Home Noutăți Anunțuri Anunț !!! Concurs pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Incubatorului de afaceri Cahul

Anunț !!! Concurs pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Incubatorului de afaceri Cahul

0
0
2,914

Consiliul de administrare al  Incubatorului de afaceri Cahul anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Incubatorului de afaceri Cahul.

Cerințe față de candidați:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. are studii superioare relevante, preferențial în domeniul economico-financiar/management/juridic
 3. posedă limba de stat, rusă, preferabil cunoaşterea limbii engleze, sau a altei limbi de circulație internațională;
 4. are experienţă în administrare.
 5. nu a împlinit vârsta necesară pentru obţinerea dreptului la pensie pentru limita de vârstă;
 6. nu are antecedente penale nestinse;
 7. posedă cunoştinţe de operare la calculator (Word, Excel, Power Point, Internet).
 8. Cunoaște legislația Republicii Moldova și actele normative în domeniul antreprenoriatului.

Descrierea postului:

 1. Administrarea Incubatorului de Afaceri Cahul și implementarea unui sistem de management şi control tehnic şi financiar, pentru activitatea eficientă și adecvată a instituției;
 2. exercitarea activităţilor curente necesare pentru acordarea suportului rezidenţilor IP IA Cahul în conformitate contractele bilaterale semnate între IP IA Cahul şi rezidenţi;
 3. Coordonarea, monitorizarea, evaluarea acţiunilor necesare implementării activităţilor şi atingerii rezultatelor planificate in strategiile instituției;
 4. Elaborarea/coordonarea elaborării de strategii/planificări, raportări privind funcționarea instituției;
 5. Mobilizarea şi coordonarea membrilor din cadrul echipei Incubatorului de afaceri;
 6. Elaborare documentației în vederea accesării de proiecte cu finanțare europeană/națională;
 7. Etc

Bibliografia Concursului:

Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public:

– Legea nr.982 din 11.05.2000 cu privire la accesul la informaţie;

– Legea nr.133-XVI din 17.06.2016  cu privire la declararea averii şi intereselor personale;

– Legea nr.239-XVI din 13.11.2008  privind transparenţa în procesul decizional;

Acte normative din domeniul administraţiei publice locale

– Legea nr.436-XVI  din  28 .12.2006 privind  administraţia  publică  locală

– Legea nr.121 din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice;

Acte normative din domeniul de specialitate:

– Legea nr.231din  23.09.2010  cu privire la comerţul interior;

– Legea nr.1163 din 24.04.1997, Codul Fiscal al R.M (Titlul VI – Taxe locale);

– Legea nr.105-XV din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor;

– Legea nr.93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător;

-Legea nr.1227 din 27.06.1997 cu privire la publicitate;

-LEGE Nr. 179 din  21.07.2016 cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii

 

Candidaţii interesați pot trimite pînă la data de 26 iunie 2017 un Curriculum Vitae însoțit de următoarele acte :

 1. cererea de înscriere;
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copia diplomei de studii;
 4. copia carnetului de muncă;
 5. scrisoare de motivaţie,

la adresa: or. Cahul, Piața Independenței 2, Consiliul raional Cahul , biroul 410 /407 sau la urmatoarea adresă de email: sectiaproiecte@gmail.com .

Numai candidații selectați vor fi invitați la un interviu, a cărui dată va fi comunicată către aceștea.  Toate canditaturile vor fi analizate cu obiectivitate și în deplină confidențialitate.

Informații suplimentare pot fi solicitate la numarul de telefon 0299 31 431 sau la adresa de email: sectiaproiecte@gmail.com

Distribuie articolul pe:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.