Anunț!

0
0
284

START scriere de proiecte

În temeiul art.43 din Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală, art. 5 alin. (4)-(6) și art. 23 din Legea nr. 86/2020 cu privire la organizațiile necomerciale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 193, art. 370), cu modificările ulterioare, Regulamentului-cadru cu privire la mecanismul de finanțare nerambursabilă a proiectelor organizațiilor necomerciale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 656/2022 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 343-348, art. 82), având în vedere avizul Comisiei consultative de specialitate administrație publică, respectarea drepturilor și libertăților omului, relații interetnice, Consiliul Raional Cahul a aprobat prin Decizia nr.02/28-V din 16.03.2023 ,,Regulamentul privind finanțarea proiectelor organizațiilor necomerciale din raionul Cahul “.

Serviciul Tineret și Sport din cadrul Consiliului Raional Cahul, invită asociațiile și cluburile cu profil sportiv să participe la scrierea de proiecte în domeniul sportului conform Regulamentului privind finanțarea proiectelor organizațiilor necomerciale din raionul Cahul și anexele acestuia, aprobat prin decizia Consiliului Raional Cahul.

Pentru înscrierea la concurs, organizațiile necomerciale prezintă dosarele de solicitare a finanțării (cererea de finanțare, bugetul, precum și alte documente în conformitate cu condițiile concursului) conform anunțului publicat de către Consiliul Raional. Dosarele de solicitare a finanțării se depun în format fizic sau electronic (semnate electronic), la adresa de email serviciu.tineretsport.cahul@gmail.com

Suma totală pentru finanțare a proiectelor organizațiilor necomerciale din domeniul sportului constituie  600000,00 lei.

Perioada de depunere a dosarelor: 03.05.2023 30.05.2023, ora 17:00, la adresa de email stuparu88@mail.ru sau serviciu.tineretsport.cahul@gmail.com

 Număr de telefon pentru detalii: 069665296, Bostan Ana

Distribuie articolul pe:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.