ANUNȚ

0
0
3,140

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (UCIP-IFAD), aduce la cunoștință despre lansarea Concursului de recepționare a cererilor pentru obținerea granturilor competitive la reabilitarea și înființarea perdelelor/ plantațiilor forestiere de protecție/ silvo-pomicole, care vor fi finanțate în anul 2020 în cadrul Programului Rural de Reziliență Economico- Climatică Incluzivă (PRZECI) și a Proiectului de Reziliență Rurală (PRR), în scopul protecției și prevenirii eroziunii solului, protecției culturilor agricole, animalelor și clădirilor, cât și a creșterii veniturilor managementului corect a perdelelor/ plantațiilor forestiere/ silvico-pomicole în scopul obținerii lemnului de calitate înaltă, lemnului pentru foc și produselor forestiere nelemnoase: nuci comestibile, pomușoare și ciuperci; plante medicinale; semințe sau butași de arbori, arbuști, etc.

Suprafața maximă înființată/reabilitată per un beneficiar (APL) nu va depăți 10 ha.

Costurile pentru reabilitarea/înființarea perdelelor forestiere de protecție vor fi achitate integral din grantul proiectului, dar nu mai mult de:

  • 1300 dolari SUA/ha pentru acoperirea costurilor de reabilitare (în baza proiectelor de execuție elaborat de instituția abilitată cu suportul financiar a UCIP IFAD)
  • 3000 dolari SUA/ha pentru acoperirea costurilor de înființare (în baza proiectelor de execuție elaborat de instituția abilitată cu suportul financiar a UCIP IFAD)

Granturile vor fi acordate APL, pe bază de concurs, pentru următoarele categorii generale de investiții:

  • Perdele de protecție – unul sau mai multe rânduri de specii de arbori și arbuști amplasate la o anumită distanță unele față de altele.
  • Fâșii riverane de protecție a apelor – rânduri de arbori, arbuști și vegetație verde plantate de-a lungul malurilor râurilor și bazinelor de apă.
  • Garduri vii sau paravânturi – un tip de protecție împotriva vânturilor puternice din timpul iernii reprezintă plantarea arborilor/arbuștilor într-un mod ca să rețină și păstreze zăpada pe suprafețele terenurilor agricole.
  • Benzi din pomi și arbuști fructiferi – în scopuri de conservare se plantează plante lemnoase multianuale pentru reâmpădurire și reabilitarea habitatelor, cultivarea pomilor sau arborilor forestieri, paravânturi, restabilirea luncilor inundabile și zonelor umede, precum și pentru implementarea practicilor agrosilvice cum ar fi pășunile împădurite și intercalarea culturilor agricole cu rânduri de arbori.

Pachetele de documente vor fi prezentate în plic sigilat cu indicarea denumirii concursului „Selectarea beneficiarilor pentru obținerea granturilor de finanțare la reabilitarea și înființarea perdelelor forestiere/ silvo-pomicole de protecție”, numele și datele de contact ale solicitantului de grant, până la data limită de recepționare a cererilor și anume 10 martie 2020, ora 17:00, la adresa: UCIP IFAD, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 162, bir. 1303, mun. Chișinău.

Pentru întrebări sau clarificări, contactați următoarea adresă: office@ucipifad.md sau la tel: 022 22 30 73.

Descărcați aici – Cerere-finantare-perdele-de-protectie_2020_GEF-ASAP 

Pentru mai multe detalii privind condițiile de solicitare a finanțării, Vă invităm să accesați pagina: http://www.ucipifad.md/granturi/granturi-pentru-reabilitarea-si-infiintarea-fisiilor-de-protectie-forestiere-silvo-pomicole/

Distribuie articolul pe:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.