diferite categorii de populație
 • dezvoltarea domeniilor educație, cultură ș.a.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 4 martie 2020, în adresa dnei Ghețiu Janeta, șef adjunct Direcția agricultură și dezvoltare economică, pe adresa electronică: janeta5@mail.ru, la numărul de telefon 0299 – 31425, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței 2, etaj IV, birou 425.

1. Proiect de decizie
2. Notă informativă


19.02.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultărilor publice asupra proiectului de decizie
Cu  privire  la  aprobarea Regulamentului de  organizare
și  funcționare  a  Direcției construcții  și  drumuri

Consiliul Raional Cahul  iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu  privire  la  aprobarea Regulamentului de  organizare  și  funcționare  a  Direcției construcții  și  drumuri”.

Elaborarea şi adoptarea proiectului de decizie este determinată de faptul că prin Decizia nr.04/02-V din 27.12.2019 „Cu privire la aprobarea organigramei  și statelor  de  personal  ale  Aparatului  președintelui  raionului,  ale  direcțiilor  și  ale  altor  subdiviziuni  subordinate  Consiliului  Raional  Cahul  pentru  anul  2020” a fost modificată structura subdiviziunilor Consiliului  Raional Cahul. Astfel, Direcția construcții, drumuri și dezvoltare teritorială se va numi în continuare Direcția construcții și drumuri, urmînd să fie aprobat un nou regulament de activitate a acestei subdiviziuni.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 4 martie 2020, în adresa șefului interimar al Direcției, Valeriu Vdovicenco, pe adresa electronică: sectiaconstructiicahul@mail.ru,

la numărul de telefon (0299) 31411 sau pe adresa: Consiliul Raional Cahul, mun. Cahul, Piața Independenței 2.

1. Proiect de decizie
2. Notă informativă


18.02.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultărilor publice asupra proiectului de decizie
Cu privire la transmiterea în comodat a unor bunuri
imobile Centrului militar teritorial Cahul”

Consiliul Raional Cahul  iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „ Cu privire transmiterea în comodat a unor bunuri imobile Centrului militar teritorial Cahul”.

Elaborarea şi adoptarea proiectului de decizie este  determinată de necesitatea transmiterii unor bunuri imobile Centrului militar teritorial Cahul în vederea asigurării condițiilor necesare pentru activitatea acestuia

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 3 martie 2020, în adresa   secretarului Consiliului Raional Cahul, Cornelia Prepeliță, pe adresa electronică: secretar@cahul.md, la numărul de telefon (0299) 31405 sau pe adresa: Consiliul Raional Cahul, mun. Cahul, Piața Independenței 2.

1. Proiect de decizie
2. Notă informativă


12.02.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultărilor publice asupra proiectului de decizie
Cu privire la transmiterea unor bunuri

Consiliul Raional Cahul  iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la transmiterea unor bunuri”.

Elaborarea şi adoptarea proiectului de decizie este  determinată de necesitatea bunei administrări a proprietății publice și gestionării eficiente a bunurilor publice. Prevederile de bază ale proiectului țin de transmiterea cu titlu gratuit către Primăria Cucoara a plăcuțelor ce indica denumirea străzilor din aceste localități, bunuri ce au fost achiziționate în cadrul  programului de granturi pentru tineri 2018-2019.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 27 februarie 2020, în adresa șefului Serviciului tineret și sport, Alexandru Popov, pe adresa electronică: popovsandu@gmail.com, la numărul de telefon (0299) 31424 sau pe adresa: Consiliul Raional Cahul, mun. Cahul, Piața Independenței 2.

1. Proiect de decizie
2. Notă informativă


12.02.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultărilor publice
asupra proiectului de decizie „Cu privire la încorporarea
în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus
şi serviciul civil a recruţilor din raionul Cahul în primăvara anului 2020”

Consiliul Raional Cahul  iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la încorporarea în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus şi serviciul civil  a recruţilor din raionul Cahul în primăvara anului 2020”.

Elaborarea şi adoptarea proiectului de decizie este  determinată de necesitatea aprobării componenţei Comisiei unice pentru încorporarea în serviciul militar în termen, cu termen redus şi în serviciul civil și organizării eficiente a încorporării. Prevederile de bază ale proiectului țin de sarcinile ce stau în fața autorităților publice locale și instituțiilor publice în vederea bunei organizări a procesului de  recrutare a tinerilor în serviciul militar și serviciul civil.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 27 februarie 2020, în adresa secretarului Consiliului Raional Cahul, Cornelia Prepeliță, pe adresa electronică: secretar@cahul.md, la numărul de telefon (0299) 31405 sau pe adresa: Consiliul Raional Cahul, mun. Cahul, Piața Independenței 2.

1. Proiect de decizie
2. Notă informativă


07.02.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultărilor publice asupra proiectului de decizie
Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul
și condițiile de selectare a beneficiarilor și distribuirea locuințelor
pentru păturile sociale/economic vulnerabile din raionul Cahul

Consiliul Raional Cahul  iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „ Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul și condițiile de selectare a beneficiarilor și distribuirea locuințelor pentru păturile sociale/economic vulnerabile din raionul Cahul”.
Elaborarea şi adoptarea proiectului de decizie va constitui drept bază pentru inițierea procesului de recepționare a cererilor potențialilor beneficiari de locuințe sociale și va reglementa procedura de selectare și atribuire a apartamentelor sociale.
Prevederile de bază ale proiectului țin de:

 • Criteriile de eligibilitate şi metoda de depunere a cererii de solicitare a locuinţei sociale;
 • Modul de examinare a cererilor şi repartizarea locuinţelor sociale;
 • Finanţarea și organizarea construcţiei locuinţelor sociale;
 • Modul de repartizare a locuinţelor sociale;
 • Exploatarea locuinţelor sociale.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 22 februarie 2020, în adresa dnei Golub Victoria – șef adjunct Direcția Construcții, drumuri și dezvoltare teritorială, pe adresa electronică: sectiaproiecte@gmail.com, la numărul de telefon 0299 31 4 31, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței 2, etaj IV, birou 407.

1. Proiect de decizie
2. Notă informativă
3. Anexa 1
4. Anexa 2
5. Anexa 3


07.02.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultărilor publice asupra proiectului de decizie
Cu privire la asigurarea transparenţei
în procesul decizional în cadrul Consiliului Raional Cahul”

Consiliul Raional Cahul  iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „ Cu privire la asigurarea transparenţei în procesul decizional în cadrul Consiliului Raional Cahul”.
Elaborarea şi adoptarea proiectului de decizie este  determinată de necesitatea actualizării procedurilor interne referitoare la transparenţa în procesul decizional, avînd în vedere și recomandările Consiliului Raional pentru Participare. Prevederile de bază ale proiectului țin de procedurile de organizare a consultărilor publice şi stabilirea atribuţiilor subdiviziunilor structurale ale Consiliului Raional Cahul în procesul consultărilor publice.
Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 22 februarie 2020, în adresa secretarului Consiliului Raional Cahul, Cornelia Prepeliță, pe adresa electronică: secretar@cahul.md, la numărul de telefon (0299) 31405 sau pe adresa: Consiliul Raional Cahul, mun. Cahul, Piața Independenței 2.
1. Proiect de decizie
2. Regulament
3. Notă informativă


29.01.2020

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice asupra proiectului de decizie
„Cu privire la aprobarea
Regulamentului privind constituirea şi funcţionarea Consiliului Raional Cahul”

Consiliul Raional Cahul  iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea şi funcţionarea Consiliului Raional Cahul”.
Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este stipulat de art. 43 din Legea privind administraţia publică locală  nr. 436/2006.
Prevederile de bază ale proiectului țin de:

 • constituirea  Consiliului Raional Cahul
 • constituirea şi funcţionarea comisiilor consultativede specialitate ale Consiliului
 • domeniile de activitate şi competenţele Consiliului Raional Cahul
 • desfăşurarea şedinţelor, atribuţiile preşedintelui şedinţei şi ale secretarului Consiliului
 • elaborarea proiectelor de decizii, procedura de vot.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 20 februarie 2020, în adresa secretarului Consiliului Raional Cahul, Cornelia Prepeliță, pe adresa electronică: secretar@cahul.md, la numărul de telefon (0299) 31405 sau pe adresa: Consiliul Raional Cahul, mun. Cahul, Piața Independenței 2.

1. Proiect de decizie
2. Regulament
3. Notă informativă


12.12.2019

ANUNŢ
privind organizarea consultărilor publice asupra proiectului de decizie
„Cu privire la aprobarea bugetului raional Cahul pentru anul  2020”.

Consiliul Raional Cahul  iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului raional Cahul pentru anul  2020”.
Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este stipulat de Legea  privind  finanţele  publice  locale nr.397-XV din 16.10.2003.
Prevederile de bază ale proiectului țin de aprobarea:

 • indicatorilor generali și surselor de finanțare ale bugetului raional Cahul pentru anul 2020.
 • veniturilor bugetului raional Cahul
 • resurselor şi cheltuielile bugetului raional
 • efectivului-limită al unităților de personal din autoritățile/instituțiile finanțate de la bugetul raional Cahul etc.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt identificarea rezervelor ce ţin de eficientizarea programelor şi utilizarea eficientă a alocațiilor bugetare.
Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:  Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legea  privind  finanţele  publice  locale nr.397-XV din 16.10.2003, Legea finanțelor publice şi responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din  25.07.2014.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 17 decembrie 2019, pe adresa dlui C. Hodenco, șef Direcție generală finanțe, pe adresa electronică: finante@inbox.ru, la numărul de telefon (0299) 2-08-62 sau pe adresa: Consiliul Raional Cahul, Direcția generală finanțe, mun. Cahul, Piața Independenței 2.

  Audierile publice asupra proiectului de decize vor avea loc
 la data de  17  decembrie 2019, orele 16.00în sala de şedinţe (et.I) a Consiliului Raional Cahul
Sunt invitaţi toţi doritorii.

1. Proiect de decizie
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5
Anexa 6
Anexa 7
Anexa 8
Anexa 9
Notă informativă
Tabelul nr. 1
Tabelul nr. 2
Tabelul nr. 3
Tabelul nr. 4
Tabelul nr. 5


23.05.2019

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a unor proiecte de decizie preconizate a fi examinate în ședința ordinară a Consiliului Raional din luna iunie 2019

Consiliul Raional Cahul  iniţiază consultarea publică a următoarelor proiecte de decizie:

1. Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor şi adolescenţilor în sezonul estival 2019.
Anexele 1,2
Anexa 3
Anexa 4
2. Cu privire la măsurile de pregătire a economiei raionale şi sferei sociale pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2019-2020.
3. Cu privire la participarea Consiliului Raional Cahul în cadrul Proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în raionul Cahul (etapa I)”.
4. Cu privire  la  modificarea bugetului raional  Cahul  pe  anul 2019.
5. Cu privire la aprobarea planului de dezvoltare, structurii, salariilor de funcţie și tarifelor la prestarea lucrărilor de proiectare a ÎM „Biroul de Prospecţiuni şi Proiectare”.
6. Cu privire la modificarea și completarea Înțelegerii de Cooperare între Județul Tulcea din România și Raionul Cahul din Republica Moldova.
7. Cu privire la aderarea cu statut de membru cu drepturi depline la Asociaţia „Euroregiunea Siret-Prut-Nistru”.
8. Cu privire la acordul preluării, cu titlu gratuit, a unor bunuri.
9. Cu privire la preluarea unor unități de transport.
10. Cu privire la transmiterea unor bunuri și cheltuieli.
11. Cu privire la transmiterea unor bunuri.
12. Pentru modificarea și completarea anexei nr.3 la Decizia nr. 02/17-IV din 22.03.2018 „Cu privire la transmiterea unor bunuri”.
13. Cu privire la casarea unor bunuri uzate raportate la mijloace fixe.
14. Pentru modificarea Deciziei nr. 01/12-IV din 22.03.2016 „Cu privire la reorganizarea unor instituţii de învăţămînt din raion”.
15. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea Programului de Granturi pentru organizațiile de tineret și a concursului local de proiecte pentru grupurile de inițiativă ale tinerilor.
Anexa 1

Recomandările pe marginea proiectelor de decizie supuse consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 12 iunie 2019, pe adresa electronică: secretar@cahul.md, la numărul de telefon (0299) 2-20-48 sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței 2, Consiliul Raional Cahul


27.11.2018

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
„Cu privire la aprobarea bugetului raional Cahul pentru anul  2019”.

Consiliul Raional Cahul  iniţiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului raional Cahul pentru anul  2019”.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este stipulat de Legea  privind  finanţele  publice  locale nr.397-XV din 16.10.2003.
Prevederile de bază ale proiectului țin de aprobarea:

 • indicatorilor generali și surselor de finanțare ale bugetului raional Cahul pentru anul 2019
 • veniturilor bugetului raional Cahul
 • resurselor şi cheltuielile bugetului raional
 • efectivului-limită al unităților de personal din autoritățile/instituțiile finanțate de la bugetul raional Cahul etc.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt identificarea rezervelor ce ţin de eficientizarea programelor şi utilizarea eficientă a alocațiilor bugetare.
Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:  Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legea  privind  finanţele  publice  locale nr.397-XV din 16.10.2003, Legea finanțelor publice şi responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din  25.07.2014.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 5 decembrie 2018, pe adresa dlui C. Hodenco, șef Direcție generală finanțe, pe adresa electronică: chodenco@gmail.com, la numărul de telefon (0299) 2-08-62 sau pe adresa: Consiliul Raional Cahul, Direcția generală finanțe, mun. Cahul, Piața Independenței 2.

1. Proiect decizie
2. Anexa nr. 1
3. Anexa nr. 2
4. Anexa nr. 3
5. Anexa nr. 4
6. Anexa nr. 6
7. Anexa nr. 7
8. Anexa nr. 8
9. Anexa nr. 9
10. Nota inform. buget 2019
11. Tabelul nr. 1 Structura bugetului conf clas economice
12. Tabelul nr. 2 Venituri conf clas economice
13. Tabelul nr. 3 Cheltuieli functionale
14. Tabelul nr. 4 Sinteza programelor de cheltuieli
15. Tabelul nr. 5 efectiv- limita
16. Anexa nr. 5


10.09.2018

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
„Cu privire la executarea bugetului raional Cahul pe semestrul  I al  anului  2018”.

Consiliul Raional Cahul  iniţiază, începînd cu data de 11 septembrie 2018, consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la executarea bugetului raional Cahul pe semestrul  I al  anului  2018”.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este stipulat de Legea  privind  finanţele  publice  locale nr.397-XV din 16.10.2003.
Prevederile de bază ale proiectului țin de:

 • examinarea raportului privind executarea bugetului raional  Cahul în perioada semestrului I al anului 2018
 • aplicarea măsurilor de rigoare în vederea acumulării integrale a veniturilor colectate aprobate/precizate în bugetul raional pentru anul 2018;
 • utilizarea alocațiilor bugetare prevăzute în bugetul raional Cahul pentru investiții și reparații capitale pînă la 01 decembrie 2018.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt identificarea rezervelor ce ţin de eficientizarea programelor şi utilizarea eficientă a alocațiilor bugetare în scopul menținerii echilibrului bugetar şi neadmiterii creanțelor şi arieratelor  cu termenul de achitare expirat.
Impactul estimat al proiectului de decizie este asigurarea disciplinei bugetare.
Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:  Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legea  privind  finanţele  publice  locale nr.397-XV din 16.10.2003, Legea finanțelor publice şi responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din  25.07.2014

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 25 septembrie 2018, pe adresa dlui C. Hodenco, șef Direcție generală finanțe, pe adresa electronică: chodenco@gmail.com , la numărul de telefon (0299) 2-08-62 sau pe adresa: Consiliul Raional Cahul, Direcția generală finanțe, mun. Cahul, Piața Independenței 2.


ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

Consiliul Raional Cahul  iniţiază, începînd cu data de 4 iulie 2018, consultarea publică a proiectului de decizie ”Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni în domeniul aprovizionării cu apă și servicii de canalizare (AAC) a raionului Cahul pentru perioada 2018-2023 (parte componentă a  Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Cahul 2017-2020)”.
Scopul proiectului este aprobarea documentului de planificare strategică în sectorul apă și canalizare, care va oferi o orientare clară pe domeniul dezvoltării sectorului de AAC în scopul asigurării accesului populaţiei la servicii îmbunătăţite cantitativ şi calitativ, prin planificarea adecvată a acțiunilor și intervențiilor în sector pentru perioada 2018 – 2023.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este fundamentată pe faptul că Planul de acțiuni în domeniul aprovizionării cu apă și servicii de canalizare pentru perioada 2012 -2017 este depășit, prin urmare a fost necesară actualizarea acestuia și aprobarea noilor măsuri pentru dezvoltarea și modernizarea sectorului.

Prevederile de bază ale proiectului sunt: Aprobarea Planului  de acțiuni în domeniul aprovizionării cu apă și servicii de canalizare a raionului Cahul pentru perioada 2018-2023, parte componentă a Programului de dezvoltare socio-economică a raionului Cahul pe anii  2017- 2020.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt: APL I, cetățenii raionului Cahul.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt: Sporirea accesului la servicii de apă și canalizare a populației raionului Cahul (pe clustere) și eficientizarea managementului serviciilor AAC în raionul Cahul.

Impactul estimat al proiectului de decizie este îmbunătăţirea dezvoltării economice și sporirea numărului de persoane care beneficiază de servicii calitative de apă și canalizare în raionul Cahul.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

 • Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006,
 • Legii Nr. 303 din 12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare
 • Programul de dezvoltare socio-economică a raionului Cahul pe anii 2017 – 2020 aprobat prin Decizia Consiliului raional Cahul nr. 01/01-IV din 26.01.2017
 • Etc.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 18.07.2018, dnei Golub Victoria – șef adjunct Direcția Construcții, drumuri și dezvoltare teritorială, pe adresa electronică: sectiaproiecte@gmail.com , la numărul de telefon 0299 31 4 31, sau pe adresa: mun. Cahul, Piața Independenței 2, etaj IV, birou 407.

Proiectul deciziei ”Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni în domeniul aprovizionării cu apă și servicii de canalizare (AAC) a raionului Cahul pentru perioada 2018-2023 (parte componentă a  Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Cahul 2017-2020)” şi nota informativă, anexa nr.1: Planul de acțiuni privind alimentarea cu apă și canalizare a raionului Cahul pentru anii 2018 – 2023 sînt disponibile pe pagina web oficială a Consiliului  Raional Cahul: www.cahul.md  directoriul: Transparența decizională/ Anunţuri privind organizarea consultării publice.


Consiliul Raional Cahul, iniţiază începînd cu data de 24 februarie 2017 consultarea publică a proiectului deciziei Consiliului cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate privind crearea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor pentru Zona de Management al Deșeurilor 3 în Regiunea de Dezvoltare Sud”

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor și autorităţilor interesate în raport cu proiectul menţionat, pot fi expediate în termen de 15 zile lucrătoare, în adresa dnei Victoria Golub, la adresa electronică: sectiaproiecte@gmail.com şi la numărul de telefon: (0299)31-431.

Cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate privind crearea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor pentru Zona de Management al Deșeurilor 3 în Regiunea de Dezvoltare Sud.

Studiu de fezabilitate privind crearea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor pentru Zona de Management al Deșeurilor 3 în Regiunea de Dezvoltare Sud

Anexa 1 Prognoza demografica pentru 2013-2040
… Anexa 2 Raport analiza deșeuri FINAL
… Anexa 3 Prognoza generare deșeuri FINAL
… Anexa 4 Raport delimitarea micro-zone FINAL
… Anexa 5 Model analiza FINAL
… Anexa 6 Raport selectarea amplasamentului depozit regional FINAL
… Anexa 7 Raport selectarea amplasamentelor statiile de transfer FINAL
… Anexa 8.1 Raport spatii tranzitorii FINAL
… Anexa 8.2 Baza de date gunoisti existente FINAL
… Anexa 9 Ghid închidere depozit FINAL
… Anexa 10.1 Harta topografica Cahul
… Anexa 10.2 Raport tehnic topografie Cahul FINAL
… Anexa 10.3 harta topografica Cania
… Anexa 10.4 Raport tehnic topografie Cania FINAL
… Anexa 10.5 harta topografica Taraclia
… Anexa 10.6 Raport tehnic topografie Taraclia FINAL
… Anexa 11 Studiul hidrogeologic și geotehnic FINAL
Anexa 12.1 Calcul gaz depozit Cahul FINAL
… Anexa 12.2 Calcul gaz depozit existent Cahul
… Anexe 13 schite de proiect  12345678910111213141516171819202122
… Anexa 14 Costuri operaț investiț FINAL
… Anexa 15 Model analiza finan FINAL

PDF Embedder requires a url attribute